Alert button
Picture for Yukun Zhou

Yukun Zhou

Alert button

OpenMEDLab: An Open-source Platform for Multi-modality Foundation Models in Medicine

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Xiaosong Wang, Xiaofan Zhang, Guotai Wang, Junjun He, Zhongyu Li, Wentao Zhu, Yi Guo, Qi Dou, Xiaoxiao Li, Dequan Wang, Liang Hong, Qicheng Lao, Tong Ruan, Yukun Zhou, Yixue Li, Jie Zhao, Kang Li, Xin Sun, Lifeng Zhu, Shaoting Zhang

Viaarxiv icon

Neural Network Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Kai Wang, Zhaopan Xu, Yukun Zhou, Zelin Zang, Trevor Darrell, Zhuang Liu, Yang You

Viaarxiv icon

Expectation Maximization Pseudo Labelling for Segmentation with Limited Annotations

Add code
Bookmark button
Alert button
May 02, 2023
Mou-Cheng Xu, Yukun Zhou, Chen Jin, Marius de Groot, Daniel C. Alexander, Neil P. Oxtoby, Yipeng Hu, Joseph Jacob

Figure 1 for Expectation Maximization Pseudo Labelling for Segmentation with Limited Annotations
Figure 2 for Expectation Maximization Pseudo Labelling for Segmentation with Limited Annotations
Figure 3 for Expectation Maximization Pseudo Labelling for Segmentation with Limited Annotations
Figure 4 for Expectation Maximization Pseudo Labelling for Segmentation with Limited Annotations
Viaarxiv icon

An Experiment Design Paradigm using Joint Feature Selection and Task Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 13, 2022
Stefano B. Blumberg, Hongxiang Lin, Yukun Zhou, Paddy Slator, Daniel C. Alexander

Figure 1 for An Experiment Design Paradigm using Joint Feature Selection and Task Optimization
Figure 2 for An Experiment Design Paradigm using Joint Feature Selection and Task Optimization
Figure 3 for An Experiment Design Paradigm using Joint Feature Selection and Task Optimization
Figure 4 for An Experiment Design Paradigm using Joint Feature Selection and Task Optimization
Viaarxiv icon

Bayesian Pseudo Labels: Expectation Maximization for Robust and Efficient Semi-Supervised Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 08, 2022
Mou-Cheng Xu, Yukun Zhou, Chen Jin, Marius de Groot, Daniel C. Alexander, Neil P. Oxtoby, Yipeng Hu, Joseph Jacob

Figure 1 for Bayesian Pseudo Labels: Expectation Maximization for Robust and Efficient Semi-Supervised Segmentation
Figure 2 for Bayesian Pseudo Labels: Expectation Maximization for Robust and Efficient Semi-Supervised Segmentation
Figure 3 for Bayesian Pseudo Labels: Expectation Maximization for Robust and Efficient Semi-Supervised Segmentation
Figure 4 for Bayesian Pseudo Labels: Expectation Maximization for Robust and Efficient Semi-Supervised Segmentation
Viaarxiv icon

Progressive Subsampling for Oversampled Data -- Application to Quantitative MRI

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2022
Stefano B. Blumberg, Hongxiang Lin, Francesco Grussu, Yukun Zhou, Matteo Figini, Daniel C. Alexander

Figure 1 for Progressive Subsampling for Oversampled Data -- Application to Quantitative MRI
Figure 2 for Progressive Subsampling for Oversampled Data -- Application to Quantitative MRI
Figure 3 for Progressive Subsampling for Oversampled Data -- Application to Quantitative MRI
Figure 4 for Progressive Subsampling for Oversampled Data -- Application to Quantitative MRI
Viaarxiv icon

VAFO-Loss: VAscular Feature Optimised Loss Function for Retinal Artery/Vein Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2022
Yukun Zhou, Moucheng Xu, Yipeng Hu, Stefano B. Blumberg, An Zhao, Siegfried K. Wagner, Pearse A. Keane, Daniel C. Alexander

Figure 1 for VAFO-Loss: VAscular Feature Optimised Loss Function for Retinal Artery/Vein Segmentation
Figure 2 for VAFO-Loss: VAscular Feature Optimised Loss Function for Retinal Artery/Vein Segmentation
Figure 3 for VAFO-Loss: VAscular Feature Optimised Loss Function for Retinal Artery/Vein Segmentation
Figure 4 for VAFO-Loss: VAscular Feature Optimised Loss Function for Retinal Artery/Vein Segmentation
Viaarxiv icon

Learning to Address Intra-segment Misclassification in Retinal Imaging

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2021
Yukun Zhou, Moucheng Xu, Yipeng Hu, Hongxiang Lin, Joseph Jacob, Pearse Keane, Daniel Alexander

Figure 1 for Learning to Address Intra-segment Misclassification in Retinal Imaging
Figure 2 for Learning to Address Intra-segment Misclassification in Retinal Imaging
Figure 3 for Learning to Address Intra-segment Misclassification in Retinal Imaging
Figure 4 for Learning to Address Intra-segment Misclassification in Retinal Imaging
Viaarxiv icon

Deep learning to estimate the physical proportion of infected region of lung for COVID-19 pneumonia with CT image set

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 09, 2020
Wei Wu, Yu Shi, Xukun Li, Yukun Zhou, Peng Du, Shuangzhi Lv, Tingbo Liang, Jifang Sheng

Figure 1 for Deep learning to estimate the physical proportion of infected region of lung for COVID-19 pneumonia with CT image set
Figure 2 for Deep learning to estimate the physical proportion of infected region of lung for COVID-19 pneumonia with CT image set
Figure 3 for Deep learning to estimate the physical proportion of infected region of lung for COVID-19 pneumonia with CT image set
Figure 4 for Deep learning to estimate the physical proportion of infected region of lung for COVID-19 pneumonia with CT image set
Viaarxiv icon