Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

AIM 2022 Challenge on Super-Resolution of Compressed Image and Video: Dataset, Methods and Results


Aug 25, 2022
Ren Yang, Radu Timofte, Xin Li, Qi Zhang, Lin Zhang, Fanglong Liu, Dongliang He, Fu li, He Zheng, Weihang Yuan, Pavel Ostyakov, Dmitry Vyal, Magauiya Zhussip, Xueyi Zou, Youliang Yan, Lei Li, Jingzhu Tang, Ming Chen, Shijie Zhao, Yu Zhu, Xiaoran Qin, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Claudio Rota, Marco Buzzelli, Simone Bianco, Raimondo Schettini, Dafeng Zhang, Feiyu Huang, Shizhuo Liu, Xiaobing Wang, Zhezhu Jin, Bingchen Li, Xin Li, Mingxi Li, Ding Liu, Wenbin Zou, Peijie Dong, Tian Ye, Yunchen Zhang, Ming Tan, Xin Niu, Mustafa Ayazoglu, Marcos Conde, Ui-Jin Choi, Zhuang Jia, Tianyu Xu, Yijian Zhang, Mao Ye, Dengyan Luo, Xiaofeng Pan, Liuhan Peng

* Camera-ready version 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PalQuant: Accelerating High-precision Networks on Low-precision Accelerators


Aug 03, 2022
Qinghao Hu, Gang Li, Qiman Wu, Jian Cheng

* accepted by ECCV2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PKD: General Distillation Framework for Object Detectors via Pearson Correlation Coefficient


Jul 05, 2022
Weihan Cao, Yifan Zhang, Jianfei Gao, Anda Cheng, Ke Cheng, Jian Cheng

* 17 pages, 7 figures, 8 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning the policy for mixed electric platoon control of automated and human-driven vehicles at signalized intersection: a random search approach


Jun 24, 2022
Xia Jiang, Jian Zhang, Xiaoyu Shi, Jian Cheng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Singular Value Fine-tuning: Few-shot Segmentation requires Few-parameters Fine-tuning


Jun 13, 2022
Yanpeng Sun, Qiang Chen, Xiangyu He, Jian Wang, Haocheng Feng, Junyu Han, Errui Ding, Jian Cheng, Zechao Li, Jingdong Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MixFormer: Mixing Features across Windows and Dimensions


Apr 12, 2022
Qiang Chen, Qiman Wu, Jian Wang, Qinghao Hu, Tao Hu, Errui Ding, Jian Cheng, Jingdong Wang

* CVPR2022 Oral 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Soft Threshold Ternary Networks


Apr 04, 2022
Weixiang Xu, Xiangyu He, Tianli Zhao, Qinghao Hu, Peisong Wang, Jian Cheng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Efficient Virtual View Selection for 3D Hand Pose Estimation


Mar 29, 2022
Jian Cheng, Yanguang Wan, Dexin Zuo, Cuixia Ma, Jian Gu, Ping Tan, Hongan Wang, Xiaoming Deng, Yinda Zhang

* Accepted by AAAI2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Differentially Private Federated Learning with Local Regularization and Sparsification


Mar 21, 2022
Anda Cheng, Peisong Wang, Xi Sheryl Zhang, Jian Cheng

* CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>