Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yi He

Sketch-based Normal Map Generation with Geometric Sampling


Apr 23, 2021
Yi He, Haoran Xie, Chao Zhang, Xi Yang, Kazunori Miyata

* accepted in International Workshop on Advanced Image Technology 2021, 5 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Fundus Fluorescence Angiography Images from Structure Fundus Images Using Generative Adversarial Networks


Jun 18, 2020
Wanyue Li, Wen Kong, Yiwei Chen, Jing Wang, Yi He, Guohua Shi, Guohua Deng

* 16 pages, 6 figures, accepted by Medical Imaging on Deep Learning 

  Access Paper or Ask Questions

AlignShift: Bridging the Gap of Imaging Thickness in 3D Anisotropic Volumes


May 05, 2020
Jiancheng Yang, Yi He, Xiaoyang Huang, Jingwei Xu, Xiaodan Ye, Guangyu Tao, Bingbing Ni

* Preprint. Code is available at https://github.com/M3DV/AlignShift 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Skin Detection by Network with Mutual Guidance


Aug 06, 2019
Yi He, Jiayuan Shi, Chuan Wang, Haibin Huang, Jiaming Liu, Guanbin Li, Risheng Liu, Jue Wang

* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

On the Convergence of Learning-based Iterative Methods for Nonconvex Inverse Problems


Aug 16, 2018
Risheng Liu, Shichao Cheng, Yi He, Xin Fan, Zhouchen Lin, Zhongxuan Luo


  Access Paper or Ask Questions

Learning Collaborative Generation Correction Modules for Blind Image Deblurring and Beyond


Jul 31, 2018
Risheng Liu, Yi He, Shichao Cheng, Xin Fan, Zhongxuan Luo


  Access Paper or Ask Questions

Toward Designing Convergent Deep Operator Splitting Methods for Task-specific Nonconvex Optimization


Apr 28, 2018
Risheng Liu, Shichao Cheng, Yi He, Xin Fan, Zhongxuan Luo


  Access Paper or Ask Questions

Frame Stacking and Retaining for Recurrent Neural Network Acoustic Model


May 17, 2017
Xu Tian, Jun Zhang, Zejun Ma, Yi He, Juan Wei

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep LSTM for Large Vocabulary Continuous Speech Recognition


Mar 21, 2017
Xu Tian, Jun Zhang, Zejun Ma, Yi He, Juan Wei, Peihao Wu, Wenchang Situ, Shuai Li, Yang Zhang

* 8 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1703.01024 

  Access Paper or Ask Questions

Exponential Moving Average Model in Parallel Speech Recognition Training


Mar 03, 2017
Xu Tian, Jun Zhang, Zejun Ma, Yi He, Juan Wei

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions