Alert button
Picture for Hangyu Wang

Hangyu Wang

Alert button

ALT: Towards Fine-grained Alignment between Language and CTR Models for Click-Through Rate Prediction

Oct 30, 2023
Hangyu Wang, Jianghao Lin, Xiangyang Li, Bo Chen, Chenxu Zhu, Ruiming Tang, Weinan Zhang, Yong Yu

Figure 1 for ALT: Towards Fine-grained Alignment between Language and CTR Models for Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for ALT: Towards Fine-grained Alignment between Language and CTR Models for Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for ALT: Towards Fine-grained Alignment between Language and CTR Models for Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for ALT: Towards Fine-grained Alignment between Language and CTR Models for Click-Through Rate Prediction
Viaarxiv icon

ClickPrompt: CTR Models are Strong Prompt Generators for Adapting Language Models to CTR Prediction

Oct 17, 2023
Jianghao Lin, Bo Chen, Hangyu Wang, Yunjia Xi, Yanru Qu, Xinyi Dai, Kangning Zhang, Ruiming Tang, Yong Yu, Weinan Zhang

Figure 1 for ClickPrompt: CTR Models are Strong Prompt Generators for Adapting Language Models to CTR Prediction
Figure 2 for ClickPrompt: CTR Models are Strong Prompt Generators for Adapting Language Models to CTR Prediction
Figure 3 for ClickPrompt: CTR Models are Strong Prompt Generators for Adapting Language Models to CTR Prediction
Figure 4 for ClickPrompt: CTR Models are Strong Prompt Generators for Adapting Language Models to CTR Prediction
Viaarxiv icon

GMOCAT: A Graph-Enhanced Multi-Objective Method for Computerized Adaptive Testing

Oct 11, 2023
Hangyu Wang, Ting Long, Liang Yin, Weinan Zhang, Wei Xia, Qichen Hong, Dingyin Xia, Ruiming Tang, Yong Yu

Figure 1 for GMOCAT: A Graph-Enhanced Multi-Objective Method for Computerized Adaptive Testing
Figure 2 for GMOCAT: A Graph-Enhanced Multi-Objective Method for Computerized Adaptive Testing
Figure 3 for GMOCAT: A Graph-Enhanced Multi-Objective Method for Computerized Adaptive Testing
Figure 4 for GMOCAT: A Graph-Enhanced Multi-Objective Method for Computerized Adaptive Testing
Viaarxiv icon