Alert button
Picture for Yan Gao

Yan Gao

Alert button

NL2Formula: Generating Spreadsheet Formulas from Natural Language Queries

Feb 20, 2024
Wei Zhao, Zhitao Hou, Siyuan Wu, Yan Gao, Haoyu Dong, Yao Wan, Hongyu Zhang, Yulei Sui, Haidong Zhang

Viaarxiv icon

FedAnchor: Enhancing Federated Semi-Supervised Learning with Label Contrastive Loss for Unlabeled Clients

Feb 15, 2024
Xinchi Qiu, Yan Gao, Lorenzo Sani, Heng Pan, Wanru Zhao, Pedro P. B. Gusmao, Mina Alibeigi, Alex Iacob, Nicholas D. Lane

Viaarxiv icon

Text2Analysis: A Benchmark of Table Question Answering with Advanced Data Analysis and Unclear Queries

Dec 21, 2023
Xinyi He, Mengyu Zhou, Xinrun Xu, Xiaojun Ma, Rui Ding, Lun Du, Yan Gao, Ran Jia, Xu Chen, Shi Han, Zejian Yuan, Dongmei Zhang

Viaarxiv icon

Multi-Scene Generalized Trajectory Global Graph Solver with Composite Nodes for Multiple Object Tracking

Dec 14, 2023
Yan Gao, Haojun Xu, Nannan Wang, Jie Li, Xinbo Gao

Viaarxiv icon

A Survey on Passing-through Control of Multi-Robot Systems in Cluttered Environments

Nov 13, 2023
Yan Gao, Chenggang Bai, Quan Quan

Viaarxiv icon

Towards the Law of Capacity Gap in Distilling Language Models

Nov 13, 2023
Chen Zhang, Dawei Song, Zheyu Ye, Yan Gao

Viaarxiv icon

Bandit Learning to Rank with Position-Based Click Models: Personalized and Equal Treatments

Nov 08, 2023
Tianchen Zhou, Jia Liu, Yang Jiao, Chaosheng Dong, Yetian Chen, Yan Gao, Yi Sun

Viaarxiv icon

Speed and Density Planning for a Speed-Constrained Robot Swarm Through a Virtual Tube

Oct 01, 2023
Wenqi Song, Yan Gao, Quan Quan

Figure 1 for Speed and Density Planning for a Speed-Constrained Robot Swarm Through a Virtual Tube
Figure 2 for Speed and Density Planning for a Speed-Constrained Robot Swarm Through a Virtual Tube
Figure 3 for Speed and Density Planning for a Speed-Constrained Robot Swarm Through a Virtual Tube
Figure 4 for Speed and Density Planning for a Speed-Constrained Robot Swarm Through a Virtual Tube
Viaarxiv icon

L-DAWA: Layer-wise Divergence Aware Weight Aggregation in Federated Self-Supervised Visual Representation Learning

Jul 14, 2023
Yasar Abbas Ur Rehman, Yan Gao, Pedro Porto Buarque de Gusmão, Mina Alibeigi, Jiajun Shen, Nicholas D. Lane

Figure 1 for L-DAWA: Layer-wise Divergence Aware Weight Aggregation in Federated Self-Supervised Visual Representation Learning
Figure 2 for L-DAWA: Layer-wise Divergence Aware Weight Aggregation in Federated Self-Supervised Visual Representation Learning
Figure 3 for L-DAWA: Layer-wise Divergence Aware Weight Aggregation in Federated Self-Supervised Visual Representation Learning
Figure 4 for L-DAWA: Layer-wise Divergence Aware Weight Aggregation in Federated Self-Supervised Visual Representation Learning
Viaarxiv icon

Improving the Transferability of Time Series Forecasting with Decomposition Adaptation

Jun 30, 2023
Yan Gao, Yan Wang, Qiang Wang

Figure 1 for Improving the Transferability of Time Series Forecasting with Decomposition Adaptation
Figure 2 for Improving the Transferability of Time Series Forecasting with Decomposition Adaptation
Figure 3 for Improving the Transferability of Time Series Forecasting with Decomposition Adaptation
Figure 4 for Improving the Transferability of Time Series Forecasting with Decomposition Adaptation
Viaarxiv icon