Alert button
Picture for Xifeng Yan

Xifeng Yan

Alert button

Finetuned Multimodal Language Models Are High-Quality Image-Text Data Filters

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Weizhi Wang, Khalil Mrini, Linjie Yang, Sateesh Kumar, Yu Tian, Xifeng Yan, Heng Wang

Figure 1 for Finetuned Multimodal Language Models Are High-Quality Image-Text Data Filters
Figure 2 for Finetuned Multimodal Language Models Are High-Quality Image-Text Data Filters
Figure 3 for Finetuned Multimodal Language Models Are High-Quality Image-Text Data Filters
Figure 4 for Finetuned Multimodal Language Models Are High-Quality Image-Text Data Filters
Viaarxiv icon

Large Language Models as Zero-shot Dialogue State Tracker through Function Calling

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2024
Zekun Li, Zhiyu Zoey Chen, Mike Ross, Patrick Huber, Seungwhan Moon, Zhaojiang Lin, Xin Luna Dong, Adithya Sagar, Xifeng Yan, Paul A. Crook

Viaarxiv icon

GPT-4V(ision) as a Generalist Evaluator for Vision-Language Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 02, 2023
Xinlu Zhang, Yujie Lu, Weizhi Wang, An Yan, Jun Yan, Lianke Qin, Heng Wang, Xifeng Yan, William Yang Wang, Linda Ruth Petzold

Viaarxiv icon

Do you really follow me? Adversarial Instructions for Evaluating the Robustness of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 17, 2023
Zekun Li, Baolin Peng, Pengcheng He, Xifeng Yan

Figure 1 for Do you really follow me? Adversarial Instructions for Evaluating the Robustness of Large Language Models
Figure 2 for Do you really follow me? Adversarial Instructions for Evaluating the Robustness of Large Language Models
Figure 3 for Do you really follow me? Adversarial Instructions for Evaluating the Robustness of Large Language Models
Figure 4 for Do you really follow me? Adversarial Instructions for Evaluating the Robustness of Large Language Models
Viaarxiv icon

Augmenting Language Models with Long-Term Memory

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 12, 2023
Weizhi Wang, Li Dong, Hao Cheng, Xiaodong Liu, Xifeng Yan, Jianfeng Gao, Furu Wei

Figure 1 for Augmenting Language Models with Long-Term Memory
Figure 2 for Augmenting Language Models with Long-Term Memory
Figure 3 for Augmenting Language Models with Long-Term Memory
Figure 4 for Augmenting Language Models with Long-Term Memory
Viaarxiv icon

STEPS: A Benchmark for Order Reasoning in Sequential Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2023
Weizhi Wang, Hong Wang, Xifeng Yan

Figure 1 for STEPS: A Benchmark for Order Reasoning in Sequential Tasks
Figure 2 for STEPS: A Benchmark for Order Reasoning in Sequential Tasks
Figure 3 for STEPS: A Benchmark for Order Reasoning in Sequential Tasks
Figure 4 for STEPS: A Benchmark for Order Reasoning in Sequential Tasks
Viaarxiv icon

Graph Reasoning for Question Answering with Triplet Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
May 30, 2023
Shiyang Li, Yifan Gao, Haoming Jiang, Qingyu Yin, Zheng Li, Xifeng Yan, Chao Zhang, Bing Yin

Figure 1 for Graph Reasoning for Question Answering with Triplet Retrieval
Figure 2 for Graph Reasoning for Question Answering with Triplet Retrieval
Figure 3 for Graph Reasoning for Question Answering with Triplet Retrieval
Figure 4 for Graph Reasoning for Question Answering with Triplet Retrieval
Viaarxiv icon

Bot or Human? Detecting ChatGPT Imposters with A Single Question

Add code
Bookmark button
Alert button
May 16, 2023
Hong Wang, Xuan Luo, Weizhi Wang, Xifeng Yan

Figure 1 for Bot or Human? Detecting ChatGPT Imposters with A Single Question
Figure 2 for Bot or Human? Detecting ChatGPT Imposters with A Single Question
Figure 3 for Bot or Human? Detecting ChatGPT Imposters with A Single Question
Viaarxiv icon

Guiding Large Language Models via Directional Stimulus Prompting

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2023
Zekun Li, Baolin Peng, Pengcheng He, Michel Galley, Jianfeng Gao, Xifeng Yan

Figure 1 for Guiding Large Language Models via Directional Stimulus Prompting
Figure 2 for Guiding Large Language Models via Directional Stimulus Prompting
Figure 3 for Guiding Large Language Models via Directional Stimulus Prompting
Figure 4 for Guiding Large Language Models via Directional Stimulus Prompting
Viaarxiv icon