Alert button
Picture for Haoyu Liu

Haoyu Liu

Alert button

Flickr30K-CFQ: A Compact and Fragmented Query Dataset for Text-image Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Haoyu Liu, Yaoxian Song, Xuwu Wang, Zhu Xiangru, Zhixu Li, Wei Song, Tiefeng Li

Figure 1 for Flickr30K-CFQ: A Compact and Fragmented Query Dataset for Text-image Retrieval
Figure 2 for Flickr30K-CFQ: A Compact and Fragmented Query Dataset for Text-image Retrieval
Figure 3 for Flickr30K-CFQ: A Compact and Fragmented Query Dataset for Text-image Retrieval
Figure 4 for Flickr30K-CFQ: A Compact and Fragmented Query Dataset for Text-image Retrieval
Viaarxiv icon

Intention-aware Denoising Diffusion Model for Trajectory Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Chen Liu, Shibo He, Haoyu Liu, Jiming Chen

Figure 1 for Intention-aware Denoising Diffusion Model for Trajectory Prediction
Figure 2 for Intention-aware Denoising Diffusion Model for Trajectory Prediction
Figure 3 for Intention-aware Denoising Diffusion Model for Trajectory Prediction
Figure 4 for Intention-aware Denoising Diffusion Model for Trajectory Prediction
Viaarxiv icon

A Dataset for the Validation of Truth Inference Algorithms Suitable for Online Deployment

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 10, 2024
Fei Wang, Haoyu Liu, Haoyang Bi, Xiangzhuang Shen, Renyu Zhu, Runze Wu, Minmin Lin, Tangjie Lv, Changjie Fan, Qi Liu, Zhenya Huang, Enhong Chen

Figure 1 for A Dataset for the Validation of Truth Inference Algorithms Suitable for Online Deployment
Figure 2 for A Dataset for the Validation of Truth Inference Algorithms Suitable for Online Deployment
Figure 3 for A Dataset for the Validation of Truth Inference Algorithms Suitable for Online Deployment
Figure 4 for A Dataset for the Validation of Truth Inference Algorithms Suitable for Online Deployment
Viaarxiv icon

$Se^2$: Sequential Example Selection for In-Context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2024
Haoyu Liu, Jianfeng Liu, Shaohan Huang, Yuefeng Zhan, Hao Sun, Weiwei Deng, Furu Wei, Qi Zhang

Viaarxiv icon

XRL-Bench: A Benchmark for Evaluating and Comparing Explainable Reinforcement Learning Techniques

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Yu Xiong, Zhipeng Hu, Ye Huang, Runze Wu, Kai Guan, Xingchen Fang, Ji Jiang, Tianze Zhou, Yujing Hu, Haoyu Liu, Tangjie Lyu, Changjie Fan

Viaarxiv icon

TreeMIL: A Multi-instance Learning Framework for Time Series Anomaly Detection with Inexact Supervision

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 20, 2024
Chen Liu, Shibo He, Haoyu Liu, Shizhong Li

Figure 1 for TreeMIL: A Multi-instance Learning Framework for Time Series Anomaly Detection with Inexact Supervision
Figure 2 for TreeMIL: A Multi-instance Learning Framework for Time Series Anomaly Detection with Inexact Supervision
Figure 3 for TreeMIL: A Multi-instance Learning Framework for Time Series Anomaly Detection with Inexact Supervision
Viaarxiv icon

Label-Free Multivariate Time Series Anomaly Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 17, 2023
Qihang Zhou, Shibo He, Haoyu Liu, Jiming Chen, Wenchao Meng

Viaarxiv icon

Multimodal deep learning for mapping forest dominant height by fusing GEDI with earth observation data

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 20, 2023
Man Chen, Wenquan Dong, Hao Yu, Iain Woodhouse, Casey M. Ryan, Haoyu Liu, Selena Georgiou, Edward T. A. Mitchard

Viaarxiv icon

Towards Long-term Annotators: A Supervised Label Aggregation Baseline

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Haoyu Liu, Fei Wang, Minmin Lin, Runze Wu, Renyu Zhu, Shiwei Zhao, Kai Wang, Tangjie Lv, Changjie Fan

Figure 1 for Towards Long-term Annotators: A Supervised Label Aggregation Baseline
Figure 2 for Towards Long-term Annotators: A Supervised Label Aggregation Baseline
Figure 3 for Towards Long-term Annotators: A Supervised Label Aggregation Baseline
Figure 4 for Towards Long-term Annotators: A Supervised Label Aggregation Baseline
Viaarxiv icon

Amoeba: Circumventing ML-supported Network Censorship via Adversarial Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 31, 2023
Haoyu Liu, Alec F. Diallo, Paul Patras

Viaarxiv icon