Alert button
Picture for Yi Zeng

Yi Zeng

Alert button

Efficient Training Spiking Neural Networks with Parallel Spiking Unit

Feb 02, 2024
Yang Li, Yinqian Sun, Xiang He, Yiting Dong, Dongcheng Zhao, Yi Zeng

Viaarxiv icon

How Johnny Can Persuade LLMs to Jailbreak Them: Rethinking Persuasion to Challenge AI Safety by Humanizing LLMs

Jan 23, 2024
Yi Zeng, Hongpeng Lin, Jingwen Zhang, Diyi Yang, Ruoxi Jia, Weiyan Shi

Viaarxiv icon

TIM: An Efficient Temporal Interaction Module for Spiking Transformer

Jan 23, 2024
Sicheng Shen, Dongcheng Zhao, Guobin Shen, Yi Zeng

Viaarxiv icon

A Brain-inspired Computational Model for Human-like Concept Learning

Jan 12, 2024
Yuwei Wang, Yi Zeng

Viaarxiv icon

Astrocyte-Enabled Advancements in Spiking Neural Networks for Large Language Modeling

Dec 26, 2023
Guobin Shen, Dongcheng Zhao, Yiting Dong, Yang Li, Jindong Li, Kang Sun, Yi Zeng

Viaarxiv icon

MatchDet: A Collaborative Framework for Image Matching and Object Detection

Dec 18, 2023
Jinxiang Lai, Wenlong Wu, Bin-Bin Gao, Jun Liu, Jiawei Zhan, Congchong Nie, Yi Zeng, Chengjie Wang

Viaarxiv icon

Is Conventional SNN Really Efficient? A Perspective from Network Quantization

Nov 17, 2023
Guobin Shen, Dongcheng Zhao, Tenglong Li, Jindong Li, Yi Zeng

Viaarxiv icon

STREAM: Social data and knowledge collective intelligence platform for TRaining Ethical AI Models

Oct 09, 2023
Yuwei Wang, Enmeng Lu, Zizhe Ruan, Yao Liang, Yi Zeng

Viaarxiv icon