Alert button
Picture for Yunfei Bai

Yunfei Bai

Alert button

Deep RL at Scale: Sorting Waste in Office Buildings with a Fleet of Mobile Manipulators

May 05, 2023
Alexander Herzog, Kanishka Rao, Karol Hausman, Yao Lu, Paul Wohlhart, Mengyuan Yan, Jessica Lin, Montserrat Gonzalez Arenas, Ted Xiao, Daniel Kappler, Daniel Ho, Jarek Rettinghouse, Yevgen Chebotar, Kuang-Huei Lee, Keerthana Gopalakrishnan, Ryan Julian, Adrian Li, Chuyuan Kelly Fu, Bob Wei, Sangeetha Ramesh, Khem Holden, Kim Kleiven, David Rendleman, Sean Kirmani, Jeff Bingham, Jon Weisz, Ying Xu, Wenlong Lu, Matthew Bennice, Cody Fong, David Do, Jessica Lam, Yunfei Bai, Benjie Holson, Michael Quinlan, Noah Brown, Mrinal Kalakrishnan, Julian Ibarz, Peter Pastor, Sergey Levine

Figure 1 for Deep RL at Scale: Sorting Waste in Office Buildings with a Fleet of Mobile Manipulators
Figure 2 for Deep RL at Scale: Sorting Waste in Office Buildings with a Fleet of Mobile Manipulators
Figure 3 for Deep RL at Scale: Sorting Waste in Office Buildings with a Fleet of Mobile Manipulators
Figure 4 for Deep RL at Scale: Sorting Waste in Office Buildings with a Fleet of Mobile Manipulators
Viaarxiv icon

On Designing a Learning Robot: Improving Morphology for Enhanced Task Performance and Learning

Mar 23, 2023
Maks Sorokin, Chuyuan Fu, Jie Tan, C. Karen Liu, Yunfei Bai, Wenlong Lu, Sehoon Ha, Mohi Khansari

Figure 1 for On Designing a Learning Robot: Improving Morphology for Enhanced Task Performance and Learning
Figure 2 for On Designing a Learning Robot: Improving Morphology for Enhanced Task Performance and Learning
Figure 3 for On Designing a Learning Robot: Improving Morphology for Enhanced Task Performance and Learning
Figure 4 for On Designing a Learning Robot: Improving Morphology for Enhanced Task Performance and Learning
Viaarxiv icon

Practical Imitation Learning in the Real World via Task Consistency Loss

Feb 03, 2022
Mohi Khansari, Daniel Ho, Yuqing Du, Armando Fuentes, Matthew Bennice, Nicolas Sievers, Sean Kirmani, Yunfei Bai, Eric Jang

Figure 1 for Practical Imitation Learning in the Real World via Task Consistency Loss
Figure 2 for Practical Imitation Learning in the Real World via Task Consistency Loss
Figure 3 for Practical Imitation Learning in the Real World via Task Consistency Loss
Figure 4 for Practical Imitation Learning in the Real World via Task Consistency Loss
Viaarxiv icon

SimGAN: Hybrid Simulator Identification for Domain Adaptation via Adversarial Reinforcement Learning

Jan 15, 2021
Yifeng Jiang, Tingnan Zhang, Daniel Ho, Yunfei Bai, C. Karen Liu, Sergey Levine, Jie Tan

Figure 1 for SimGAN: Hybrid Simulator Identification for Domain Adaptation via Adversarial Reinforcement Learning
Figure 2 for SimGAN: Hybrid Simulator Identification for Domain Adaptation via Adversarial Reinforcement Learning
Figure 3 for SimGAN: Hybrid Simulator Identification for Domain Adaptation via Adversarial Reinforcement Learning
Figure 4 for SimGAN: Hybrid Simulator Identification for Domain Adaptation via Adversarial Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

COCOI: Contact-aware Online Context Inference for Generalizable Non-planar Pushing

