Alert button
Picture for Jia Chen

Jia Chen

Alert button

Resistive Memory-based Neural Differential Equation Solver for Score-based Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Jichang Yang, Hegan Chen, Jia Chen, Songqi Wang, Shaocong Wang, Yifei Yu, Xi Chen, Bo Wang, Xinyuan Zhang, Binbin Cui, Yi Li, Ning Lin, Meng Xu, Xiaoxin Xu, Xiaojuan Qi, Zhongrui Wang, Xumeng Zhang, Dashan Shang, Han Wang, Qi Liu, Kwang-Ting Cheng, Ming Liu

Figure 1 for Resistive Memory-based Neural Differential Equation Solver for Score-based Diffusion Model
Figure 2 for Resistive Memory-based Neural Differential Equation Solver for Score-based Diffusion Model
Figure 3 for Resistive Memory-based Neural Differential Equation Solver for Score-based Diffusion Model
Figure 4 for Resistive Memory-based Neural Differential Equation Solver for Score-based Diffusion Model
Viaarxiv icon

Capability-aware Prompt Reformulation Learning for Text-to-Image Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Jingtao Zhan, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Jia Chen, Shaoping Ma

Figure 1 for Capability-aware Prompt Reformulation Learning for Text-to-Image Generation
Figure 2 for Capability-aware Prompt Reformulation Learning for Text-to-Image Generation
Figure 3 for Capability-aware Prompt Reformulation Learning for Text-to-Image Generation
Figure 4 for Capability-aware Prompt Reformulation Learning for Text-to-Image Generation
Viaarxiv icon

Scaling Laws For Dense Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Yan Fang, Jingtao Zhan, Qingyao Ai, Jiaxin Mao, Weihang Su, Jia Chen, Yiqun Liu

Figure 1 for Scaling Laws For Dense Retrieval
Figure 2 for Scaling Laws For Dense Retrieval
Figure 3 for Scaling Laws For Dense Retrieval
Figure 4 for Scaling Laws For Dense Retrieval
Viaarxiv icon

DELTA: Pre-train a Discriminative Encoder for Legal Case Retrieval via Structural Word Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Haitao Li, Qingyao Ai, Xinyan Han, Jia Chen, Qian Dong, Yiqun Liu, Chong Chen, Qi Tian

Figure 1 for DELTA: Pre-train a Discriminative Encoder for Legal Case Retrieval via Structural Word Alignment
Figure 2 for DELTA: Pre-train a Discriminative Encoder for Legal Case Retrieval via Structural Word Alignment
Figure 3 for DELTA: Pre-train a Discriminative Encoder for Legal Case Retrieval via Structural Word Alignment
Figure 4 for DELTA: Pre-train a Discriminative Encoder for Legal Case Retrieval via Structural Word Alignment
Viaarxiv icon

BLADE: Enhancing Black-box Large Language Models with Small Domain-Specific Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Haitao Li, Qingyao Ai, Jia Chen, Qian Dong, Zhijing Wu, Yiqun Liu, Chong Chen, Qi Tian

Figure 1 for BLADE: Enhancing Black-box Large Language Models with Small Domain-Specific Models
Figure 2 for BLADE: Enhancing Black-box Large Language Models with Small Domain-Specific Models
Figure 3 for BLADE: Enhancing Black-box Large Language Models with Small Domain-Specific Models
Figure 4 for BLADE: Enhancing Black-box Large Language Models with Small Domain-Specific Models
Viaarxiv icon

Wikiformer: Pre-training with Structured Information of Wikipedia for Ad-hoc Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 01, 2024
Weihang Su, Qingyao Ai, Xiangsheng Li, Jia Chen, Yiqun Liu, Xiaolong Wu, Shengluan Hou

Figure 1 for Wikiformer: Pre-training with Structured Information of Wikipedia for Ad-hoc Retrieval
Figure 2 for Wikiformer: Pre-training with Structured Information of Wikipedia for Ad-hoc Retrieval
Figure 3 for Wikiformer: Pre-training with Structured Information of Wikipedia for Ad-hoc Retrieval
Figure 4 for Wikiformer: Pre-training with Structured Information of Wikipedia for Ad-hoc Retrieval
Viaarxiv icon

Random resistive memory-based deep extreme point learning machine for unified visual processing

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Shaocong Wang, Yizhao Gao, Yi Li, Woyu Zhang, Yifei Yu, Bo Wang, Ning Lin, Hegan Chen, Yue Zhang, Yang Jiang, Dingchen Wang, Jia Chen, Peng Dai, Hao Jiang, Peng Lin, Xumeng Zhang, Xiaojuan Qi, Xiaoxin Xu, Hayden So, Zhongrui Wang, Dashan Shang, Qi Liu, Kwang-Ting Cheng, Ming Liu

Figure 1 for Random resistive memory-based deep extreme point learning machine for unified visual processing
Figure 2 for Random resistive memory-based deep extreme point learning machine for unified visual processing
Figure 3 for Random resistive memory-based deep extreme point learning machine for unified visual processing
Figure 4 for Random resistive memory-based deep extreme point learning machine for unified visual processing
Viaarxiv icon

Towards Aligned Canonical Correlation Analysis: Preliminary Formulation and Proof-of-Concept Results

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2023
Biqian Cheng, Evangelos E. Papalexakis, Jia Chen

Viaarxiv icon

Can SAM recognize crops? Quantifying the zero-shot performance of a semantic segmentation foundation model on generating crop-type maps using satellite imagery for precision agriculture

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Rutuja Gurav, Het Patel, Zhuocheng Shang, Ahmed Eldawy, Jia Chen, Elia Scudiero, Evangelos Papalexakis

Viaarxiv icon

THUIR at WSDM Cup 2023 Task 1: Unbiased Learning to Rank

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2023
Jia Chen, Haitao Li, Weihang Su, Qingyao Ai, Yiqun Liu

Figure 1 for THUIR at WSDM Cup 2023 Task 1: Unbiased Learning to Rank
Figure 2 for THUIR at WSDM Cup 2023 Task 1: Unbiased Learning to Rank
Viaarxiv icon