Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jian Cheng

HIH: Towards More Accurate Face Alignment via Heatmap in Heatmap


Apr 07, 2021
Xing Lan, Qinghao Hu, Jian Cheng


  Access Paper or Ask Questions

AdaSGN: Adapting Joint Number and Model Size for Efficient Skeleton-Based Action Recognition


Mar 22, 2021
Lei Shi, Yifan Zhang, Jian Cheng, Hanqing Lu


  Access Paper or Ask Questions

You Only Look One-level Feature


Mar 17, 2021
Qiang Chen, Yingming Wang, Tong Yang, Xiangyu Zhang, Jian Cheng, Jian Sun

* Accepted by CVPR2021. We provide more details and add additional comparison with YOLOv4 in this version 

  Access Paper or Ask Questions

Hardware Acceleration of Fully Quantized BERT for Efficient Natural Language Processing


Mar 04, 2021
Zejian Liu, Gang Li, Jian Cheng

* Design, Automation & Test in Europe (DATE) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Zero-shot Network Quantization


Jan 21, 2021
Xiangyu He, Qinghao Hu, Peisong Wang, Jian Cheng

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Faceted Representation Learning with Hybrid Architecture for Time Series Classification


Dec 21, 2020
Zhenyu Liu, Jian Cheng


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Rendering Realistic Bokeh


Nov 10, 2020
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Ming Qian, Congyu Qiao, Jiamin Lin, Zhenyu Guo, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Juewen Peng, Xianrui Luo, Ke Xian, Zijin Wu, Zhiguo Cao, Densen Puthussery, Jiji C V, Hrishikesh P S, Melvin Kuriakose, Saikat Dutta, Sourya Dipta Das, Nisarg A. Shah, Kuldeep Purohit, Praveen Kandula, Maitreya Suin, A. N. Rajagopalan, Saagara M B, Minnu A L, Sanjana A R, Praseeda S, Ge Wu, Xueqin Chen, Tengyao Wang, Max Zheng, Hulk Wong, Jay Zou

* Published in ECCV 2020 Workshop (Advances in Image Manipulation), https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/aim20/ 

  Access Paper or Ask Questions

BGGAN: Bokeh-Glass Generative Adversarial Network for Rendering Realistic Bokeh


Nov 04, 2020
Ming Qian, Congyu Qiao, Jiamin Lin, Zhenyu Guo, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng

* accepted by ECCV workshop 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Taking Modality-free Human Identification as Zero-shot Learning


Oct 02, 2020
Zhizhe Liu, Xingxing Zhang, Zhenfeng Zhu, Shuai Zheng, Yao Zhao, Jian Cheng

* 12 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020: Scene Relighting and Illumination Estimation Challenge


Sep 27, 2020
Majed El Helou, Ruofan Zhou, Sabine Süsstrunk, Radu Timofte, Mahmoud Afifi, Michael S. Brown, Kele Xu, Hengxing Cai, Yuzhong Liu, Li-Wen Wang, Zhi-Song Liu, Chu-Tak Li, Sourya Dipta Das, Nisarg A. Shah, Akashdeep Jassal, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Sabari Nathan, M. Parisa Beham, R. Suganya, Qing Wang, Zhongyun Hu, Xin Huang, Yaning Li, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Densen Puthussery, Hrishikesh P S, Melvin Kuriakose, Jiji C V, Yu Zhu, Liping Dong, Zhuolong Jiang, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng

* ECCVW 2020. Data and more information on https://github.com/majedelhelou/VIDIT 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Faster Person Re-Identification


Aug 16, 2020
Guan'an Wang, Shaogang Gong, Jian Cheng, Zengguang Hou

* accepted by ECCV2020, https://github.com/wangguanan/light-reid 

  Access Paper or Ask Questions

Decoupled Spatial-Temporal Attention Network for Skeleton-Based Action Recognition


Jul 07, 2020
Lei Shi, Yifan Zhang, Jian Cheng, Hanqing Lu


  Access Paper or Ask Questions

SC4D: A Sparse 4D Convolutional Network for Skeleton-Based Action Recognition


Apr 07, 2020
Lei Shi, Yifan Zhang, Jian Cheng, Hanqing Lu


  Access Paper or Ask Questions

TTPP: Temporal Transformer with Progressive Prediction for Efficient Action Anticipation


Mar 07, 2020
Wen Wang, Xiaojiang Peng, Yanzhou Su, Yu Qiao, Jian Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Modality Paired-Images Generation for RGB-Infrared Person Re-Identification


Feb 18, 2020
Guan-An Wang, Tianzhu Zhang. Yang Yang, Jian Cheng, Jianlong Chang, Xu Liang, Zengguang Hou

* accepted by AAAI'20 

  Access Paper or Ask Questions

From Anchor Generation to Distribution Alignment: Learning a Discriminative Embedding Space for Zero-Shot Recognition


Feb 10, 2020
Fuzhen Li, Zhenfeng Zhu, Xingxing Zhang, Jian Cheng, Yao Zhao

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Study on Temporal Modeling for Online Action Detection


Jan 21, 2020
Wen Wang, Xiaojiang Peng, Yu Qiao, Jian Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Skeleton-Based Action Recognition with Multi-Stream Adaptive Graph Convolutional Networks


Dec 15, 2019
Lei Shi, Yifan Zhang, Jian Cheng, Hanqing LU


  Access Paper or Ask Questions

Distribution-induced Bidirectional Generative Adversarial Network for Graph Representation Learning


Dec 04, 2019
Shuai Zheng, Zhenfeng Zhu, Xingxing Zhang, Zhizhe Liu, Jian Cheng, Yao Zhao

* 10 pages, 5 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

SpatialFlow: Bridging All Tasks for Panoptic Segmentation


Dec 02, 2019
Qiang Chen, Anda Cheng, Xiangyu He, Peisong Wang, Jian Cheng

* 13 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Discriminative Learned CNN Embedding for Remote Sensing Image Scene Classification


Dec 02, 2019
Wen Wang, Lijun Du, Yinxing Gao, Yanzhou Su, Feng Wang, Jian Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Action Recognition via Pose-Based Graph Convolutional Networks with Intermediate Dense Supervision


Nov 28, 2019
Lei Shi, Yifan Zhang, Jian Cheng, Hanqing Lu


  Access Paper or Ask Questions

Location-aware Upsampling for Semantic Segmentation


Nov 14, 2019
Xiangyu He, Zitao Mo, Qiang Chen, Anda Cheng, Peisong Wang, Jian Cheng


  Access Paper or Ask Questions

RGB-Infrared Cross-Modality Person Re-Identification via Joint Pixel and Feature Alignment


Oct 28, 2019
Guan'an Wang, Tianzhu Zhang, Jian Cheng, Si Liu, Yang Yang, Zengguang Hou

* accepted by ICCV'19 

  Access Paper or Ask Questions

Convolutional Prototype Learning for Zero-Shot Recognition


Oct 24, 2019
Zhizhe Liu, Xingxing Zhang, Zhenfeng Zhu, Shuai Zheng, Yao Zhao, Jian Cheng

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A System-Level Solution for Low-Power Object Detection


Oct 19, 2019
Fanrong Li, Zitao Mo, Peisong Wang, Zejian Liu, Jiayun Zhang, Gang Li, Qinghao Hu, Xiangyu He, Cong Leng, Yang Zhang, Jian Cheng

* Accepted by ICCV 2019 Low-Power Computer Vision Workshop 

  Access Paper or Ask Questions