Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yanru Qu

Task-wise Split Gradient Boosting Trees for Multi-center Diabetes Prediction


Aug 16, 2021
Mingcheng Chen, Zhenghui Wang, Zhiyun Zhao, Weinan Zhang, Xiawei Guo, Jian Shen, Yanru Qu, Jieli Lu, Min Xu, Yu Xu, Tiange Wang, Mian Li, Wei-Wei Tu, Yong Yu, Yufang Bi, Weiqing Wang, Guang Ning

* 11 pages (2 pages of supplementary), 10 figures, 7 tables. Accepted by ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

A Simple but Tough-to-Beat Data Augmentation Approach for Natural Language Understanding and Generation


Oct 23, 2020
Dinghan Shen, Mingzhi Zheng, Yelong Shen, Yanru Qu, Weizhu Chen

* Source code is available at: https://github.com/dinghanshen/cutoff 

  Access Paper or Ask Questions

CoDA: Contrast-enhanced and Diversity-promoting Data Augmentation for Natural Language Understanding


Oct 16, 2020
Yanru Qu, Dinghan Shen, Yelong Shen, Sandra Sajeev, Jiawei Han, Weizhu Chen


  Access Paper or Ask Questions

Multi-document Summarization with Maximal Marginal Relevance-guided Reinforcement Learning


Sep 30, 2020
Yuning Mao, Yanru Qu, Yiqing Xie, Xiang Ren, Jiawei Han

* EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

GIKT: A Graph-based Interaction Model for Knowledge Tracing


Sep 13, 2020
Yang Yang, Jian Shen, Yanru Qu, Yunfei Liu, Kerong Wang, Yaoming Zhu, Weinan Zhang, Yong Yu

* 16 pages,2 figures, ECMLPKDD2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamically Fused Graph Network for Multi-hop Reasoning


Jun 06, 2019
Yunxuan Xiao, Yanru Qu, Lin Qiu, Hao Zhou, Lei Li, Weinan Zhang, Yong Yu

* Accepted by ACL 19 

  Access Paper or Ask Questions

TGE-PS: Text-driven Graph Embedding with Pairs Sampling


Sep 12, 2018
Liheng Chen, Yanru Qu, Zhenghui Wang, Lin Qiu, Weinan Zhang, Ken Chen, Shaodian Zhang, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Product-based Neural Networks for User Response Prediction over Multi-field Categorical Data


Jul 01, 2018
Yanru Qu, Bohui Fang, Weinan Zhang, Ruiming Tang, Minzhe Niu, Huifeng Guo, Yong Yu, Xiuqiang He


  Access Paper or Ask Questions

Label-aware Double Transfer Learning for Cross-Specialty Medical Named Entity Recognition


Apr 28, 2018
Zhenghui Wang, Yanru Qu, Liheng Chen, Jian Shen, Weinan Zhang, Shaodian Zhang, Yimei Gao, Gen Gu, Ken Chen, Yong Yu

* NAACL HLT 2018 

  Access Paper or Ask Questions

QA4IE: A Question Answering based Framework for Information Extraction


Apr 10, 2018
Lin Qiu, Hao Zhou, Yanru Qu, Weinan Zhang, Suoheng Li, Shu Rong, Dongyu Ru, Lihua Qian, Kewei Tu, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Wasserstein Distance Guided Representation Learning for Domain Adaptation


Mar 09, 2018
Jian Shen, Yanru Qu, Weinan Zhang, Yong Yu

* The Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2018) 

  Access Paper or Ask Questions

Product-based Neural Networks for User Response Prediction


Nov 01, 2016
Yanru Qu, Han Cai, Kan Ren, Weinan Zhang, Yong Yu, Ying Wen, Jun Wang

* 6 pages, 5 figures, ICDM2016 

  Access Paper or Ask Questions