Alert button
Picture for Rui Ma

Rui Ma

Alert button

EPSD: Early Pruning with Self-Distillation for Efficient Model Compression

Jan 31, 2024
Dong Chen, Ning Liu, Yichen Zhu, Zhengping Che, Rui Ma, Fachao Zhang, Xiaofeng Mou, Yi Chang, Jian Tang

Viaarxiv icon

3D-SSGAN: Lifting 2D Semantics for 3D-Aware Compositional Portrait Synthesis

Jan 08, 2024
Ruiqi Liu, Peng Zheng, Ye Wang, Rui Ma

Viaarxiv icon

P2M2-Net: Part-Aware Prompt-Guided Multimodal Point Cloud Completion

Dec 29, 2023
Linlian Jiang, Pan Chen, Ye Wang, Tieru Wu, Rui Ma

Viaarxiv icon

B-Spine: Learning B-Spline Curve Representation for Robust and Interpretable Spinal Curvature Estimation

Oct 14, 2023
Hao Wang, Qiang Song, Ruofeng Yin, Rui Ma, Yizhou Yu, Yi Chang

Figure 1 for B-Spine: Learning B-Spline Curve Representation for Robust and Interpretable Spinal Curvature Estimation
Figure 2 for B-Spine: Learning B-Spline Curve Representation for Robust and Interpretable Spinal Curvature Estimation
Figure 3 for B-Spine: Learning B-Spline Curve Representation for Robust and Interpretable Spinal Curvature Estimation
Figure 4 for B-Spine: Learning B-Spline Curve Representation for Robust and Interpretable Spinal Curvature Estimation
Viaarxiv icon

Breaking On-device Training Memory Wall: A Systematic Survey

Jun 17, 2023
Shitian Li, Chunlin Tian, Kahou Tam, Rui Ma, Li Li

Figure 1 for Breaking On-device Training Memory Wall: A Systematic Survey
Figure 2 for Breaking On-device Training Memory Wall: A Systematic Survey
Figure 3 for Breaking On-device Training Memory Wall: A Systematic Survey
Figure 4 for Breaking On-device Training Memory Wall: A Systematic Survey
Viaarxiv icon

Self-similarity-based super-resolution of photoacoustic angiography from hand-drawn doodles

May 02, 2023
Yuanzheng Ma, Wangting Zhou, Rui Ma, Sihua Yang, Yansong Tang, Xun Guan

Figure 1 for Self-similarity-based super-resolution of photoacoustic angiography from hand-drawn doodles
Figure 2 for Self-similarity-based super-resolution of photoacoustic angiography from hand-drawn doodles
Figure 3 for Self-similarity-based super-resolution of photoacoustic angiography from hand-drawn doodles
Figure 4 for Self-similarity-based super-resolution of photoacoustic angiography from hand-drawn doodles
Viaarxiv icon

MXM-CLR: A Unified Framework for Contrastive Learning of Multifold Cross-Modal Representations

Mar 21, 2023
Ye Wang, Bowei Jiang, Changqing Zou, Rui Ma

Figure 1 for MXM-CLR: A Unified Framework for Contrastive Learning of Multifold Cross-Modal Representations
Figure 2 for MXM-CLR: A Unified Framework for Contrastive Learning of Multifold Cross-Modal Representations
Figure 3 for MXM-CLR: A Unified Framework for Contrastive Learning of Multifold Cross-Modal Representations
Figure 4 for MXM-CLR: A Unified Framework for Contrastive Learning of Multifold Cross-Modal Representations
Viaarxiv icon

P3DC-Shot: Prior-Driven Discrete Data Calibration for Nearest-Neighbor Few-Shot Classification

Jan 02, 2023
Shuangmei Wang, Rui Ma, Tieru Wu, Yang Cao

Viaarxiv icon

Shape-Aware Fine-Grained Classification of Erythroid Cells

Dec 28, 2022
Ye Wang, Rui Ma, Xiaoqing Ma, Honghua Cui, Yubin Xiao, Xuan Wu, You Zhou

Figure 1 for Shape-Aware Fine-Grained Classification of Erythroid Cells
Figure 2 for Shape-Aware Fine-Grained Classification of Erythroid Cells
Figure 3 for Shape-Aware Fine-Grained Classification of Erythroid Cells
Figure 4 for Shape-Aware Fine-Grained Classification of Erythroid Cells
Viaarxiv icon

Towards Blind Watermarking: Combining Invertible and Non-invertible Mechanisms

Dec 24, 2022
Rui Ma, Mengxi Guo, Yi Hou, Fan Yang, Yuan Li, Huizhu Jia, Xiaodong Xie

Figure 1 for Towards Blind Watermarking: Combining Invertible and Non-invertible Mechanisms
Figure 2 for Towards Blind Watermarking: Combining Invertible and Non-invertible Mechanisms
Figure 3 for Towards Blind Watermarking: Combining Invertible and Non-invertible Mechanisms
Figure 4 for Towards Blind Watermarking: Combining Invertible and Non-invertible Mechanisms
Viaarxiv icon