Alert button
Picture for Ruizhe Shi

Ruizhe Shi

Alert button

Unleashing the Power of Pre-trained Language Models for Offline Reinforcement Learning

Nov 07, 2023
Ruizhe Shi, Yuyao Liu, Yanjie Ze, Simon S. Du, Huazhe Xu

Viaarxiv icon

H-InDex: Visual Reinforcement Learning with Hand-Informed Representations for Dexterous Manipulation

Oct 13, 2023
Yanjie Ze, Yuyao Liu, Ruizhe Shi, Jiaxin Qin, Zhecheng Yuan, Jiashun Wang, Huazhe Xu

Figure 1 for H-InDex: Visual Reinforcement Learning with Hand-Informed Representations for Dexterous Manipulation
Figure 2 for H-InDex: Visual Reinforcement Learning with Hand-Informed Representations for Dexterous Manipulation
Figure 3 for H-InDex: Visual Reinforcement Learning with Hand-Informed Representations for Dexterous Manipulation
Figure 4 for H-InDex: Visual Reinforcement Learning with Hand-Informed Representations for Dexterous Manipulation
Viaarxiv icon

A Novel Gradient Descent Least Squares (GDLS) Algorithm for SMV Gridless Line Spectrum Estimation with Efficiency

Mar 16, 2022
Ruizhe Shi, Zhe Zhang, Xiaolan Qiu, Chibiao Ding

Figure 1 for A Novel Gradient Descent Least Squares (GDLS) Algorithm for SMV Gridless Line Spectrum Estimation with Efficiency
Figure 2 for A Novel Gradient Descent Least Squares (GDLS) Algorithm for SMV Gridless Line Spectrum Estimation with Efficiency
Figure 3 for A Novel Gradient Descent Least Squares (GDLS) Algorithm for SMV Gridless Line Spectrum Estimation with Efficiency
Figure 4 for A Novel Gradient Descent Least Squares (GDLS) Algorithm for SMV Gridless Line Spectrum Estimation with Efficiency
Viaarxiv icon