Alert button
Picture for Yunfei Li

Yunfei Li

Alert button

Texture-aware and Shape-guided Transformer for Sequential DeepFake Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 22, 2024
Yunfei Li, Jiaran Zhou, Xin Wang, Junyu Dong, Yuezun Li

Viaarxiv icon

Long-horizon Locomotion and Manipulation on a Quadrupedal Robot with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Yutao Ouyang, Jinhan Li, Yunfei Li, Zhongyu Li, Chao Yu, Koushil Sreenath, Yi Wu

Viaarxiv icon

Leveraging Symmetry in RL-based Legged Locomotion Control

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Zhi Su, Xiaoyu Huang, Daniel Ordoñez-Apraez, Yunfei Li, Zhongyu Li, Qiayuan Liao, Giulio Turrisi, Massimiliano Pontil, Claudio Semini, Yi Wu, Koushil Sreenath

Figure 1 for Leveraging Symmetry in RL-based Legged Locomotion Control
Figure 2 for Leveraging Symmetry in RL-based Legged Locomotion Control
Figure 3 for Leveraging Symmetry in RL-based Legged Locomotion Control
Figure 4 for Leveraging Symmetry in RL-based Legged Locomotion Control
Viaarxiv icon

Variational Bayesian Learning based Joint Localization and Channel Estimation with Distance-dependent Noise

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Yunfei Li, Yiting Luo, Weiqiang Tan, Chunguo Li, Shaodan Ma, Guanghua Yang

Figure 1 for Variational Bayesian Learning based Joint Localization and Channel Estimation with Distance-dependent Noise
Figure 2 for Variational Bayesian Learning based Joint Localization and Channel Estimation with Distance-dependent Noise
Figure 3 for Variational Bayesian Learning based Joint Localization and Channel Estimation with Distance-dependent Noise
Figure 4 for Variational Bayesian Learning based Joint Localization and Channel Estimation with Distance-dependent Noise
Viaarxiv icon

Variational Bayesian Learning Based Localization and Channel Reconstruction in RIS-aided Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2024
Yunfei Li, Yiting Luo, Xianda Wu, Zheng Shi, Shaodan Ma, Guanghua Yang

Figure 1 for Variational Bayesian Learning Based Localization and Channel Reconstruction in RIS-aided Systems
Figure 2 for Variational Bayesian Learning Based Localization and Channel Reconstruction in RIS-aided Systems
Figure 3 for Variational Bayesian Learning Based Localization and Channel Reconstruction in RIS-aided Systems
Figure 4 for Variational Bayesian Learning Based Localization and Channel Reconstruction in RIS-aided Systems
Viaarxiv icon

Learning Agile Bipedal Motions on a Quadrupedal Robot

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 10, 2023
Yunfei Li, Jinhan Li, Wei Fu, Yi Wu

Figure 1 for Learning Agile Bipedal Motions on a Quadrupedal Robot
Figure 2 for Learning Agile Bipedal Motions on a Quadrupedal Robot
Figure 3 for Learning Agile Bipedal Motions on a Quadrupedal Robot
Figure 4 for Learning Agile Bipedal Motions on a Quadrupedal Robot
Viaarxiv icon

Accelerate Multi-Agent Reinforcement Learning in Zero-Sum Games with Subgame Curriculum Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 07, 2023
Jiayu Chen, Zelai Xu, Yunfei Li, Chao Yu, Jiaming Song, Huazhong Yang, Fei Fang, Yu Wang, Yi Wu

Figure 1 for Accelerate Multi-Agent Reinforcement Learning in Zero-Sum Games with Subgame Curriculum Learning
Figure 2 for Accelerate Multi-Agent Reinforcement Learning in Zero-Sum Games with Subgame Curriculum Learning
Figure 3 for Accelerate Multi-Agent Reinforcement Learning in Zero-Sum Games with Subgame Curriculum Learning
Figure 4 for Accelerate Multi-Agent Reinforcement Learning in Zero-Sum Games with Subgame Curriculum Learning
Viaarxiv icon

Grounding Object Relations in Language-Conditioned Robotic Manipulation with Semantic-Spatial Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2023
Qian Luo, Yunfei Li, Yi Wu

Figure 1 for Grounding Object Relations in Language-Conditioned Robotic Manipulation with Semantic-Spatial Reasoning
Figure 2 for Grounding Object Relations in Language-Conditioned Robotic Manipulation with Semantic-Spatial Reasoning
Figure 3 for Grounding Object Relations in Language-Conditioned Robotic Manipulation with Semantic-Spatial Reasoning
Viaarxiv icon

Asynchronous Multi-Agent Reinforcement Learning for Efficient Real-Time Multi-Robot Cooperative Exploration

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2023
Chao Yu, Xinyi Yang, Jiaxuan Gao, Jiayu Chen, Yunfei Li, Jijia Liu, Yunfei Xiang, Ruixin Huang, Huazhong Yang, Yi Wu, Yu Wang

Figure 1 for Asynchronous Multi-Agent Reinforcement Learning for Efficient Real-Time Multi-Robot Cooperative Exploration
Figure 2 for Asynchronous Multi-Agent Reinforcement Learning for Efficient Real-Time Multi-Robot Cooperative Exploration
Figure 3 for Asynchronous Multi-Agent Reinforcement Learning for Efficient Real-Time Multi-Robot Cooperative Exploration
Figure 4 for Asynchronous Multi-Agent Reinforcement Learning for Efficient Real-Time Multi-Robot Cooperative Exploration
Viaarxiv icon

Outage Probability Analysis of HARQ-Aided Terahertz Communications

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 24, 2022
Ziyang Song, Zheng Shi, Qingping Dou, Guanghua Yang, Yunfei Li, Shaodan Ma

Figure 1 for Outage Probability Analysis of HARQ-Aided Terahertz Communications
Figure 2 for Outage Probability Analysis of HARQ-Aided Terahertz Communications
Viaarxiv icon