Alert button
Picture for Chris Xiaoxuan Lu

Chris Xiaoxuan Lu

Alert button

Click to Grasp: Zero-Shot Precise Manipulation via Visual Diffusion Descriptors

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Nikolaos Tsagkas, Jack Rome, Subramanian Ramamoorthy, Oisin Mac Aodha, Chris Xiaoxuan Lu

Figure 1 for Click to Grasp: Zero-Shot Precise Manipulation via Visual Diffusion Descriptors
Figure 2 for Click to Grasp: Zero-Shot Precise Manipulation via Visual Diffusion Descriptors
Figure 3 for Click to Grasp: Zero-Shot Precise Manipulation via Visual Diffusion Descriptors
Figure 4 for Click to Grasp: Zero-Shot Precise Manipulation via Visual Diffusion Descriptors
Viaarxiv icon

ThermoHands: A Benchmark for 3D Hand Pose Estimation from Egocentric Thermal Image

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Fangqiang Ding, Yunzhou Zhu, Xiangyu Wen, Chris Xiaoxuan Lu

Figure 1 for ThermoHands: A Benchmark for 3D Hand Pose Estimation from Egocentric Thermal Image
Figure 2 for ThermoHands: A Benchmark for 3D Hand Pose Estimation from Egocentric Thermal Image
Figure 3 for ThermoHands: A Benchmark for 3D Hand Pose Estimation from Egocentric Thermal Image
Figure 4 for ThermoHands: A Benchmark for 3D Hand Pose Estimation from Egocentric Thermal Image
Viaarxiv icon

Self-Adapting Large Visual-Language Models to Edge Devices across Visual Modalities

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Kaiwen Cai, Zhekai Duan, Gaowen Liu, Charles Fleming, Chris Xiaoxuan Lu

Figure 1 for Self-Adapting Large Visual-Language Models to Edge Devices across Visual Modalities
Figure 2 for Self-Adapting Large Visual-Language Models to Edge Devices across Visual Modalities
Figure 3 for Self-Adapting Large Visual-Language Models to Edge Devices across Visual Modalities
Figure 4 for Self-Adapting Large Visual-Language Models to Edge Devices across Visual Modalities
Viaarxiv icon

Differentiable Radio Frequency Ray Tracing for Millimeter-Wave Sensing

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 22, 2023
Xingyu Chen, Xinyu Zhang, Qiyue Xia, Xinmin Fang, Chris Xiaoxuan Lu, Zhengxiong Li

Viaarxiv icon

Multimodal Indoor Localization Using Crowdsourced Radio Maps

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2023
Zhaoguang Yi, Xiangyu Wen, Qiyue Xia, Peize Li, Francisco Zampella, Firas Alsehly, Chris Xiaoxuan Lu

Viaarxiv icon

See Beyond Seeing: Robust 3D Object Detection from Point Clouds via Cross-Modal Hallucination

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Jianning Deng, Gabriel Chan, Hantao Zhong, Chris Xiaoxuan Lu

Viaarxiv icon

Moving Object Detection and Tracking with 4D Radar Point Cloud

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 18, 2023
Zhijun Pan, Fangqiang Ding, Hantao Zhong, Chris Xiaoxuan Lu

Viaarxiv icon

Deep Learning for Visual Localization and Mapping: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 27, 2023
Changhao Chen, Bing Wang, Chris Xiaoxuan Lu, Niki Trigoni, Andrew Markham

Figure 1 for Deep Learning for Visual Localization and Mapping: A Survey
Figure 2 for Deep Learning for Visual Localization and Mapping: A Survey
Figure 3 for Deep Learning for Visual Localization and Mapping: A Survey
Figure 4 for Deep Learning for Visual Localization and Mapping: A Survey
Viaarxiv icon

Risk Controlled Image Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 14, 2023
Kaiwen Cai, Chris Xiaoxuan Lu, Xingyu Zhao, Xiaowei Huang

Figure 1 for Risk Controlled Image Retrieval
Figure 2 for Risk Controlled Image Retrieval
Figure 3 for Risk Controlled Image Retrieval
Figure 4 for Risk Controlled Image Retrieval
Viaarxiv icon

Robust Human Detection under Visual Degradation via Thermal and mmWave Radar Fusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 07, 2023
Kaiwen Cai, Qiyue Xia, Peize Li, John Stankovic, Chris Xiaoxuan Lu

Figure 1 for Robust Human Detection under Visual Degradation via Thermal and mmWave Radar Fusion
Figure 2 for Robust Human Detection under Visual Degradation via Thermal and mmWave Radar Fusion
Figure 3 for Robust Human Detection under Visual Degradation via Thermal and mmWave Radar Fusion
Figure 4 for Robust Human Detection under Visual Degradation via Thermal and mmWave Radar Fusion
Viaarxiv icon