Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Multi-Task Learning for Emotion Descriptors Estimation at the fourth ABAW Challenge


Jul 20, 2022
Yanan Chang, Yi Wu, Xiangyu Miao, Jiahe Wang, Shangfei Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hand-Assisted Expression Recognition Method from Synthetic Images at the Fourth ABAW Challenge


Jul 20, 2022
Xiangyu Miao, Jiahe Wang, Yanan Chang, Yi Wu, Shangfei Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Phasic Self-Imitative Reduction for Sparse-Reward Goal-Conditioned Reinforcement Learning


Jun 24, 2022
Yunfei Li, Tian Gao, Jiaqi Yang, Huazhe Xu, Yi Wu

* Accepted at ICML 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Revisiting Some Common Practices in Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning


Jun 15, 2022
Wei Fu, Chao Yu, Zelai Xu, Jiaqi Yang, Yi Wu

* 15 pages, published as a conference paper in ICML 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Efficient Federated Learning with Spike Neural Networks for Traffic Sign Recognition


May 28, 2022
Kan Xie, Zhe Zhang, Bo Li, Jiawen Kang, Dusit Niyato, Shengli Xie, Yi Wu

* Submitted by IEEE Transactions on Vehicular Technology 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Self-Calibrated Efficient Transformer for Lightweight Super-Resolution


Apr 19, 2022
Wenbin Zou, Tian Ye, Weixin Zheng, Yunchen Zhang, Liang Chen, Yi Wu

* 10 pages, 3 figures, CVPRWorkshop 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Design and Construction with Varying-Sized Materials via Prioritized Memory Resets


Apr 12, 2022
Yunfei Li, Tao Kong, Lei Li, Yi Wu

* To be published in ICRA 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

E^2TAD: An Energy-Efficient Tracking-based Action Detector


Apr 09, 2022
Xin Hu, Zhenyu Wu, Hao-Yu Miao, Siqi Fan, Taiyu Long, Zhenyu Hu, Pengcheng Pi, Yi Wu, Zhou Ren, Zhangyang Wang, Gang Hua


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Continuously Discovering Novel Strategies via Reward-Switching Policy Optimization


Apr 04, 2022
Zihan Zhou, Wei Fu, Bingliang Zhang, Yi Wu

* 30 pages, 15 figures, published as a conference paper at ICLR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Understanding Curriculum Learning in Policy Optimization for Solving Combinatorial Optimization Problems


Feb 11, 2022
Runlong Zhou, Yuandong Tian, Yi Wu, Simon S. Du

* 28 pages, 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>