Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Changqing Zou

View-Guided Point Cloud Completion


Apr 13, 2021
Xuancheng Zhang, Yutong Feng, Siqi Li, Changqing Zou, Hai Wan, Xibin Zhao, Yandong Guo, Yue Gao

* 10 pages, 8 figures, CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Attention-based Multi-modal Fusion Network for Semantic Scene Completion


Apr 16, 2020
Siqi Li, Changqing Zou, Yipeng Li, Xibin Zhao, Yue Gao

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SketchyCOCO: Image Generation from Freehand Scene Sketches


Apr 07, 2020
Chengying Gao, Qi Liu, Qi Xu, Limin Wang, Jianzhuang Liu, Changqing Zou


  Access Paper or Ask Questions

Image Generation from Freehand Scene Sketches


Mar 11, 2020
Chengying Gao, Qi Liu, Qi Xu, Jianzhuang Liu, Limin Wang, Changqing Zou


  Access Paper or Ask Questions

UPC: Learning Universal Physical Camouflage Attacks on Object Detectors


Sep 10, 2019
Lifeng Huang, Chengying Gao, Yuyin Zhou, Changqing Zou, Cihang Xie, Alan Yuille, Ning Liu

* Tech report; codes, models, and demos are available at https://mesunhlf.github.io/index_physical.html 

  Access Paper or Ask Questions

ADCrowdNet: An Attention-injective Deformable Convolutional Network for Crowd Understanding


Dec 04, 2018
Ning Liu, Yongchao Long, Changqing Zou, Qun Niu, Li Pan, Hefeng Wu


  Access Paper or Ask Questions

PVRNet: Point-View Relation Neural Network for 3D Shape Recognition


Dec 02, 2018
Haoxuan You, Yifan Feng, Xibin Zhao, Changqing Zou, Rongrong Ji, Yue Gao

* 9 pages, 6 figures, the 33th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI2019) 

  Access Paper or Ask Questions

Flexible Attributed Network Embedding


Nov 27, 2018
Enya Shen, Zhidong Cao, Changqing Zou, Jianmin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Sketch-R2CNN: An Attentive Network for Vector Sketch Recognition


Nov 20, 2018
Lei Li, Changqing Zou, Youyi Zheng, Qingkun Su, Hongbo Fu, Chiew-Lan Tai


  Access Paper or Ask Questions

LUCSS: Language-based User-customized Colourization of Scene Sketches


Aug 30, 2018
Changqing Zou, Haoran Mo, Ruofei Du, Xing Wu, Chengying Gao, Hongbo Fu


  Access Paper or Ask Questions

SketchyScene: Richly-Annotated Scene Sketches


Aug 07, 2018
Changqing Zou, Qian Yu, Ruofei Du, Haoran Mo, Yi-Zhe Song, Tao Xiang, Chengying Gao, Baoquan Chen, Hao Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Memory Attention Networks for Skeleton-based Action Recognition


May 03, 2018
Chunyu Xie, Ce Li, Baochang Zhang, Chen Chen, Jungong Han, Changqing Zou, Jianzhuang Liu

* Accepted by IJCAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions