Alert button
Picture for Yiqiao Jin

Yiqiao Jin

Alert button

CompeteAI: Understanding the Competition Behaviors in Large Language Model-based Agents

Oct 26, 2023
Qinlin Zhao, Jindong Wang, Yixuan Zhang, Yiqiao Jin, Kaijie Zhu, Hao Chen, Xing Xie

Figure 1 for CompeteAI: Understanding the Competition Behaviors in Large Language Model-based Agents
Figure 2 for CompeteAI: Understanding the Competition Behaviors in Large Language Model-based Agents
Figure 3 for CompeteAI: Understanding the Competition Behaviors in Large Language Model-based Agents
Figure 4 for CompeteAI: Understanding the Competition Behaviors in Large Language Model-based Agents
Viaarxiv icon

Better to Ask in English: Cross-Lingual Evaluation of Large Language Models for Healthcare Queries

Oct 23, 2023
Yiqiao Jin, Mohit Chandra, Gaurav Verma, Yibo Hu, Munmun De Choudhury, Srijan Kumar

Viaarxiv icon

Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners

Oct 03, 2023
Yijia Xiao, Yiqiao Jin, Yushi Bai, Yue Wu, Xianjun Yang, Xiao Luo, Wenchao Yu, Xujiang Zhao, Yanchi Liu, Haifeng Chen, Wei Wang, Wei Cheng

Figure 1 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Figure 2 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Figure 3 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Figure 4 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Viaarxiv icon

Semi-Offline Reinforcement Learning for Optimized Text Generation

Jun 16, 2023
Changyu Chen, Xiting Wang, Yiqiao Jin, Victor Ye Dong, Li Dong, Jie Cao, Yi Liu, Rui Yan

Figure 1 for Semi-Offline Reinforcement Learning for Optimized Text Generation
Figure 2 for Semi-Offline Reinforcement Learning for Optimized Text Generation
Figure 3 for Semi-Offline Reinforcement Learning for Optimized Text Generation
Figure 4 for Semi-Offline Reinforcement Learning for Optimized Text Generation
Viaarxiv icon

Prototypical Fine-tuning: Towards Robust Performance Under Varying Data Sizes

Nov 24, 2022
Yiqiao Jin, Xiting Wang, Yaru Hao, Yizhou Sun, Xing Xie

Figure 1 for Prototypical Fine-tuning: Towards Robust Performance Under Varying Data Sizes
Figure 2 for Prototypical Fine-tuning: Towards Robust Performance Under Varying Data Sizes
Figure 3 for Prototypical Fine-tuning: Towards Robust Performance Under Varying Data Sizes
Figure 4 for Prototypical Fine-tuning: Towards Robust Performance Under Varying Data Sizes
Viaarxiv icon

Code Recommendation for Open Source Software Developers

Oct 20, 2022
Yiqiao Jin, Yunsheng Bai, Yanqiao Zhu, Yizhou Sun, Wei Wang

Figure 1 for Code Recommendation for Open Source Software Developers
Figure 2 for Code Recommendation for Open Source Software Developers
Figure 3 for Code Recommendation for Open Source Software Developers
Figure 4 for Code Recommendation for Open Source Software Developers
Viaarxiv icon