Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiawei Guo

TabGNN: Multiplex Graph Neural Network for Tabular Data Prediction


Aug 20, 2021
Xiawei Guo, Yuhan Quan, Huan Zhao, Quanming Yao, Yong Li, Weiwei Tu


  Access Paper or Ask Questions

Task-wise Split Gradient Boosting Trees for Multi-center Diabetes Prediction


Aug 16, 2021
Mingcheng Chen, Zhenghui Wang, Zhiyun Zhao, Weinan Zhang, Xiawei Guo, Jian Shen, Yanru Qu, Jieli Lu, Min Xu, Yu Xu, Tiange Wang, Mian Li, Wei-Wei Tu, Yong Yu, Yufang Bi, Weiqing Wang, Guang Ning

* 11 pages (2 pages of supplementary), 10 figures, 7 tables. Accepted by ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

AutoSpeech 2020: The Second Automated Machine Learning Challenge for Speech Classification


Oct 25, 2020
Jingsong Wang, Tom Ko, Zhen Xu, Xiawei Guo, Souxiang Liu, Wei-Wei Tu, Lei Xie

* 5 pages, 2 figures, Details about AutoSpeech 2020 Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Privacy-preserving Transfer Learning for Knowledge Sharing


Nov 23, 2018
Xiawei Guo, Quanming Yao, WeiWei Tu, Yuqiang Chen, Wenyuan Dai, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Fast Learning with Nonconvex L1-2 Regularization


Jun 20, 2017
Quanming Yao, James T. Kwok, Xiawei Guo


  Access Paper or Ask Questions