Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jizhou Huang

From Distributed Machine Learning to Federated Learning: A Survey


May 10, 2021
Ji Liu, Jizhou Huang, Yang Zhou, Xuhong Li, Shilei Ji, Haoyi Xiong, Dejing Dou

* 31 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond Self-Supervision: A Simple Yet Effective Network Distillation Alternative to Improve Backbones


Mar 10, 2021
Cheng Cui, Ruoyu Guo, Yuning Du, Dongliang He, Fu Li, Zewu Wu, Qiwen Liu, Shilei Wen, Jizhou Huang, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Errui Ding, Yanjun Ma

* 10 pages, 3 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

C-Watcher: A Framework for Early Detection of High-Risk Neighborhoods Ahead of COVID-19 Outbreak


Jan 27, 2021
Congxi Xiao, Jingbo Zhou, Jizhou Huang, An Zhuo, Ji Liu, Haoyi Xiong, Dejing Dou

* 12 pages, accepted by AAAI 2021, appendix is included 

  Access Paper or Ask Questions

Read, Watch, and Move: Reinforcement Learning for Temporally Grounding Natural Language Descriptions in Videos


Jan 21, 2019
Dongliang He, Xiang Zhao, Jizhou Huang, Fu Li, Xiao Liu, Shilei Wen

* AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions