Alert button
Picture for Yunkai Zhang

Yunkai Zhang

Alert button

Scalable Primal-Dual Actor-Critic Method for Safe Multi-Agent RL with General Utilities

May 27, 2023
Donghao Ying, Yunkai Zhang, Yuhao Ding, Alec Koppel, Javad Lavaei

Figure 1 for Scalable Primal-Dual Actor-Critic Method for Safe Multi-Agent RL with General Utilities
Figure 2 for Scalable Primal-Dual Actor-Critic Method for Safe Multi-Agent RL with General Utilities
Figure 3 for Scalable Primal-Dual Actor-Critic Method for Safe Multi-Agent RL with General Utilities
Figure 4 for Scalable Primal-Dual Actor-Critic Method for Safe Multi-Agent RL with General Utilities
Viaarxiv icon

Continuous Conditional Generative Adversarial Networks (cGAN) with Generator Regularization

Mar 27, 2021
Yufeng Zheng, Yunkai Zhang, Zeyu Zheng

Figure 1 for Continuous Conditional Generative Adversarial Networks (cGAN) with Generator Regularization
Figure 2 for Continuous Conditional Generative Adversarial Networks (cGAN) with Generator Regularization
Figure 3 for Continuous Conditional Generative Adversarial Networks (cGAN) with Generator Regularization
Figure 4 for Continuous Conditional Generative Adversarial Networks (cGAN) with Generator Regularization
Viaarxiv icon

Logic2Text: High-Fidelity Natural Language Generation from Logical Forms

Apr 30, 2020
Zhiyu Chen, Wenhu Chen, Hanwen Zha, Xiyou Zhou, Yunkai Zhang, Sairam Sundaresan, William Yang Wang

Figure 1 for Logic2Text: High-Fidelity Natural Language Generation from Logical Forms
Figure 2 for Logic2Text: High-Fidelity Natural Language Generation from Logical Forms
Figure 3 for Logic2Text: High-Fidelity Natural Language Generation from Logical Forms
Figure 4 for Logic2Text: High-Fidelity Natural Language Generation from Logical Forms
Viaarxiv icon

You May Not Need Order in Time Series Forecasting

Oct 21, 2019
Yunkai Zhang, Qiao Jiang, Shurui Li, Xiaoyong Jin, Xueying Ma, Xifeng Yan

Figure 1 for You May Not Need Order in Time Series Forecasting
Figure 2 for You May Not Need Order in Time Series Forecasting
Figure 3 for You May Not Need Order in Time Series Forecasting
Figure 4 for You May Not Need Order in Time Series Forecasting
Viaarxiv icon

TabFact: A Large-scale Dataset for Table-based Fact Verification

Oct 08, 2019
Wenhu Chen, Hongmin Wang, Jianshu Chen, Yunkai Zhang, Hong Wang, Shiyang Li, Xiyou Zhou, William Yang Wang

Figure 1 for TabFact: A Large-scale Dataset for Table-based Fact Verification
Figure 2 for TabFact: A Large-scale Dataset for Table-based Fact Verification
Figure 3 for TabFact: A Large-scale Dataset for Table-based Fact Verification
Figure 4 for TabFact: A Large-scale Dataset for Table-based Fact Verification
Viaarxiv icon

Exploration of Numerical Precision in Deep Neural Networks

May 03, 2018
Zhaoqi Li, Yu Ma, Catalina Vajiac, Yunkai Zhang

Figure 1 for Exploration of Numerical Precision in Deep Neural Networks
Figure 2 for Exploration of Numerical Precision in Deep Neural Networks
Figure 3 for Exploration of Numerical Precision in Deep Neural Networks
Figure 4 for Exploration of Numerical Precision in Deep Neural Networks
Viaarxiv icon