Alert button
Picture for Hanwei Zhu

Hanwei Zhu

Alert button

Towards Open-ended Visual Quality Comparison

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Haoning Wu, Hanwei Zhu, Zicheng Zhang, Erli Zhang, Chaofeng Chen, Liang Liao, Chunyi Li, Annan Wang, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Xiaohong Liu, Guangtao Zhai, Shiqi Wang, Weisi Lin

Viaarxiv icon

2AFC Prompting of Large Multimodal Models for Image Quality Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Hanwei Zhu, Xiangjie Sui, Baoliang Chen, Xuelin Liu, Peilin Chen, Yuming Fang, Shiqi Wang

Viaarxiv icon

Deep Shape-Texture Statistics for Completely Blind Image Quality Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 16, 2024
Yixuan Li, Peilin Chen, Hanwei Zhu, Keyan Ding, Leida Li, Shiqi Wang

Viaarxiv icon

Perceptual Quality Assessment of 360$^\circ$ Images Based on Generative Scanpath Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 07, 2023
Xiangjie Sui, Hanwei Zhu, Xuelin Liu, Yuming Fang, Shiqi Wang, Zhou Wang

Figure 1 for Perceptual Quality Assessment of 360$^\circ$ Images Based on Generative Scanpath Representation
Figure 2 for Perceptual Quality Assessment of 360$^\circ$ Images Based on Generative Scanpath Representation
Figure 3 for Perceptual Quality Assessment of 360$^\circ$ Images Based on Generative Scanpath Representation
Figure 4 for Perceptual Quality Assessment of 360$^\circ$ Images Based on Generative Scanpath Representation
Viaarxiv icon

Debiased Mapping for Full-Reference Image Quality Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2023
Baoliang Chen, Hanwei Zhu, liingyu Zhu, Shiqi Wang

Figure 1 for Debiased Mapping for Full-Reference Image Quality Assessment
Figure 2 for Debiased Mapping for Full-Reference Image Quality Assessment
Figure 3 for Debiased Mapping for Full-Reference Image Quality Assessment
Figure 4 for Debiased Mapping for Full-Reference Image Quality Assessment
Viaarxiv icon

From Distance to Dependency: A Paradigm Shift of Full-reference Image Quality Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 09, 2022
Hanwei Zhu, Baoliang Chen, Lingyu Zhu, Shiqi Wang

Figure 1 for From Distance to Dependency: A Paradigm Shift of Full-reference Image Quality Assessment
Figure 2 for From Distance to Dependency: A Paradigm Shift of Full-reference Image Quality Assessment
Figure 3 for From Distance to Dependency: A Paradigm Shift of Full-reference Image Quality Assessment
Figure 4 for From Distance to Dependency: A Paradigm Shift of Full-reference Image Quality Assessment
Viaarxiv icon

Deep Feature Statistics Mapping for Generalized Screen Content Image Quality Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2022
Baoliang Chen, Hanwei Zhu, Lingyu Zhu, Shiqi Wang, Sam Kwong

Figure 1 for Deep Feature Statistics Mapping for Generalized Screen Content Image Quality Assessment
Figure 2 for Deep Feature Statistics Mapping for Generalized Screen Content Image Quality Assessment
Figure 3 for Deep Feature Statistics Mapping for Generalized Screen Content Image Quality Assessment
Figure 4 for Deep Feature Statistics Mapping for Generalized Screen Content Image Quality Assessment
Viaarxiv icon

DeepWSD: Projecting Degradations in Perceptual Space to Wasserstein Distance in Deep Feature Space

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 05, 2022
Xigran Liao, Baoliang Chen, Hanwei Zhu, Shiqi Wang, Mingliang Zhou, Sam Kwong

Figure 1 for DeepWSD: Projecting Degradations in Perceptual Space to Wasserstein Distance in Deep Feature Space
Figure 2 for DeepWSD: Projecting Degradations in Perceptual Space to Wasserstein Distance in Deep Feature Space
Figure 3 for DeepWSD: Projecting Degradations in Perceptual Space to Wasserstein Distance in Deep Feature Space
Figure 4 for DeepWSD: Projecting Degradations in Perceptual Space to Wasserstein Distance in Deep Feature Space
Viaarxiv icon

The Loop Game: Quality Assessment and Optimization for Low-Light Image Enhancement

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2022
Baoliang Chen, Lingyu Zhu, Hanwei Zhu, Wenhan Yang, Fangbo Lu, Shiqi Wang

Figure 1 for The Loop Game: Quality Assessment and Optimization for Low-Light Image Enhancement
Figure 2 for The Loop Game: Quality Assessment and Optimization for Low-Light Image Enhancement
Figure 3 for The Loop Game: Quality Assessment and Optimization for Low-Light Image Enhancement
Figure 4 for The Loop Game: Quality Assessment and Optimization for Low-Light Image Enhancement
Viaarxiv icon

No-Reference Image Quality Assessment by Hallucinating Pristine Features

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 10, 2021
Baoliang Chen, Lingyu Zhu, Chenqi Kong, Hanwei Zhu, Shiqi Wang, Zhu Li

Figure 1 for No-Reference Image Quality Assessment by Hallucinating Pristine Features
Figure 2 for No-Reference Image Quality Assessment by Hallucinating Pristine Features
Figure 3 for No-Reference Image Quality Assessment by Hallucinating Pristine Features
Figure 4 for No-Reference Image Quality Assessment by Hallucinating Pristine Features
Viaarxiv icon