Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qingyu Zhou

Read, Listen, and See: Leveraging Multimodal Information Helps Chinese Spell Checking


May 26, 2021
Heng-Da Xu, Zhongli Li, Qingyu Zhou, Chao Li, Zizhen Wang, Yunbo Cao, Heyan Huang, Xian-Ling Mao

* In ACL Findings 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving BERT with Syntax-aware Local Attention


Dec 30, 2020
Zhongli Li, Qingyu Zhou, Chao Li, Ke Xu, Yunbo Cao


  Access Paper or Ask Questions

Dialogue Response Selection with Hierarchical Curriculum Learning


Dec 29, 2020
Yixuan Su, Deng Cai, Qingyu Zhou, Zibo Lin, Simon Baker, Yunbo Cao, Shuming Shi, Nigel Collier, Yan Wang


  Access Paper or Ask Questions

At Which Level Should We Extract? An Empirical Study on Extractive Document Summarization


Apr 06, 2020
Qingyu Zhou, Furu Wei, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Summarize Passages: Mining Passage-Summary Pairs from Wikipedia Revision Histories


Apr 06, 2020
Qingyu Zhou, Furu Wei, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Neural Document Summarization by Jointly Learning to Score and Select Sentences


Jul 06, 2018
Qingyu Zhou, Nan Yang, Furu Wei, Shaohan Huang, Ming Zhou, Tiejun Zhao

* In ACL 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Sequential Copying Networks


Jul 06, 2018
Qingyu Zhou, Nan Yang, Furu Wei, Ming Zhou

* In AAAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Selective Encoding for Abstractive Sentence Summarization


Apr 24, 2017
Qingyu Zhou, Nan Yang, Furu Wei, Ming Zhou

* 10 pages; To appear in ACL 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Question Generation from Text: A Preliminary Study


Apr 18, 2017
Qingyu Zhou, Nan Yang, Furu Wei, Chuanqi Tan, Hangbo Bao, Ming Zhou

* Submitted to EMNLP 2017 

  Access Paper or Ask Questions