Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jizhou Huang

Adversarial Neural Trip Recommendation


Sep 24, 2021
Linlang Jiang, Jingbo Zhou, Tong Xu, Yanyan Li, Hao Chen, Jizhou Huang, Hui Xiong


  Access Paper or Ask Questions

GEDIT: Geographic-Enhanced and Dependency-Guided Tagging for Joint POI and Accessibility Extraction at Baidu Maps


Aug 20, 2021
Yibo Sun, Jizhou Huang, Chunyuan Yuan, Miao Fan, Haifeng Wang, Ming Liu, Bing Qin

* Accepted by CIKM'21 

  Access Paper or Ask Questions

DOLG: Single-Stage Image Retrieval with Deep Orthogonal Fusion of Local and Global Features


Aug 11, 2021
Min Yang, Dongliang He, Miao Fan, Baorong Shi, Xuetong Xue, Fu Li, Errui Ding, Jizhou Huang

* ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

From Distributed Machine Learning to Federated Learning: A Survey


May 10, 2021
Ji Liu, Jizhou Huang, Yang Zhou, Xuhong Li, Shilei Ji, Haoyi Xiong, Dejing Dou

* 31 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond Self-Supervision: A Simple Yet Effective Network Distillation Alternative to Improve Backbones


Mar 10, 2021
Cheng Cui, Ruoyu Guo, Yuning Du, Dongliang He, Fu Li, Zewu Wu, Qiwen Liu, Shilei Wen, Jizhou Huang, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Errui Ding, Yanjun Ma

* 10 pages, 3 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

C-Watcher: A Framework for Early Detection of High-Risk Neighborhoods Ahead of COVID-19 Outbreak


Jan 27, 2021
Congxi Xiao, Jingbo Zhou, Jizhou Huang, An Zhuo, Ji Liu, Haoyi Xiong, Dejing Dou

* 12 pages, accepted by AAAI 2021, appendix is included 

  Access Paper or Ask Questions

Read, Watch, and Move: Reinforcement Learning for Temporally Grounding Natural Language Descriptions in Videos


Jan 21, 2019
Dongliang He, Xiang Zhao, Jizhou Huang, Fu Li, Xiao Liu, Shilei Wen

* AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions