Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

One Model, Multiple Modalities: A Sparsely Activated Approach for Text, Sound, Image, Video and Code


May 12, 2022
Yong Dai, Duyu Tang, Liangxin Liu, Minghuan Tan, Cong Zhou, Jingquan Wang, Zhangyin Feng, Fan Zhang, Xueyu Hu, Shuming Shi


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pretraining Chinese BERT for Detecting Word Insertion and Deletion Errors


Apr 26, 2022
Cong Zhou, Yong Dai, Duyu Tang, Enbo Zhao, Zhangyin Feng, Li Kuang, Shuming Shi

* 12 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MarkBERT: Marking Word Boundaries Improves Chinese BERT


Mar 12, 2022
Linyang Li, Yong Dai, Duyu Tang, Zhangyin Feng, Cong Zhou, Xipeng Qiu, Zenglin Xu, Shuming Shi

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

"Is Whole Word Masking Always Better for Chinese BERT?": Probing on Chinese Grammatical Error Correction


Mar 02, 2022
Yong Dai, Linyang Li, Cong Zhou, Zhangyin Feng, Enbo Zhao, Xipeng Qiu, Piji Li, Duyu Tang

* Short paper in Findings of ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Exploring and Adapting Chinese GPT to Pinyin Input Method


Mar 02, 2022
Minghuan Tan, Yong Dai, Duyu Tang, Zhangyin Feng, Guoping Huang, Jing Jiang, Jiwei Li, Shuming Shi

* To appear in ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pretraining without Wordpieces: Learning Over a Vocabulary of Millions of Words


Feb 24, 2022
Zhangyin Feng, Duyu Tang, Cong Zhou, Junwei Liao, Shuangzhi Wu, Xiaocheng Feng, Bing Qin, Yunbo Cao, Shuming Shi


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GraphCodeBERT: Pre-training Code Representations with Data Flow


Sep 29, 2020
Daya Guo, Shuo Ren, Shuai Lu, Zhangyin Feng, Duyu Tang, Shujie Liu, Long Zhou, Nan Duan, Alexey Svyatkovskiy, Shengyu Fu, Michele Tufano, Shao Kun Deng, Colin Clement, Dawn Drain, Neel Sundaresan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LogicalFactChecker: Leveraging Logical Operations for Fact Checking with Graph Module Network


Apr 28, 2020
Wanjun Zhong, Duyu Tang, Zhangyin Feng, Nan Duan, Ming Zhou, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Jiahai Wang, Jian Yin

* 13 pages; 7 figures; Accepted by ACL2020 as a long paper 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CodeBERT: A Pre-Trained Model for Programming and Natural Languages


Feb 19, 2020
Zhangyin Feng, Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Xiaocheng Feng, Ming Gong, Linjun Shou, Bing Qin, Ting Liu, Daxin Jiang, Ming Zhou

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email