Nov 23, 2020
Zhuo Xu, Wenhao Yu, Alexander Herzog, Wenlong Lu, Chuyuan Fu, Masayoshi Tomizuka, Yunfei Bai, C. Karen Liu, Daniel Ho

Figure 1 for COCOI: Contact-aware Online Context Inference for Generalizable Non-planar Pushing
Figure 2 for COCOI: Contact-aware Online Context Inference for Generalizable Non-planar Pushing
Figure 3 for COCOI: Contact-aware Online Context Inference for Generalizable Non-planar Pushing
Figure 4 for COCOI: Contact-aware Online Context Inference for Generalizable Non-planar Pushing
Viaarxiv icon

RetinaGAN: An Object-aware Approach to Sim-to-Real Transfer

Nov 06, 2020
Daniel Ho, Kanishka Rao, Zhuo Xu, Eric Jang, Mohi Khansari, Yunfei Bai

Figure 1 for RetinaGAN: An Object-aware Approach to Sim-to-Real Transfer
Figure 2 for RetinaGAN: An Object-aware Approach to Sim-to-Real Transfer
Figure 3 for RetinaGAN: An Object-aware Approach to Sim-to-Real Transfer
Figure 4 for RetinaGAN: An Object-aware Approach to Sim-to-Real Transfer
Viaarxiv icon

Learning Fast Adaptation with Meta Strategy Optimization

Sep 28, 2019
Wenhao Yu, Jie Tan, Yunfei Bai, Erwin Coumans, Sehoon Ha

Figure 1 for Learning Fast Adaptation with Meta Strategy Optimization
Figure 2 for Learning Fast Adaptation with Meta Strategy Optimization
Figure 3 for Learning Fast Adaptation with Meta Strategy Optimization
Figure 4 for Learning Fast Adaptation with Meta Strategy Optimization
Viaarxiv icon

Data-Efficient Learning for Sim-to-Real Robotic Grasping using Deep Point Cloud Prediction Networks

Jun 21, 2019
Xinchen Yan, Mohi Khansari, Jasmine Hsu, Yuanzheng Gong, Yunfei Bai, Sören Pirk, Honglak Lee

Figure 1 for Data-Efficient Learning for Sim-to-Real Robotic Grasping using Deep Point Cloud Prediction Networks
Figure 2 for Data-Efficient Learning for Sim-to-Real Robotic Grasping using Deep Point Cloud Prediction Networks
Figure 3 for Data-Efficient Learning for Sim-to-Real Robotic Grasping using Deep Point Cloud Prediction Networks
Figure 4 for Data-Efficient Learning for Sim-to-Real Robotic Grasping using Deep Point Cloud Prediction Networks
Viaarxiv icon

Online Object Representations with Contrastive Learning

Jun 10, 2019
Sören Pirk, Mohi Khansari, Yunfei Bai, Corey Lynch, Pierre Sermanet

Figure 1 for Online Object Representations with Contrastive Learning
Figure 2 for Online Object Representations with Contrastive Learning
Figure 3 for Online Object Representations with Contrastive Learning
Figure 4 for Online Object Representations with Contrastive Learning
Viaarxiv icon

Watch, Try, Learn: Meta-Learning from Demonstrations and Reward

Jun 07, 2019
Allan Zhou, Eric Jang, Daniel Kappler, Alex Herzog, Mohi Khansari, Paul Wohlhart, Yunfei Bai, Mrinal Kalakrishnan, Sergey Levine, Chelsea Finn

Figure 1 for Watch, Try, Learn: Meta-Learning from Demonstrations and Reward
Figure 2 for Watch, Try, Learn: Meta-Learning from Demonstrations and Reward
Figure 3 for Watch, Try, Learn: Meta-Learning from Demonstrations and Reward
Figure 4 for Watch, Try, Learn: Meta-Learning from Demonstrations and Reward
Viaarxiv icon