Alert button
Picture for Ming Fan

Ming Fan

Alert button

DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies

Oct 11, 2023
Shuaiwen Leon Song, Bonnie Kruft, Minjia Zhang, Conglong Li, Shiyang Chen, Chengming Zhang, Masahiro Tanaka, Xiaoxia Wu, Jeff Rasley, Ammar Ahmad Awan, Connor Holmes, Martin Cai, Adam Ghanem, Zhongzhu Zhou, Yuxiong He, Pete Luferenko, Divya Kumar, Jonathan Weyn, Ruixiong Zhang, Sylwester Klocek, Volodymyr Vragov, Mohammed AlQuraishi, Gustaf Ahdritz, Christina Floristean, Cristina Negri, Rao Kotamarthi, Venkatram Vishwanath, Arvind Ramanathan, Sam Foreman, Kyle Hippe, Troy Arcomano, Romit Maulik, Maxim Zvyagin, Alexander Brace, Bin Zhang, Cindy Orozco Bohorquez, Austin Clyde, Bharat Kale, Danilo Perez-Rivera, Heng Ma, Carla M. Mann, Michael Irvin, J. Gregory Pauloski, Logan Ward, Valerie Hayot, Murali Emani, Zhen Xie, Diangen Lin, Maulik Shukla, Ian Foster, James J. Davis, Michael E. Papka, Thomas Brettin, Prasanna Balaprakash, Gina Tourassi, John Gounley, Heidi Hanson, Thomas E Potok, Massimiliano Lupo Pasini, Kate Evans, Dan Lu, Dalton Lunga, Junqi Yin, Sajal Dash, Feiyi Wang, Mallikarjun Shankar, Isaac Lyngaas, Xiao Wang, Guojing Cong, Pei Zhang, Ming Fan, Siyan Liu, Adolfy Hoisie, Shinjae Yoo, Yihui Ren, William Tang, Kyle Felker, Alexey Svyatkovskiy, Hang Liu, Ashwin Aji, Angela Dalton, Michael Schulte, Karl Schulz, Yuntian Deng, Weili Nie, Josh Romero, Christian Dallago, Arash Vahdat, Chaowei Xiao, Thomas Gibbs, Anima Anandkumar, Rick Stevens

Figure 1 for DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies
Figure 2 for DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies
Figure 3 for DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies
Figure 4 for DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies
Viaarxiv icon

BDMMT: Backdoor Sample Detection for Language Models through Model Mutation Testing

Jan 25, 2023
Jiali Wei, Ming Fan, Wenjing Jiao, Wuxia Jin, Ting Liu

Figure 1 for BDMMT: Backdoor Sample Detection for Language Models through Model Mutation Testing
Figure 2 for BDMMT: Backdoor Sample Detection for Language Models through Model Mutation Testing
Figure 3 for BDMMT: Backdoor Sample Detection for Language Models through Model Mutation Testing
Figure 4 for BDMMT: Backdoor Sample Detection for Language Models through Model Mutation Testing
Viaarxiv icon

Rényi Divergence Deep Mutual Learning

Sep 15, 2022
Weipeng Huang, Junjie Tao, Changbo Deng, Ming Fan, Wenqiang Wan, Qi Xiong, Guangyuan Piao

Figure 1 for Rényi Divergence Deep Mutual Learning
Figure 2 for Rényi Divergence Deep Mutual Learning
Figure 3 for Rényi Divergence Deep Mutual Learning
Figure 4 for Rényi Divergence Deep Mutual Learning
Viaarxiv icon

Explanation-Guided Fairness Testing through Genetic Algorithm

May 16, 2022
Ming Fan, Wenying Wei, Wuxia Jin, Zijiang Yang, Ting Liu

Figure 1 for Explanation-Guided Fairness Testing through Genetic Algorithm
Figure 2 for Explanation-Guided Fairness Testing through Genetic Algorithm
Figure 3 for Explanation-Guided Fairness Testing through Genetic Algorithm
Figure 4 for Explanation-Guided Fairness Testing through Genetic Algorithm
Viaarxiv icon

A Unified Framework for Analyzing and Detecting Malicious Examples of DNN Models

Jun 26, 2020
Kaidi Jin, Tianwei Zhang, Chao Shen, Yufei Chen, Ming Fan, Chenhao Lin, Ting Liu

Figure 1 for A Unified Framework for Analyzing and Detecting Malicious Examples of DNN Models
Figure 2 for A Unified Framework for Analyzing and Detecting Malicious Examples of DNN Models
Figure 3 for A Unified Framework for Analyzing and Detecting Malicious Examples of DNN Models
Figure 4 for A Unified Framework for Analyzing and Detecting Malicious Examples of DNN Models
Viaarxiv icon

DLBI: Deep learning guided Bayesian inference for structure reconstruction of super-resolution fluorescence microscopy

Sep 01, 2018
Yu Li, Fan Xu, Fa Zhang, Pingyong Xu, Mingshu Zhang, Ming Fan, Lihua Li, Xin Gao, Renmin Han

Figure 1 for DLBI: Deep learning guided Bayesian inference for structure reconstruction of super-resolution fluorescence microscopy
Figure 2 for DLBI: Deep learning guided Bayesian inference for structure reconstruction of super-resolution fluorescence microscopy
Figure 3 for DLBI: Deep learning guided Bayesian inference for structure reconstruction of super-resolution fluorescence microscopy
Figure 4 for DLBI: Deep learning guided Bayesian inference for structure reconstruction of super-resolution fluorescence microscopy
Viaarxiv icon

Representation Learning with Deconvolution for Multivariate Time Series Classification and Visualization

Nov 26, 2016
Zhiguang Wang, Wei Song, Lu Liu, Fan Zhang, Junxiao Xue, Yangdong Ye, Ming Fan, Mingliang Xu

Figure 1 for Representation Learning with Deconvolution for Multivariate Time Series Classification and Visualization
Figure 2 for Representation Learning with Deconvolution for Multivariate Time Series Classification and Visualization
Figure 3 for Representation Learning with Deconvolution for Multivariate Time Series Classification and Visualization
Figure 4 for Representation Learning with Deconvolution for Multivariate Time Series Classification and Visualization
Viaarxiv icon

Empirical Studies on Symbolic Aggregation Approximation Under Statistical Perspectives for Knowledge Discovery in Time Series

Jun 08, 2015
Wei Song, Zhiguang Wang, Yangdong Ye, Ming Fan

Figure 1 for Empirical Studies on Symbolic Aggregation Approximation Under Statistical Perspectives for Knowledge Discovery in Time Series
Figure 2 for Empirical Studies on Symbolic Aggregation Approximation Under Statistical Perspectives for Knowledge Discovery in Time Series
Figure 3 for Empirical Studies on Symbolic Aggregation Approximation Under Statistical Perspectives for Knowledge Discovery in Time Series
Figure 4 for Empirical Studies on Symbolic Aggregation Approximation Under Statistical Perspectives for Knowledge Discovery in Time Series
Viaarxiv icon