Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yibo Sun

ERNIE-GeoL: A Geography-and-Language Pre-trained Model and its Applications in Baidu Maps


Apr 06, 2022
Jizhou Huang, Haifeng Wang, Yibo Sun, Yunsheng Shi, Zhengjie Huang, An Zhuo, Shikun Feng

* Submitted to KDD 2022 ADS Track 

  Access Paper or Ask Questions

GEDIT: Geographic-Enhanced and Dependency-Guided Tagging for Joint POI and Accessibility Extraction at Baidu Maps


Aug 20, 2021
Yibo Sun, Jizhou Huang, Chunyuan Yuan, Miao Fan, Haifeng Wang, Ming Liu, Bing Qin

* Accepted by CIKM'21 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Select Bi-Aspect Information for Document-Scale Text Content Manipulation


Feb 24, 2020
Xiaocheng Feng, Yawei Sun, Bing Qin, Heng Gong, Yibo Sun, Wei Bi, Xiaojiang Liu, Ting Liu

* accepted by AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Keyphrase Extraction with Span-based Feature Representations


Feb 13, 2020
Funan Mu, Zhenting Yu, LiFeng Wang, Yequan Wang, Qingyu Yin, Yibo Sun, Liqun Liu, Teng Ma, Jing Tang, Xing Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Neural Semantic Parsing in Low-Resource Settings with Back-Translation and Meta-Learning


Sep 12, 2019
Yibo Sun, Duyu Tang, Nan Duan, Yeyun Gong, Xiaocheng Feng, Bing Qin, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Aware Conversational Semantic Parsing Over Web Tables


Sep 12, 2018
Yibo Sun, Duyu Tang, Nan Duan, Jingjing Xu, Xiaocheng Feng, Bing Qin


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Based Machine Reading Comprehension


Sep 12, 2018
Yibo Sun, Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Zhao Yan, Xiaocheng Feng, Bing Qin


  Access Paper or Ask Questions

Question Generation from SQL Queries Improves Neural Semantic Parsing


Aug 27, 2018
Daya Guo, Yibo Sun, Duyu Tang, Nan Duan, Jian Yin, Hong Chi, James Cao, Peng Chen, Ming Zhou

* The paper will be presented in EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Parsing with Syntax- and Table-Aware SQL Generation


Apr 23, 2018
Yibo Sun, Duyu Tang, Nan Duan, Jianshu Ji, Guihong Cao, Xiaocheng Feng, Bing Qin, Ting Liu, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions