Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shuangzhi Wu

Unsupervised Keyphrase Extraction by Jointly Modeling Local and Global Context


Sep 15, 2021
Xinnian Liang, Shuangzhi Wu, Mu Li, Zhoujun Li

* 10 pages, 4 figures, EMNLP 2021,code: https://github.com/xnliang98/uke_ccrank 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Machine Reading Comprehension with Single-choice Decision and Transfer Learning


Nov 06, 2020
Yufan Jiang, Shuangzhi Wu, Jing Gong, Yahui Cheng, Peng Meng, Weiliang Lin, Zhibo Chen, Mu li


  Access Paper or Ask Questions

Accelerating Transformer Decoding via a Hybrid of Self-attention and Recurrent Neural Network


Sep 05, 2019
Chengyi Wang, Shuangzhi Wu, Shujie Liu


  Access Paper or Ask Questions

Source Dependency-Aware Transformer with Supervised Self-Attention


Sep 05, 2019
Chengyi Wang, Shuangzhi Wu, Shujie Liu

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Unsupervised Word Mapping by Maximizing Mean Discrepancy


Nov 01, 2018
Pengcheng Yang, Fuli Luo, Shuangzhi Wu, Jingjing Xu, Dongdong Zhang, Xu Sun


  Access Paper or Ask Questions

Regularizing Neural Machine Translation by Target-bidirectional Agreement


Aug 13, 2018
Zhirui Zhang, Shuangzhi Wu, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Enhong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Achieving Human Parity on Automatic Chinese to English News Translation


Jun 29, 2018
Hany Hassan, Anthony Aue, Chang Chen, Vishal Chowdhary, Jonathan Clark, Christian Federmann, Xuedong Huang, Marcin Junczys-Dowmunt, William Lewis, Mu Li, Shujie Liu, Tie-Yan Liu, Renqian Luo, Arul Menezes, Tao Qin, Frank Seide, Xu Tan, Fei Tian, Lijun Wu, Shuangzhi Wu, Yingce Xia, Dongdong Zhang, Zhirui Zhang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions