Alert button
Picture for Xuebo Liu

Xuebo Liu

Alert button

Revisiting Demonstration Selection Strategies in In-Context Learning

Jan 22, 2024
Keqin Peng, Liang Ding, Yancheng Yuan, Xuebo Liu, Min Zhang, Yuanxin Ouyang, Dacheng Tao

Viaarxiv icon

Clustering Pseudo Language Family in Multilingual Translation Models with Fisher Information Matrix

Dec 05, 2023
Xinyu Ma, Xuebo Liu, Min Zhang

Viaarxiv icon

EvalCrafter: Benchmarking and Evaluating Large Video Generation Models

Oct 18, 2023
Yaofang Liu, Xiaodong Cun, Xuebo Liu, Xintao Wang, Yong Zhang, Haoxin Chen, Yang Liu, Tieyong Zeng, Raymond Chan, Ying Shan

Figure 1 for EvalCrafter: Benchmarking and Evaluating Large Video Generation Models
Figure 2 for EvalCrafter: Benchmarking and Evaluating Large Video Generation Models
Figure 3 for EvalCrafter: Benchmarking and Evaluating Large Video Generation Models
Figure 4 for EvalCrafter: Benchmarking and Evaluating Large Video Generation Models
Viaarxiv icon

Holistic Exploration on Universal Decompositional Semantic Parsing: Architecture, Data Augmentation, and LLM Paradigm

Jul 25, 2023
Hexuan Deng, Xin Zhang, Meishan Zhang, Xuebo Liu, Min Zhang

Figure 1 for Holistic Exploration on Universal Decompositional Semantic Parsing: Architecture, Data Augmentation, and LLM Paradigm
Figure 2 for Holistic Exploration on Universal Decompositional Semantic Parsing: Architecture, Data Augmentation, and LLM Paradigm
Figure 3 for Holistic Exploration on Universal Decompositional Semantic Parsing: Architecture, Data Augmentation, and LLM Paradigm
Figure 4 for Holistic Exploration on Universal Decompositional Semantic Parsing: Architecture, Data Augmentation, and LLM Paradigm
Viaarxiv icon

Pluggable Neural Machine Translation Models via Memory-augmented Adapters

Jul 12, 2023
Yuzhuang Xu, Shuo Wang, Peng Li, Xuebo Liu, Xiaolong Wang, Weidong Liu, Yang Liu

Figure 1 for Pluggable Neural Machine Translation Models via Memory-augmented Adapters
Figure 2 for Pluggable Neural Machine Translation Models via Memory-augmented Adapters
Figure 3 for Pluggable Neural Machine Translation Models via Memory-augmented Adapters
Figure 4 for Pluggable Neural Machine Translation Models via Memory-augmented Adapters
Viaarxiv icon

Revisiting Token Dropping Strategy in Efficient BERT Pretraining

May 24, 2023
Qihuang Zhong, Liang Ding, Juhua Liu, Xuebo Liu, Min Zhang, Bo Du, Dacheng Tao

Figure 1 for Revisiting Token Dropping Strategy in Efficient BERT Pretraining
Figure 2 for Revisiting Token Dropping Strategy in Efficient BERT Pretraining
Figure 3 for Revisiting Token Dropping Strategy in Efficient BERT Pretraining
Figure 4 for Revisiting Token Dropping Strategy in Efficient BERT Pretraining
Viaarxiv icon

TempoSum: Evaluating the Temporal Generalization of Abstractive Summarization

May 03, 2023
Chi Seng Cheang, Hou Pong Chan, Derek F. Wong, Xuebo Liu, Zhaocong Li, Yanming Sun, Shudong Liu, Lidia S. Chao

Figure 1 for TempoSum: Evaluating the Temporal Generalization of Abstractive Summarization
Figure 2 for TempoSum: Evaluating the Temporal Generalization of Abstractive Summarization
Figure 3 for TempoSum: Evaluating the Temporal Generalization of Abstractive Summarization
Figure 4 for TempoSum: Evaluating the Temporal Generalization of Abstractive Summarization
Viaarxiv icon

Towards Making the Most of ChatGPT for Machine Translation

Mar 24, 2023
Keqin Peng, Liang Ding, Qihuang Zhong, Li Shen, Xuebo Liu, Min Zhang, Yuanxin Ouyang, Dacheng Tao

Figure 1 for Towards Making the Most of ChatGPT for Machine Translation
Figure 2 for Towards Making the Most of ChatGPT for Machine Translation
Figure 3 for Towards Making the Most of ChatGPT for Machine Translation
Figure 4 for Towards Making the Most of ChatGPT for Machine Translation
Viaarxiv icon

ConsistTL: Modeling Consistency in Transfer Learning for Low-Resource Neural Machine Translation

Dec 08, 2022
Zhaocong Li, Xuebo Liu, Derek F. Wong, Lidia S. Chao, Min Zhang

Figure 1 for ConsistTL: Modeling Consistency in Transfer Learning for Low-Resource Neural Machine Translation
Figure 2 for ConsistTL: Modeling Consistency in Transfer Learning for Low-Resource Neural Machine Translation
Figure 3 for ConsistTL: Modeling Consistency in Transfer Learning for Low-Resource Neural Machine Translation
Figure 4 for ConsistTL: Modeling Consistency in Transfer Learning for Low-Resource Neural Machine Translation
Viaarxiv icon

Improving Simultaneous Machine Translation with Monolingual Data

Dec 02, 2022
Hexuan Deng, Liang Ding, Xuebo Liu, Meishan Zhang, Dacheng Tao, Min Zhang

Figure 1 for Improving Simultaneous Machine Translation with Monolingual Data
Figure 2 for Improving Simultaneous Machine Translation with Monolingual Data
Figure 3 for Improving Simultaneous Machine Translation with Monolingual Data
Figure 4 for Improving Simultaneous Machine Translation with Monolingual Data
Viaarxiv icon