Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

AdaMix: Mixture-of-Adapter for Parameter-efficient Tuning of Large Language Models


May 24, 2022
Yaqing Wang, Subhabrata Mukherjee, Xiaodong Liu, Jing Gao, Ahmed Hassan Awadallah, Jianfeng Gao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Visually-Augmented Language Modeling


May 20, 2022
Weizhi Wang, Li Dong, Hao Cheng, Haoyu Song, Xiaodong Liu, Xifeng Yan, Jianfeng Gao, Furu Wei


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

METRO: Efficient Denoising Pretraining of Large Scale Autoencoding Language Models with Model Generated Signals


Apr 16, 2022
Payal Bajaj, Chenyan Xiong, Guolin Ke, Xiaodong Liu, Di He, Saurabh Tiwary, Tie-Yan Liu, Paul Bennett, Xia Song, Jianfeng Gao

* Update details in scaled initialization and add acknowledgement 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Tensor Programs V: Tuning Large Neural Networks via Zero-Shot Hyperparameter Transfer


Mar 28, 2022
Greg Yang, Edward J. Hu, Igor Babuschkin, Szymon Sidor, Xiaodong Liu, David Farhi, Nick Ryder, Jakub Pachocki, Weizhu Chen, Jianfeng Gao

* NeurIPS 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Survey of Knowledge-Intensive NLP with Pre-Trained Language Models


Feb 17, 2022
Da Yin, Li Dong, Hao Cheng, Xiaodong Liu, Kai-Wei Chang, Furu Wei, Jianfeng Gao

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

No Parameters Left Behind: Sensitivity Guided Adaptive Learning Rate for Training Large Transformer Models


Feb 14, 2022
Chen Liang, Haoming Jiang, Simiao Zuo, Pengcheng He, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao, Weizhu Chen, Tuo Zhao

* Proceedings of ICLR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Spectral and Energy Efficiency of DCO-OFDM in Visible Light Communication Systems with Finite-Alphabet Inputs


Feb 02, 2022
Ruixin Yang, Shuai Ma, Zihan Xu, Hang Li, Xiaodong Liu, Xintong Ling, Xiong Deng, Xun Zhang, Shiyin Li

* IEEE Transactions on Wireless Communications 
* 14 pages, 14 figures, accepted by IEEE Transactions on Wireless Communications 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>