Alert button
Picture for Yin Li

Yin Li

Alert button

Towards Few-Shot Adaptation of Foundation Models via Multitask Finetuning

Feb 22, 2024
Zhuoyan Xu, Zhenmei Shi, Junyi Wei, Fangzhou Mu, Yin Li, Yingyu Liang

Viaarxiv icon

BioDrone: A Bionic Drone-based Single Object Tracking Benchmark for Robust Vision

Feb 07, 2024
Xin Zhao, Shiyu Hu, Yipei Wang, Jing Zhang, Yimin Hu, Rongshuai Liu, Haibin Ling, Yin Li, Renshu Li, Kun Liu, Jiadong Li

Viaarxiv icon

Sequential Model for Predicting Patient Adherence in Subcutaneous Immunotherapy for Allergic Rhinitis

Jan 23, 2024
Yin Li, Yu Xiong, Wenxin Fan, Kai Wang, Qingqing Yu, Liping Si, Patrick van der Smagt, Jun Tang, Nutan Chen

Viaarxiv icon

FreeControl: Training-Free Spatial Control of Any Text-to-Image Diffusion Model with Any Condition

Dec 12, 2023
Sicheng Mo, Fangzhou Mu, Kuan Heng Lin, Yanli Liu, Bochen Guan, Yin Li, Bolei Zhou

Viaarxiv icon

Eventful Transformers: Leveraging Temporal Redundancy in Vision Transformers

Aug 25, 2023
Matthew Dutson, Yin Li, Mohit Gupta

Viaarxiv icon

A Review of Adversarial Attacks in Computer Vision

Aug 15, 2023
Yutong Zhang, Yao Li, Yin Li, Zhichang Guo

Viaarxiv icon

NMS Threshold matters for Ego4D Moment Queries -- 2nd place solution to the Ego4D Moment Queries Challenge 2023

Jul 05, 2023
Lin Sui, Fangzhou Mu, Yin Li

Figure 1 for NMS Threshold matters for Ego4D Moment Queries -- 2nd place solution to the Ego4D Moment Queries Challenge 2023
Figure 2 for NMS Threshold matters for Ego4D Moment Queries -- 2nd place solution to the Ego4D Moment Queries Challenge 2023
Figure 3 for NMS Threshold matters for Ego4D Moment Queries -- 2nd place solution to the Ego4D Moment Queries Challenge 2023
Figure 4 for NMS Threshold matters for Ego4D Moment Queries -- 2nd place solution to the Ego4D Moment Queries Challenge 2023
Viaarxiv icon

Beyond-Voice: Towards Continuous 3D Hand Pose Tracking on Commercial Home Assistant Devices

Jun 30, 2023
Yin Li, Rohan Reddy, Cheng Zhang, Rajalakshmi Nandakumar

Figure 1 for Beyond-Voice: Towards Continuous 3D Hand Pose Tracking on Commercial Home Assistant Devices
Figure 2 for Beyond-Voice: Towards Continuous 3D Hand Pose Tracking on Commercial Home Assistant Devices
Figure 3 for Beyond-Voice: Towards Continuous 3D Hand Pose Tracking on Commercial Home Assistant Devices
Figure 4 for Beyond-Voice: Towards Continuous 3D Hand Pose Tracking on Commercial Home Assistant Devices
Viaarxiv icon

SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing

May 25, 2023
Zhengyang Lou, Huan Xu, Fangzhou Mu, Yanli Liu, Xiaoyu Zhang, Liang Shang, Jiang Li, Bochen Guan, Yin Li, Yu Hen Hu

Figure 1 for SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing
Figure 2 for SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing
Figure 3 for SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing
Viaarxiv icon

Learning Procedure-aware Video Representation from Instructional Videos and Their Narrations

Mar 31, 2023
Yiwu Zhong, Licheng Yu, Yang Bai, Shangwen Li, Xueting Yan, Yin Li

Figure 1 for Learning Procedure-aware Video Representation from Instructional Videos and Their Narrations
Figure 2 for Learning Procedure-aware Video Representation from Instructional Videos and Their Narrations
Figure 3 for Learning Procedure-aware Video Representation from Instructional Videos and Their Narrations
Figure 4 for Learning Procedure-aware Video Representation from Instructional Videos and Their Narrations
Viaarxiv icon