Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Binbin Chen

VSEGAN: Visual Speech Enhancement Generative Adversarial Network


Feb 04, 2021
Xinmeng Xu, Yang Wang, Dongxiang Xu, Yiyuan Peng, Cong Zhang, Jie Jia, Binbin Chen


  Access Paper or Ask Questions

AMFFCN: Attentional Multi-layer Feature Fusion Convolution Network for Audio-visual Speech Enhancement


Feb 04, 2021
Xinmeng Xu, Yang Wang, Dongxiang Xu, Yiyuan Peng, Cong Zhang, Jie Jia, Binbin Chen

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2101.05975 

  Access Paper or Ask Questions

MFFCN: Multi-layer Feature Fusion Convolution Network for Audio-visual Speech Enhancement


Feb 04, 2021
Xinmeng Xu, Yang Wang, Dongxiang Xu, Yiyuan Peng, Cong Zhang, Jie Jia, Yang Wang, Binbin Chen


  Access Paper or Ask Questions

Box Re-Ranking: Unsupervised False Positive Suppression for Domain Adaptive Pedestrian Detection


Feb 01, 2021
Weijie Chen, Yilu Guo, Shicai Yang, Zhaoyang Li, Zhenxin Ma, Binbin Chen, Long Zhao, Di Xie, Shiliang Pu, Yueting Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

Attentional Multi-layer Feature Fusion Convolution Network for Audio-visual Speech Enhancement


Jan 15, 2021
Xinmeng Xu, Yang Wang, Dongxiang Xu, Cong Zhang, Yiyuan Peng, Jie Jia, Binbin Chen

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2101.05975 

  Access Paper or Ask Questions

Iris: A Conversational Agent for Complex Tasks


Jul 17, 2017
Ethan Fast, Binbin Chen, Julia Mendelsohn, Jonathan Bassen, Michael Bernstein


  Access Paper or Ask Questions

Empath: Understanding Topic Signals in Large-Scale Text


Feb 22, 2016
Ethan Fast, Binbin Chen, Michael Bernstein

* CHI: ACM Conference on Human Factors in Computing Systems 2016 

  Access Paper or Ask Questions