Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jie Mei

NTIRE 2021 Multi-modal Aerial View Object Classification Challenge


Jul 02, 2021
Jerrick Liu, Nathan Inkawhich, Oliver Nina, Radu Timofte, Sahil Jain, Bob Lee, Yuru Duan, Wei Wei, Lei Zhang, Songzheng Xu, Yuxuan Sun, Jiaqi Tang, Xueli Geng, Mengru Ma, Gongzhe Li, Xueli Geng, Huanqia Cai, Chengxue Cai, Sol Cummings, Casian Miron, Alexandru Pasarica, Cheng-Yen Yang, Hung-Min Hsu, Jiarui Cai, Jie Mei, Chia-Ying Yeh, Jenq-Neng Hwang, Michael Xin, Zhongkai Shangguan, Zihe Zheng, Xu Yifei, Lehan Yang, Kele Xu, Min Feng

* Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 2021, 588-595 
* 10 pages, 1 figure. Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

MediaSum: A Large-scale Media Interview Dataset for Dialogue Summarization


Mar 12, 2021
Chenguang Zhu, Yang Liu, Jie Mei, Michael Zeng

* North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL), Mexico City, Mexico, 2021 
* Dataset: https://github.com/zcgzcgzcg1/MediaSum/ 

  Access Paper or Ask Questions

Absolute 3D Pose Estimation and Length Measurement of Severely Deformed Fish from Monocular Videos in Longline Fishing


Feb 09, 2021
Jie Mei, Jenq-Neng Hwang, Suzanne Romain, Craig Rose, Braden Moore, Kelsey Magrane

* Accepted to ICASSP2021 

  Access Paper or Ask Questions

Video-based Hierarchical Species Classification for Longline Fishing Monitoring


Feb 06, 2021
Jie Mei, Jenq-Neng Hwang, Suzanne Romain, Craig Rose, Braden Moore, Kelsey Magrane

* To be published in CVAUI2020 in conjunction with ICPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Seismic Facies Analysis: A Deep Domain Adaptation Approach


Nov 20, 2020
M Quamer Nasim, Tannistha Maiti, Ayush Shrivastava, Tarry Singh, Jie Mei

* 12 pages, 8 figures, 5 tables, and supplementary material included in the end of the paper 

  Access Paper or Ask Questions

Machine learning for the diagnosis of Parkinson's disease: A systematic review


Oct 13, 2020
Jie Mei, Christian Desrosiers, Johannes Frasnelli


  Access Paper or Ask Questions

SLCRF: Subspace Learning with Conditional Random Field for Hyperspectral Image Classification


Oct 07, 2020
Yun Cao, Jie Mei, Yuebin Wang, Liqiang Zhang, Junhuan Peng, Bing Zhang, Lihua Li, Yibo Zheng

* 13 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

JCS: An Explainable COVID-19 Diagnosis System by Joint Classification and Segmentation


Apr 15, 2020
Yu-Huan Wu, Shang-Hua Gao, Jie Mei, Jun Xu, Deng-Ping Fan, Chao-Wei Zhao, Ming-Ming Cheng

* 11 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Glyce: Glyph-vectors for Chinese Character Representations


Jan 29, 2019
Wei Wu, Yuxian Meng, Qinghong Han, Muyu Li, Xiaoya Li, Jie Mei, Ping Nie, Xiaofei Sun, Jiwei Li


  Access Paper or Ask Questions

Statistical Learning for OCR Text Correction


Nov 21, 2016
Jie Mei, Aminul Islam, Yajing Wu, Abidalrahman Moh'd, Evangelos E. Milios


  Access Paper or Ask Questions