Alert button
Picture for Likang Wu

Likang Wu

Alert button

END4Rec: Efficient Noise-Decoupling for Multi-Behavior Sequential Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Yongqiang Han, Hao Wang, Kefan Wang, Likang Wu, Zhi Li, Wei Guo, Yong Liu, Defu Lian, Enhong Chen

Viaarxiv icon

A Cross-View Hierarchical Graph Learning Hypernetwork for Skill Demand-Supply Joint Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2024
Wenshuo Chao, Zhaopeng Qiu, Likang Wu, Zhuoning Guo, Zhi Zheng, Hengshu Zhu, Hao Liu

Viaarxiv icon

APGL4SR: A Generic Framework with Adaptive and Personalized Global Collaborative Information in Sequential Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 06, 2023
Mingjia Yin, Hao Wang, Xiang Xu, Likang Wu, Sirui Zhao, Wei Guo, Yong Liu, Ruiming Tang, Defu Lian, Enhong Chen

Figure 1 for APGL4SR: A Generic Framework with Adaptive and Personalized Global Collaborative Information in Sequential Recommendation
Figure 2 for APGL4SR: A Generic Framework with Adaptive and Personalized Global Collaborative Information in Sequential Recommendation
Figure 3 for APGL4SR: A Generic Framework with Adaptive and Personalized Global Collaborative Information in Sequential Recommendation
Figure 4 for APGL4SR: A Generic Framework with Adaptive and Personalized Global Collaborative Information in Sequential Recommendation
Viaarxiv icon

KMF: Knowledge-Aware Multi-Faceted Representation Learning for Zero-Shot Node Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 15, 2023
Likang Wu, Junji Jiang, Hongke Zhao, Hao Wang, Defu Lian, Mengdi Zhang, Enhong Chen

Figure 1 for KMF: Knowledge-Aware Multi-Faceted Representation Learning for Zero-Shot Node Classification
Figure 2 for KMF: Knowledge-Aware Multi-Faceted Representation Learning for Zero-Shot Node Classification
Figure 3 for KMF: Knowledge-Aware Multi-Faceted Representation Learning for Zero-Shot Node Classification
Figure 4 for KMF: Knowledge-Aware Multi-Faceted Representation Learning for Zero-Shot Node Classification
Viaarxiv icon

Exploring Large Language Model for Graph Data Understanding in Online Job Recommendations

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 10, 2023
Likang Wu, Zhaopeng Qiu, Zhi Zheng, Hengshu Zhu, Enhong Chen

Figure 1 for Exploring Large Language Model for Graph Data Understanding in Online Job Recommendations
Figure 2 for Exploring Large Language Model for Graph Data Understanding in Online Job Recommendations
Figure 3 for Exploring Large Language Model for Graph Data Understanding in Online Job Recommendations
Figure 4 for Exploring Large Language Model for Graph Data Understanding in Online Job Recommendations
Viaarxiv icon

Generative Job Recommendations with Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 05, 2023
Zhi Zheng, Zhaopeng Qiu, Xiao Hu, Likang Wu, Hengshu Zhu, Hui Xiong

Figure 1 for Generative Job Recommendations with Large Language Model
Figure 2 for Generative Job Recommendations with Large Language Model
Figure 3 for Generative Job Recommendations with Large Language Model
Figure 4 for Generative Job Recommendations with Large Language Model
Viaarxiv icon

Recognizing Unseen Objects via Multimodal Intensive Knowledge Graph Propagation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 21, 2023
Likang Wu, Zhi Li, Hongke Zhao, Zhefeng Wang, Qi Liu, Baoxing Huai, Nicholas Jing Yuan, Enhong Chen

Figure 1 for Recognizing Unseen Objects via Multimodal Intensive Knowledge Graph Propagation
Figure 2 for Recognizing Unseen Objects via Multimodal Intensive Knowledge Graph Propagation
Figure 3 for Recognizing Unseen Objects via Multimodal Intensive Knowledge Graph Propagation
Figure 4 for Recognizing Unseen Objects via Multimodal Intensive Knowledge Graph Propagation
Viaarxiv icon

A Survey on Large Language Models for Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2023
Likang Wu, Zhi Zheng, Zhaopeng Qiu, Hao Wang, Hongchao Gu, Tingjia Shen, Chuan Qin, Chen Zhu, Hengshu Zhu, Qi Liu, Hui Xiong, Enhong Chen

Figure 1 for A Survey on Large Language Models for Recommendation
Figure 2 for A Survey on Large Language Models for Recommendation
Figure 3 for A Survey on Large Language Models for Recommendation
Figure 4 for A Survey on Large Language Models for Recommendation
Viaarxiv icon

GUESR: A Global Unsupervised Data-Enhancement with Bucket-Cluster Sampling for Sequential Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 01, 2023
Yongqiang Han, Likang Wu, Hao Wang, Guifeng Wang, Mengdi Zhang, Zhi Li, Defu Lian, Enhong Chen

Figure 1 for GUESR: A Global Unsupervised Data-Enhancement with Bucket-Cluster Sampling for Sequential Recommendation
Figure 2 for GUESR: A Global Unsupervised Data-Enhancement with Bucket-Cluster Sampling for Sequential Recommendation
Figure 3 for GUESR: A Global Unsupervised Data-Enhancement with Bucket-Cluster Sampling for Sequential Recommendation
Figure 4 for GUESR: A Global Unsupervised Data-Enhancement with Bucket-Cluster Sampling for Sequential Recommendation
Viaarxiv icon