Alert button
Picture for Reid Pryzant

Reid Pryzant

Alert button

Prompt Engineering a Prompt Engineer

Nov 09, 2023
Qinyuan Ye, Maxamed Axmed, Reid Pryzant, Fereshte Khani

Viaarxiv icon

The Shifted and The Overlooked: A Task-oriented Investigation of User-GPT Interactions

Oct 19, 2023
Siru Ouyang, Shuohang Wang, Yang Liu, Ming Zhong, Yizhu Jiao, Dan Iter, Reid Pryzant, Chenguang Zhu, Heng Ji, Jiawei Han

Figure 1 for The Shifted and The Overlooked: A Task-oriented Investigation of User-GPT Interactions
Figure 2 for The Shifted and The Overlooked: A Task-oriented Investigation of User-GPT Interactions
Figure 3 for The Shifted and The Overlooked: A Task-oriented Investigation of User-GPT Interactions
Figure 4 for The Shifted and The Overlooked: A Task-oriented Investigation of User-GPT Interactions
Viaarxiv icon

Soft Convex Quantization: Revisiting Vector Quantization with Convex Optimization

Oct 04, 2023
Tanmay Gautam, Reid Pryzant, Ziyi Yang, Chenguang Zhu, Somayeh Sojoudi

Figure 1 for Soft Convex Quantization: Revisiting Vector Quantization with Convex Optimization
Figure 2 for Soft Convex Quantization: Revisiting Vector Quantization with Convex Optimization
Figure 3 for Soft Convex Quantization: Revisiting Vector Quantization with Convex Optimization
Figure 4 for Soft Convex Quantization: Revisiting Vector Quantization with Convex Optimization
Viaarxiv icon

In-Context Demonstration Selection with Cross Entropy Difference

May 24, 2023
Dan Iter, Reid Pryzant, Ruochen Xu, Shuohang Wang, Yang Liu, Yichong Xu, Chenguang Zhu

Figure 1 for In-Context Demonstration Selection with Cross Entropy Difference
Figure 2 for In-Context Demonstration Selection with Cross Entropy Difference
Figure 3 for In-Context Demonstration Selection with Cross Entropy Difference
Figure 4 for In-Context Demonstration Selection with Cross Entropy Difference
Viaarxiv icon

i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI

May 23, 2023
Yuwei Fang, Mahmoud Khademi, Chenguang Zhu, Ziyi Yang, Reid Pryzant, Yichong Xu, Yao Qian, Takuya Yoshioka, Lu Yuan, Michael Zeng, Xuedong Huang

Figure 1 for i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI
Figure 2 for i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI
Figure 3 for i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI
Figure 4 for i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI
Viaarxiv icon

i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data

May 21, 2023
Ziyi Yang, Mahmoud Khademi, Yichong Xu, Reid Pryzant, Yuwei Fang, Chenguang Zhu, Dongdong Chen, Yao Qian, Mei Gao, Yi-Ling Chen, Robert Gmyr, Naoyuki Kanda, Noel Codella, Bin Xiao, Yu Shi, Lu Yuan, Takuya Yoshioka, Michael Zeng, Xuedong Huang

Figure 1 for i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data
Figure 2 for i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data
Figure 3 for i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data
Figure 4 for i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data
Viaarxiv icon

Automatic Prompt Optimization with "Gradient Descent" and Beam Search

May 04, 2023
Reid Pryzant, Dan Iter, Jerry Li, Yin Tat Lee, Chenguang Zhu, Michael Zeng

Figure 1 for Automatic Prompt Optimization with "Gradient Descent" and Beam Search
Figure 2 for Automatic Prompt Optimization with "Gradient Descent" and Beam Search
Figure 3 for Automatic Prompt Optimization with "Gradient Descent" and Beam Search
Figure 4 for Automatic Prompt Optimization with "Gradient Descent" and Beam Search
Viaarxiv icon

APOLLO: A Simple Approach for Adaptive Pretraining of Language Models for Logical Reasoning

Dec 19, 2022
Soumya Sanyal, Yichong Xu, Shuohang Wang, Ziyi Yang, Reid Pryzant, Wenhao Yu, Chenguang Zhu, Xiang Ren

Figure 1 for APOLLO: A Simple Approach for Adaptive Pretraining of Language Models for Logical Reasoning
Figure 2 for APOLLO: A Simple Approach for Adaptive Pretraining of Language Models for Logical Reasoning
Figure 3 for APOLLO: A Simple Approach for Adaptive Pretraining of Language Models for Logical Reasoning
Figure 4 for APOLLO: A Simple Approach for Adaptive Pretraining of Language Models for Logical Reasoning
Viaarxiv icon

FAST: Improving Controllability for Text Generation with Feedback Aware Self-Training

Oct 06, 2022
Junyi Chai, Reid Pryzant, Victor Ye Dong, Konstantin Golobokov, Chenguang Zhu, Yi Liu

Figure 1 for FAST: Improving Controllability for Text Generation with Feedback Aware Self-Training
Figure 2 for FAST: Improving Controllability for Text Generation with Feedback Aware Self-Training
Figure 3 for FAST: Improving Controllability for Text Generation with Feedback Aware Self-Training
Figure 4 for FAST: Improving Controllability for Text Generation with Feedback Aware Self-Training
Viaarxiv icon

Automatic Rule Induction for Efficient Semi-Supervised Learning

May 20, 2022
Reid Pryzant, Ziyi Yang, Yichong Xu, Chenguang Zhu, Michael Zeng

Figure 1 for Automatic Rule Induction for Efficient Semi-Supervised Learning
Figure 2 for Automatic Rule Induction for Efficient Semi-Supervised Learning
Figure 3 for Automatic Rule Induction for Efficient Semi-Supervised Learning
Figure 4 for Automatic Rule Induction for Efficient Semi-Supervised Learning
Viaarxiv icon