Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Shuhang Gu

School of Electrical and Information Engineering, The University of Sydney, Australia

AIM 2020 Challenge on Video Extreme Super-Resolution: Methods and Results

Sep 14, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Arnau Raventos, Aryan Esfandiari, Salah Karout, Xuan Xu, Xin Li, Xin Xiong, Jinge Wang, Pablo Navarrete Michelini, Wenhao Zhang, Dongyang Zhang, Hanwei Zhu, Dan Xia, Haoyu Chen, Jinjin Gu, Zhi Zhang, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Kazutoshi Akita, Norimichi Ukita, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V


  Access Paper or Ask Questions

Improving Deep Video Compression by Resolution-adaptive Flow Coding

Sep 13, 2020
Zhihao Hu, Zhenghao Chen, Dong Xu, Guo Lu, Wanli Ouyang, Shuhang Gu

* ECCV 2020(oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Video Super-Resolution with Recurrent Structure-Detail Network

Aug 02, 2020
Takashi Isobe, Xu Jia, Shuhang Gu, Songjiang Li, Shengjin Wang, Qi Tian

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

You Only Look Yourself: Unsupervised and Untrained Single Image Dehazing Neural Network

Jun 30, 2020
Boyun Li, Yuanbiao Gou, Shuhang Gu, Jerry Zitao Liu, Joey Tianyi Zhou, Xi Peng


  Access Paper or Ask Questions

The Heterogeneity Hypothesis: Finding Layer-Wise Dissimilated Network Architecture

Jun 29, 2020
Yawei Li, Wen Li, Martin Danelljan, Kai Zhang, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Code will be available at https://github.com/ofsoundof/Heterogeneity_Hypothesis 

  Access Paper or Ask Questions

Flexible Example-based Image Enhancement with Task Adaptive Global Feature Self-Guided Network

May 13, 2020
Dario Kneubuehler, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Radu Timofte


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results

May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Multimodal Video-to-Video Translation via Self-Supervised Learning

Apr 14, 2020
Kangning Liu, Shuhang Gu, Andres Romero, Radu Timofte


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Real-world Image Super Resolution via Domain-distance Aware Training

Apr 02, 2020
Yunxuan Wei, Shuhang Gu, Yawei Li, Longcun Jin

* Code will be available at https://github.com/ShuhangGu/DASR 

  Access Paper or Ask Questions

DHP: Differentiable Meta Pruning via HyperNetworks

Mar 30, 2020
Yawei Li, Shuhang Gu, Kai Zhang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Code will be available at https://github.com/ofsoundof/dhp 

  Access Paper or Ask Questions

Group Sparsity: The Hinge Between Filter Pruning and Decomposition for Network Compression

Mar 19, 2020
Yawei Li, Shuhang Gu, Christoph Mayer, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Accepted by CVPR2020. Code is available at https://github.com/ofsoundof/group_sparsity 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2019 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results

Nov 19, 2019
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Manuel Fritsche, Shuhang Gu, Kuldeep Purohit, Praveen Kandula, Maitreya Suin, A N Rajagopalan, Nam Hyung Joon, Yu Seung Won, Guisik Kim, Dokyeong Kwon, Chih-Chung Hsu, Chia-Hsiang Lin, Yuanfei Huang, Xiaopeng Sun, Wen Lu, Jie Li, Xinbo Gao, Sefi Bell-Kligler


  Access Paper or Ask Questions

Frequency Separation for Real-World Super-Resolution

Nov 18, 2019
Manuel Fritsche, Shuhang Gu, Radu Timofte

* winner of AIM 2019 Real World Super-Resolution challenge, paper published in ICCV 2019 Workshops 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2019 Challenge on Constrained Super-Resolution: Methods and Results

Nov 04, 2019
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Zheng Hui, Xiumei Wang, Xinbo Gao, Dongliang Xiong, Shuai Liu, Ruipeng Gang, Nan Nan, Chenghua Li, Xueyi Zou, Ning Kang, Zhan Wang, Hang Xu, Chaofeng Wang, Zheng Li, Linlin Wang, Jun Shi, Wenyu Sun, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Yazhe Niu, Peijin Zhuo, Xiangzhen Kong, Long Sun, Wenhao Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Filter Basis for Convolutional Neural Network Compression

Aug 23, 2019
Yawei Li, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Radu Timofte

* arXiv admin note: This paper removed by arXiv administrators as the user did not have the rights to agree to the license at the time of submission 

  Access Paper or Ask Questions

Exemplar Guided Face Image Super-Resolution without Facial Landmarks

Jun 17, 2019
Berk Dogan, Shuhang Gu, Radu Timofte

* Published in 2019 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Content-Weighted Deep Image Compression

Apr 01, 2019
Mu Li, Wangmeng Zuo, Shuhang Gu, Jane You, David Zhang


  Access Paper or Ask Questions

PIRM Challenge on Perceptual Image Enhancement on Smartphones: Report

Oct 03, 2018
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Thang Van Vu, Tung Minh Luu, Trung X Pham, Cao Van Nguyen, Yongwoo Kim, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Jie Huang, Jiewen Ran, Chen Xing, Xingguang Zhou, Pengfei Zhu, Mingrui Geng, Yawei Li, Eirikur Agustsson, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Etienne de Stoutz, Nikolay Kobyshev, Kehui Nie, Yan Zhao, Gen Li, Tong Tong, Qinquan Gao, Liu Hanwen, Pablo Navarrete Michelini, Zhu Dan, Hu Fengshuo, Zheng Hui, Xiumei Wang, Lirui Deng, Rang Meng, Jinghui Qin, Yukai Shi, Wushao Wen, Liang Lin, Ruicheng Feng, Shixiang Wu, Chao Dong, Yu Qiao, Subeesh Vasu, Nimisha Thekke Madam, Praveen Kandula, A. N. Rajagopalan, Jie Liu, Cheolkon Jung


  Access Paper or Ask Questions

Multi-bin Trainable Linear Unit for Fast Image Restoration Networks

Jul 30, 2018
Shuhang Gu, Radu Timofte, Luc Van Gool


  Access Paper or Ask Questions

Enlarging Context with Low Cost: Efficient Arithmetic Coding with Trimmed Convolution

Jul 03, 2018
Mu Li, Shuhang Gu, David Zhang, Wangmeng Zuo


  Access Paper or Ask Questions

Learning Convolutional Networks for Content-weighted Image Compression

Sep 19, 2017
Mu Li, Wangmeng Zuo, Shuhang Gu, Debin Zhao, David Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Deep CNN Denoiser Prior for Image Restoration

Apr 11, 2017
Kai Zhang, Wangmeng Zuo, Shuhang Gu, Lei Zhang

* Accepted to CVPR 2017. Code: https://github.com/cszn/ircnn 

  Access Paper or Ask Questions

Weighted Schatten $p$-Norm Minimization for Image Denoising and Background Subtraction

Dec 03, 2015
Yuan Xie, Shuhang Gu, Yan Liu, Wangmeng Zuo, Wensheng Zhang, Lei Zhang

* 13 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

On the Optimal Solution of Weighted Nuclear Norm Minimization

May 23, 2014
Qi Xie, Deyu Meng, Shuhang Gu, Lei Zhang, Wangmeng Zuo, Xiangchu Feng, Zongben Xu

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions