Alert button
Picture for Jizhou Huang

Jizhou Huang

Alert button

Polynomial time auditing of statistical subgroup fairness for Gaussian data

Jan 27, 2024
Daniel Hsu, Jizhou Huang, Brendan Juba

Viaarxiv icon

Spatial Heterophily Aware Graph Neural Networks

Jun 21, 2023
Congxi Xiao, Jingbo Zhou, Jizhou Huang, Tong Xu, Hui Xiong

Figure 1 for Spatial Heterophily Aware Graph Neural Networks
Figure 2 for Spatial Heterophily Aware Graph Neural Networks
Figure 3 for Spatial Heterophily Aware Graph Neural Networks
Figure 4 for Spatial Heterophily Aware Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

A Contextual Master-Slave Framework on Urban Region Graph for Urban Village Detection

Nov 26, 2022
Congxi Xiao, Jingbo Zhou, Jizhou Huang, Hengshu Zhu, Tong Xu, Dejing Dou, Hui Xiong

Figure 1 for A Contextual Master-Slave Framework on Urban Region Graph for Urban Village Detection
Figure 2 for A Contextual Master-Slave Framework on Urban Region Graph for Urban Village Detection
Figure 3 for A Contextual Master-Slave Framework on Urban Region Graph for Urban Village Detection
Figure 4 for A Contextual Master-Slave Framework on Urban Region Graph for Urban Village Detection
Viaarxiv icon

DuETA: Traffic Congestion Propagation Pattern Modeling via Efficient Graph Learning for ETA Prediction at Baidu Maps

Aug 15, 2022
Jizhou Huang, Zhengjie Huang, Xiaomin Fang, Shikun Feng, Xuyi Chen, Jiaxiang Liu, Haitao Yuan, Haifeng Wang

Figure 1 for DuETA: Traffic Congestion Propagation Pattern Modeling via Efficient Graph Learning for ETA Prediction at Baidu Maps
Figure 2 for DuETA: Traffic Congestion Propagation Pattern Modeling via Efficient Graph Learning for ETA Prediction at Baidu Maps
Figure 3 for DuETA: Traffic Congestion Propagation Pattern Modeling via Efficient Graph Learning for ETA Prediction at Baidu Maps
Figure 4 for DuETA: Traffic Congestion Propagation Pattern Modeling via Efficient Graph Learning for ETA Prediction at Baidu Maps
Viaarxiv icon

ERNIE-GeoL: A Geography-and-Language Pre-trained Model and its Applications in Baidu Maps

Apr 06, 2022
Jizhou Huang, Haifeng Wang, Yibo Sun, Yunsheng Shi, Zhengjie Huang, An Zhuo, Shikun Feng

Figure 1 for ERNIE-GeoL: A Geography-and-Language Pre-trained Model and its Applications in Baidu Maps
Figure 2 for ERNIE-GeoL: A Geography-and-Language Pre-trained Model and its Applications in Baidu Maps
Figure 3 for ERNIE-GeoL: A Geography-and-Language Pre-trained Model and its Applications in Baidu Maps
Figure 4 for ERNIE-GeoL: A Geography-and-Language Pre-trained Model and its Applications in Baidu Maps
Viaarxiv icon

Adversarial Neural Trip Recommendation

Sep 24, 2021
Linlang Jiang, Jingbo Zhou, Tong Xu, Yanyan Li, Hao Chen, Jizhou Huang, Hui Xiong

Figure 1 for Adversarial Neural Trip Recommendation
Figure 2 for Adversarial Neural Trip Recommendation
Figure 3 for Adversarial Neural Trip Recommendation
Figure 4 for Adversarial Neural Trip Recommendation
Viaarxiv icon

GEDIT: Geographic-Enhanced and Dependency-Guided Tagging for Joint POI and Accessibility Extraction at Baidu Maps

Aug 20, 2021
Yibo Sun, Jizhou Huang, Chunyuan Yuan, Miao Fan, Haifeng Wang, Ming Liu, Bing Qin

Figure 1 for GEDIT: Geographic-Enhanced and Dependency-Guided Tagging for Joint POI and Accessibility Extraction at Baidu Maps
Figure 2 for GEDIT: Geographic-Enhanced and Dependency-Guided Tagging for Joint POI and Accessibility Extraction at Baidu Maps
Figure 3 for GEDIT: Geographic-Enhanced and Dependency-Guided Tagging for Joint POI and Accessibility Extraction at Baidu Maps
Figure 4 for GEDIT: Geographic-Enhanced and Dependency-Guided Tagging for Joint POI and Accessibility Extraction at Baidu Maps
Viaarxiv icon

DOLG: Single-Stage Image Retrieval with Deep Orthogonal Fusion of Local and Global Features

Aug 11, 2021
Min Yang, Dongliang He, Miao Fan, Baorong Shi, Xuetong Xue, Fu Li, Errui Ding, Jizhou Huang

Figure 1 for DOLG: Single-Stage Image Retrieval with Deep Orthogonal Fusion of Local and Global Features
Figure 2 for DOLG: Single-Stage Image Retrieval with Deep Orthogonal Fusion of Local and Global Features
Figure 3 for DOLG: Single-Stage Image Retrieval with Deep Orthogonal Fusion of Local and Global Features
Figure 4 for DOLG: Single-Stage Image Retrieval with Deep Orthogonal Fusion of Local and Global Features
Viaarxiv icon

From Distributed Machine Learning to Federated Learning: A Survey

May 10, 2021
Ji Liu, Jizhou Huang, Yang Zhou, Xuhong Li, Shilei Ji, Haoyi Xiong, Dejing Dou

Figure 1 for From Distributed Machine Learning to Federated Learning: A Survey
Figure 2 for From Distributed Machine Learning to Federated Learning: A Survey
Figure 3 for From Distributed Machine Learning to Federated Learning: A Survey
Figure 4 for From Distributed Machine Learning to Federated Learning: A Survey
Viaarxiv icon