Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Huaming Wang

Personalized Speech Enhancement: New Models and Comprehensive Evaluation


Oct 18, 2021
Sefik Emre Eskimez, Takuya Yoshioka, Huaming Wang, Xiaofei Wang, Zhuo Chen, Xuedong Huang


  Access Paper or Ask Questions

Human Listening and Live Captioning: Multi-Task Training for Speech Enhancement


Jun 05, 2021
Sefik Emre Eskimez, Xiaofei Wang, Min Tang, Hemin Yang, Zirun Zhu, Zhuo Chen, Huaming Wang, Takuya Yoshioka

* Accepted to INTERSPEECH2021 

  Access Paper or Ask Questions

Advances in Online Audio-Visual Meeting Transcription


Dec 10, 2019
Takuya Yoshioka, Igor Abramovski, Cem Aksoylar, Zhuo Chen, Moshe David, Dimitrios Dimitriadis, Yifan Gong, Ilya Gurvich, Xuedong Huang, Yan Huang, Aviv Hurvitz, Li Jiang, Sharon Koubi, Eyal Krupka, Ido Leichter, Changliang Liu, Partha Parthasarathy, Alon Vinnikov, Lingfeng Wu, Xiong Xiao, Wayne Xiong, Huaming Wang, Zhenghao Wang, Jun Zhang, Yong Zhao, Tianyan Zhou

* To appear in Proc. IEEE ASRU Workshop 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Attention-Aware Compositional Network for Person Re-identification


May 16, 2018
Jing Xu, Rui Zhao, Feng Zhu, Huaming Wang, Wanli Ouyang

* Accepted at CVPR2018 

  Access Paper or Ask Questions