Alert button
Picture for Yichong Xu

Yichong Xu

Alert button

Auto-Instruct: Automatic Instruction Generation and Ranking for Black-Box Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 19, 2023
Zhihan Zhang, Shuohang Wang, Wenhao Yu, Yichong Xu, Dan Iter, Qingkai Zeng, Yang Liu, Chenguang Zhu, Meng Jiang

Figure 1 for Auto-Instruct: Automatic Instruction Generation and Ranking for Black-Box Language Models
Figure 2 for Auto-Instruct: Automatic Instruction Generation and Ranking for Black-Box Language Models
Figure 3 for Auto-Instruct: Automatic Instruction Generation and Ranking for Black-Box Language Models
Figure 4 for Auto-Instruct: Automatic Instruction Generation and Ranking for Black-Box Language Models
Viaarxiv icon

Sparse Modular Activation for Efficient Sequence Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 11, 2023
Liliang Ren, Yang Liu, Shuohang Wang, Yichong Xu, Chenguang Zhu, ChengXiang Zhai

Figure 1 for Sparse Modular Activation for Efficient Sequence Modeling
Figure 2 for Sparse Modular Activation for Efficient Sequence Modeling
Figure 3 for Sparse Modular Activation for Efficient Sequence Modeling
Figure 4 for Sparse Modular Activation for Efficient Sequence Modeling
Viaarxiv icon

In-Context Demonstration Selection with Cross Entropy Difference

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Dan Iter, Reid Pryzant, Ruochen Xu, Shuohang Wang, Yang Liu, Yichong Xu, Chenguang Zhu

Figure 1 for In-Context Demonstration Selection with Cross Entropy Difference
Figure 2 for In-Context Demonstration Selection with Cross Entropy Difference
Figure 3 for In-Context Demonstration Selection with Cross Entropy Difference
Figure 4 for In-Context Demonstration Selection with Cross Entropy Difference
Viaarxiv icon

i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Yuwei Fang, Mahmoud Khademi, Chenguang Zhu, Ziyi Yang, Reid Pryzant, Yichong Xu, Yao Qian, Takuya Yoshioka, Lu Yuan, Michael Zeng, Xuedong Huang

Figure 1 for i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI
Figure 2 for i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI
Figure 3 for i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI
Figure 4 for i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI
Viaarxiv icon

LMGQS: A Large-scale Dataset for Query-focused Summarization

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2023
Ruochen Xu, Song Wang, Yang Liu, Shuohang Wang, Yichong Xu, Dan Iter, Chenguang Zhu, Michael Zeng

Figure 1 for LMGQS: A Large-scale Dataset for Query-focused Summarization
Figure 2 for LMGQS: A Large-scale Dataset for Query-focused Summarization
Figure 3 for LMGQS: A Large-scale Dataset for Query-focused Summarization
Figure 4 for LMGQS: A Large-scale Dataset for Query-focused Summarization
Viaarxiv icon

InheritSumm: A General, Versatile and Compact Summarizer by Distilling from GPT

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2023
Yichong Xu, Ruochen Xu, Dan Iter, Yang Liu, Shuohang Wang, Chenguang Zhu, Michael Zeng

Figure 1 for InheritSumm: A General, Versatile and Compact Summarizer by Distilling from GPT
Figure 2 for InheritSumm: A General, Versatile and Compact Summarizer by Distilling from GPT
Figure 3 for InheritSumm: A General, Versatile and Compact Summarizer by Distilling from GPT
Figure 4 for InheritSumm: A General, Versatile and Compact Summarizer by Distilling from GPT
Viaarxiv icon

i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data

Add code
Bookmark button
Alert button
May 21, 2023
Ziyi Yang, Mahmoud Khademi, Yichong Xu, Reid Pryzant, Yuwei Fang, Chenguang Zhu, Dongdong Chen, Yao Qian, Mei Gao, Yi-Ling Chen, Robert Gmyr, Naoyuki Kanda, Noel Codella, Bin Xiao, Yu Shi, Lu Yuan, Takuya Yoshioka, Michael Zeng, Xuedong Huang

Figure 1 for i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data
Figure 2 for i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data
Figure 3 for i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data
Figure 4 for i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data
Viaarxiv icon

Small Models are Valuable Plug-ins for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 15, 2023
Canwen Xu, Yichong Xu, Shuohang Wang, Yang Liu, Chenguang Zhu, Julian McAuley

Figure 1 for Small Models are Valuable Plug-ins for Large Language Models
Figure 2 for Small Models are Valuable Plug-ins for Large Language Models
Figure 3 for Small Models are Valuable Plug-ins for Large Language Models
Figure 4 for Small Models are Valuable Plug-ins for Large Language Models
Viaarxiv icon

G-Eval: NLG Evaluation using GPT-4 with Better Human Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2023
Yang Liu, Dan Iter, Yichong Xu, Shuohang Wang, Ruochen Xu, Chenguang Zhu

Figure 1 for G-Eval: NLG Evaluation using GPT-4 with Better Human Alignment
Figure 2 for G-Eval: NLG Evaluation using GPT-4 with Better Human Alignment
Figure 3 for G-Eval: NLG Evaluation using GPT-4 with Better Human Alignment
Figure 4 for G-Eval: NLG Evaluation using GPT-4 with Better Human Alignment
Viaarxiv icon