Alert button
Picture for Yuwei Fang

Yuwei Fang

Alert button

Panda-70M: Captioning 70M Videos with Multiple Cross-Modality Teachers

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Tsai-Shien Chen, Aliaksandr Siarohin, Willi Menapace, Ekaterina Deyneka, Hsiang-wei Chao, Byung Eun Jeon, Yuwei Fang, Hsin-Ying Lee, Jian Ren, Ming-Hsuan Yang, Sergey Tulyakov

Viaarxiv icon

Evaluating Very Long-Term Conversational Memory of LLM Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Adyasha Maharana, Dong-Ho Lee, Sergey Tulyakov, Mohit Bansal, Francesco Barbieri, Yuwei Fang

Viaarxiv icon

Snap Video: Scaled Spatiotemporal Transformers for Text-to-Video Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Willi Menapace, Aliaksandr Siarohin, Ivan Skorokhodov, Ekaterina Deyneka, Tsai-Shien Chen, Anil Kag, Yuwei Fang, Aleksei Stoliar, Elisa Ricci, Jian Ren, Sergey Tulyakov

Viaarxiv icon

AToM: Amortized Text-to-Mesh using 2D Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2024
Guocheng Qian, Junli Cao, Aliaksandr Siarohin, Yash Kant, Chaoyang Wang, Michael Vasilkovsky, Hsin-Ying Lee, Yuwei Fang, Ivan Skorokhodov, Peiye Zhuang, Igor Gilitschenski, Jian Ren, Bernard Ghanem, Kfir Aberman, Sergey Tulyakov

Viaarxiv icon

PLUG: Leveraging Pivot Language in Cross-Lingual Instruction Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Zhihan Zhang, Dong-Ho Lee, Yuwei Fang, Wenhao Yu, Mengzhao Jia, Meng Jiang, Francesco Barbieri

Viaarxiv icon

i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Yuwei Fang, Mahmoud Khademi, Chenguang Zhu, Ziyi Yang, Reid Pryzant, Yichong Xu, Yao Qian, Takuya Yoshioka, Lu Yuan, Michael Zeng, Xuedong Huang

Figure 1 for i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI
Figure 2 for i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI
Figure 3 for i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI
Figure 4 for i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI
Viaarxiv icon

i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data

Add code
Bookmark button
Alert button
May 21, 2023
Ziyi Yang, Mahmoud Khademi, Yichong Xu, Reid Pryzant, Yuwei Fang, Chenguang Zhu, Dongdong Chen, Yao Qian, Mei Gao, Yi-Ling Chen, Robert Gmyr, Naoyuki Kanda, Noel Codella, Bin Xiao, Yu Shi, Lu Yuan, Takuya Yoshioka, Michael Zeng, Xuedong Huang

Figure 1 for i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data
Figure 2 for i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data
Figure 3 for i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data
Figure 4 for i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data
Viaarxiv icon

Unifying Vision, Text, and Layout for Universal Document Processing

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2022
Zineng Tang, Ziyi Yang, Guoxin Wang, Yuwei Fang, Yang Liu, Chenguang Zhu, Michael Zeng, Cha Zhang, Mohit Bansal

Figure 1 for Unifying Vision, Text, and Layout for Universal Document Processing
Figure 2 for Unifying Vision, Text, and Layout for Universal Document Processing
Figure 3 for Unifying Vision, Text, and Layout for Universal Document Processing
Figure 4 for Unifying Vision, Text, and Layout for Universal Document Processing
Viaarxiv icon

MACSum: Controllable Summarization with Mixed Attributes

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 09, 2022
Yusen Zhang, Yang Liu, Ziyi Yang, Yuwei Fang, Yulong Chen, Dragomir Radev, Chenguang Zhu, Michael Zeng, Rui Zhang

Figure 1 for MACSum: Controllable Summarization with Mixed Attributes
Figure 2 for MACSum: Controllable Summarization with Mixed Attributes
Figure 3 for MACSum: Controllable Summarization with Mixed Attributes
Figure 4 for MACSum: Controllable Summarization with Mixed Attributes
Viaarxiv icon