Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Z-Code++: A Pre-trained Language Model Optimized for Abstractive Summarization


Aug 21, 2022
Pengcheng He, Baolin Peng, Liyang Lu, Song Wang, Jie Mei, Yang Liu, Ruochen Xu, Hany Hassan Awadalla, Yu Shi, Chenguang Zhu, Wayne Xiong, Michael Zeng, Jianfeng Gao, Xuedong Huang

* 16 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

i-Code: An Integrative and Composable Multimodal Learning Framework


May 05, 2022
Ziyi Yang, Yuwei Fang, Chenguang Zhu, Reid Pryzant, Dongdong Chen, Yu Shi, Yichong Xu, Yao Qian, Mei Gao, Yi-Ling Chen, Liyang Lu, Yujia Xie, Robert Gmyr, Noel Codella, Naoyuki Kanda, Bin Xiao, Lu Yuan, Takuya Yoshioka, Michael Zeng, Xuedong Huang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Human Parity on CommonsenseQA: Augmenting Self-Attention with External Attention


Dec 14, 2021
Yichong Xu, Chenguang Zhu, Shuohang Wang, Siqi Sun, Hao Cheng, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao, Pengcheng He, Michael Zeng, Xuedong Huang

* 11 pages, 1 figure, 7 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Florence: A New Foundation Model for Computer Vision


Nov 22, 2021
Lu Yuan, Dongdong Chen, Yi-Ling Chen, Noel Codella, Xiyang Dai, Jianfeng Gao, Houdong Hu, Xuedong Huang, Boxin Li, Chunyuan Li, Ce Liu, Mengchen Liu, Zicheng Liu, Yumao Lu, Yu Shi, Lijuan Wang, Jianfeng Wang, Bin Xiao, Zhen Xiao, Jianwei Yang, Michael Zeng, Luowei Zhou, Pengchuan Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

One model to enhance them all: array geometry agnostic multi-channel personalized speech enhancement


Oct 20, 2021
Hassan Taherian, Sefik Emre Eskimez, Takuya Yoshioka, Huaming Wang, Zhuo Chen, Xuedong Huang

* Submitted to ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Personalized Speech Enhancement: New Models and Comprehensive Evaluation


Oct 18, 2021
Sefik Emre Eskimez, Takuya Yoshioka, Huaming Wang, Xiaofei Wang, Zhuo Chen, Xuedong Huang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

UniSpeech: Unified Speech Representation Learning with Labeled and Unlabeled Data


Jan 19, 2021
Chengyi Wang, Yu Wu, Yao Qian, Kenichi Kumatani, Shujie Liu, Furu Wei, Michael Zeng, Xuedong Huang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fusing Context Into Knowledge Graph for Commonsense Reasoning


Dec 09, 2020
Yichong Xu, Chenguang Zhu, Ruochen Xu, Yang Liu, Michael Zeng, Xuedong Huang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mixed-Lingual Pre-training for Cross-lingual Summarization


Oct 18, 2020
Ruochen Xu, Chenguang Zhu, Yu Shi, Michael Zeng, Xuedong Huang

* Accepted at Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics (AACL) 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>