Alert button
Picture for Wei Fu

Wei Fu

Alert button

Learning Agile Bipedal Motions on a Quadrupedal Robot

Nov 10, 2023
Yunfei Li, Jinhan Li, Wei Fu, Yi Wu

Figure 1 for Learning Agile Bipedal Motions on a Quadrupedal Robot
Figure 2 for Learning Agile Bipedal Motions on a Quadrupedal Robot
Figure 3 for Learning Agile Bipedal Motions on a Quadrupedal Robot
Figure 4 for Learning Agile Bipedal Motions on a Quadrupedal Robot
Viaarxiv icon

Iteratively Learn Diverse Strategies with State Distance Information

Oct 23, 2023
Wei Fu, Weihua Du, Jingwei Li, Sunli Chen, Jingzhao Zhang, Yi Wu

Figure 1 for Iteratively Learn Diverse Strategies with State Distance Information
Figure 2 for Iteratively Learn Diverse Strategies with State Distance Information
Figure 3 for Iteratively Learn Diverse Strategies with State Distance Information
Figure 4 for Iteratively Learn Diverse Strategies with State Distance Information
Viaarxiv icon

SRL: Scaling Distributed Reinforcement Learning to Over Ten Thousand Cores

Jul 05, 2023
Zhiyu Mei, Wei Fu, Guangju Wang, Huanchen Zhang, Yi Wu

Figure 1 for SRL: Scaling Distributed Reinforcement Learning to Over Ten Thousand Cores
Figure 2 for SRL: Scaling Distributed Reinforcement Learning to Over Ten Thousand Cores
Figure 3 for SRL: Scaling Distributed Reinforcement Learning to Over Ten Thousand Cores
Figure 4 for SRL: Scaling Distributed Reinforcement Learning to Over Ten Thousand Cores
Viaarxiv icon

Revisiting Some Common Practices in Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning

Jun 15, 2022
Wei Fu, Chao Yu, Zelai Xu, Jiaqi Yang, Yi Wu

Figure 1 for Revisiting Some Common Practices in Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 2 for Revisiting Some Common Practices in Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 3 for Revisiting Some Common Practices in Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 4 for Revisiting Some Common Practices in Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Continuously Discovering Novel Strategies via Reward-Switching Policy Optimization

Apr 04, 2022
Zihan Zhou, Wei Fu, Bingliang Zhang, Yi Wu

Figure 1 for Continuously Discovering Novel Strategies via Reward-Switching Policy Optimization
Figure 2 for Continuously Discovering Novel Strategies via Reward-Switching Policy Optimization
Figure 3 for Continuously Discovering Novel Strategies via Reward-Switching Policy Optimization
Figure 4 for Continuously Discovering Novel Strategies via Reward-Switching Policy Optimization
Viaarxiv icon

How to "DODGE" Complex Software Analytics?

Feb 05, 2019
Amritanshu Agrawal, Wei Fu, Di Chen, Xipeng Shen, Tim Menzies

Figure 1 for How to "DODGE" Complex Software Analytics?
Figure 2 for How to "DODGE" Complex Software Analytics?
Figure 3 for How to "DODGE" Complex Software Analytics?
Figure 4 for How to "DODGE" Complex Software Analytics?
Viaarxiv icon

What is Wrong with Topic Modeling? (and How to Fix it Using Search-based Software Engineering)

Feb 20, 2018
Amritanshu Agrawal, Wei Fu, Tim Menzies

Figure 1 for What is Wrong with Topic Modeling? (and How to Fix it Using Search-based Software Engineering)
Figure 2 for What is Wrong with Topic Modeling? (and How to Fix it Using Search-based Software Engineering)
Figure 3 for What is Wrong with Topic Modeling? (and How to Fix it Using Search-based Software Engineering)
Figure 4 for What is Wrong with Topic Modeling? (and How to Fix it Using Search-based Software Engineering)
Viaarxiv icon

500+ Times Faster Than Deep Learning (A Case Study Exploring Faster Methods for Text Mining StackOverflow)

Feb 14, 2018
Suvodeep Majumder, Nikhila Balaji, Katie Brey, Wei Fu, Tim Menzies

Figure 1 for 500+ Times Faster Than Deep Learning (A Case Study Exploring Faster Methods for Text Mining StackOverflow)
Figure 2 for 500+ Times Faster Than Deep Learning (A Case Study Exploring Faster Methods for Text Mining StackOverflow)
Figure 3 for 500+ Times Faster Than Deep Learning (A Case Study Exploring Faster Methods for Text Mining StackOverflow)
Figure 4 for 500+ Times Faster Than Deep Learning (A Case Study Exploring Faster Methods for Text Mining StackOverflow)
Viaarxiv icon

Revisiting Unsupervised Learning for Defect Prediction

Jun 24, 2017
Wei Fu, Tim Menzies

Figure 1 for Revisiting Unsupervised Learning for Defect Prediction
Figure 2 for Revisiting Unsupervised Learning for Defect Prediction
Figure 3 for Revisiting Unsupervised Learning for Defect Prediction
Figure 4 for Revisiting Unsupervised Learning for Defect Prediction
Viaarxiv icon