Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

OmniVL:One Foundation Model for Image-Language and Video-Language Tasks


Sep 15, 2022
Junke Wang, Dongdong Chen, Zuxuan Wu, Chong Luo, Luowei Zhou, Yucheng Zhao, Yujia Xie, Ce Liu, Yu-Gang Jiang, Lu Yuan

* To appear at NeurIPs 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Frido: Feature Pyramid Diffusion for Complex Scene Image Synthesis


Aug 29, 2022
Wan-Cyuan Fan, Yen-Chun Chen, DongDong Chen, Yu Cheng, Lu Yuan, Yu-Chiang Frank Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MaskCLIP: Masked Self-Distillation Advances Contrastive Language-Image Pretraining


Aug 25, 2022
Xiaoyi Dong, Yinglin Zheng, Jianmin Bao, Ting Zhang, Dongdong Chen, Hao Yang, Ming Zeng, Weiming Zhang, Lu Yuan, Dong Chen, Fang Wen, Nenghai Yu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Video Mobile-Former: Video Recognition with Efficient Global Spatial-temporal Modeling


Aug 25, 2022
Rui Wang, Zuxuan Wu, Dongdong Chen, Yinpeng Chen, Xiyang Dai, Mengchen Liu, Luowei Zhou, Lu Yuan, Yu-Gang Jiang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Visual Representation from Modality-Shared Contrastive Language-Image Pre-training


Jul 26, 2022
Haoxuan You, Luowei Zhou, Bin Xiao, Noel Codella, Yu Cheng, Ruochen Xu, Shih-Fu Chang, Lu Yuan

* Accepted by ECCV 2022, 22 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TinyViT: Fast Pretraining Distillation for Small Vision Transformers


Jul 21, 2022
Kan Wu, Jinnian Zhang, Houwen Peng, Mengchen Liu, Bin Xiao, Jianlong Fu, Lu Yuan

* Accepted by ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Bootstrapped Masked Autoencoders for Vision BERT Pretraining


Jul 14, 2022
Xiaoyi Dong, Jianmin Bao, Ting Zhang, Dongdong Chen, Weiming Zhang, Lu Yuan, Dong Chen, Fang Wen, Nenghai Yu

* ECCV 2022, code is available at https://github.com/LightDXY/BootMAE 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Should All Proposals be Treated Equally in Object Detection?


Jul 07, 2022
Yunsheng Li, Yinpeng Chen, Xiyang Dai, Dongdong Chen, Mengchen Liu, Pei Yu, Jing Yin, Lu Yuan, Zicheng Liu, Nuno Vasconcelos

* Accepted by ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Semantic Image Synthesis via Diffusion Models


Jun 30, 2022
Weilun Wang, Jianmin Bao, Wengang Zhou, Dongdong Chen, Dong Chen, Lu Yuan, Houqiang Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GLIPv2: Unifying Localization and Vision-Language Understanding


Jun 12, 2022
Haotian Zhang, Pengchuan Zhang, Xiaowei Hu, Yen-Chun Chen, Liunian Harold Li, Xiyang Dai, Lijuan Wang, Lu Yuan, Jenq-Neng Hwang, Jianfeng Gao

* Code will be released at https://github.com/microsoft/GLIP 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>