Alert button
Picture for Lu Yuan

Lu Yuan

Alert button

Block and Detail: Scaffolding Sketch-to-Image Generation

Feb 28, 2024
Vishnu Sarukkai, Lu Yuan, Mia Tang, Maneesh Agrawala, Kayvon Fatahalian

Viaarxiv icon

Knowledge Graph Driven UAV Cognitive Semantic Communication Systems for Efficient Object Detection

Jan 25, 2024
Xi Song, Lu Yuan, Zhibo Qu, Fuhui Zhou, Qihui Wu, Tony Q. S. Quek, Rose Qingyang Hu

Viaarxiv icon

iFusion: Inverting Diffusion for Pose-Free Reconstruction from Sparse Views

Dec 28, 2023
Chin-Hsuan Wu, Yen-Chun Chen, Bolivar Solarte, Lu Yuan, Min Sun

Viaarxiv icon

Learning Subject-Aware Cropping by Outpainting Professional Photos

Dec 19, 2023
James Hong, Lu Yuan, Michaël Gharbi, Matthew Fisher, Kayvon Fatahalian

Viaarxiv icon

Video-Bench: A Comprehensive Benchmark and Toolkit for Evaluating Video-based Large Language Models

Nov 28, 2023
Munan Ning, Bin Zhu, Yujia Xie, Bin Lin, Jiaxi Cui, Lu Yuan, Dongdong Chen, Li Yuan

Viaarxiv icon

Fully Authentic Visual Question Answering Dataset from Online Communities

Nov 27, 2023
Chongyan Chen, Mengchen Liu, Noel Codella, Yunsheng Li, Lu Yuan, Danna Gurari

Viaarxiv icon

Florence-2: Advancing a Unified Representation for a Variety of Vision Tasks

Nov 10, 2023
Bin Xiao, Haiping Wu, Weijian Xu, Xiyang Dai, Houdong Hu, Yumao Lu, Michael Zeng, Ce Liu, Lu Yuan

Figure 1 for Florence-2: Advancing a Unified Representation for a Variety of Vision Tasks
Figure 2 for Florence-2: Advancing a Unified Representation for a Variety of Vision Tasks
Figure 3 for Florence-2: Advancing a Unified Representation for a Variety of Vision Tasks
Figure 4 for Florence-2: Advancing a Unified Representation for a Variety of Vision Tasks
Viaarxiv icon

PersonMAE: Person Re-Identification Pre-Training with Masked AutoEncoders

Nov 08, 2023
Hezhen Hu, Xiaoyi Dong, Jianmin Bao, Dongdong Chen, Lu Yuan, Dong Chen, Houqiang Li

Viaarxiv icon

On the Hidden Waves of Image

Oct 19, 2023
Yinpeng Chen, Dongdong Chen, Xiyang Dai, Mengchen Liu, Lu Yuan, Zicheng Liu, Youzuo Lin

Figure 1 for On the Hidden Waves of Image
Figure 2 for On the Hidden Waves of Image
Figure 3 for On the Hidden Waves of Image
Figure 4 for On the Hidden Waves of Image
Viaarxiv icon

LACMA: Language-Aligning Contrastive Learning with Meta-Actions for Embodied Instruction Following

Oct 18, 2023
Cheng-Fu Yang, Yen-Chun Chen, Jianwei Yang, Xiyang Dai, Lu Yuan, Yu-Chiang Frank Wang, Kai-Wei Chang

Viaarxiv icon