Alert button
Picture for Shilong Liu

Shilong Liu

Alert button

Grounded SAM: Assembling Open-World Models for Diverse Visual Tasks

Jan 25, 2024
Tianhe Ren, Shilong Liu, Ailing Zeng, Jing Lin, Kunchang Li, He Cao, Jiayu Chen, Xinyu Huang, Yukang Chen, Feng Yan, Zhaoyang Zeng, Hao Zhang, Feng Li, Jie Yang, Hongyang Li, Qing Jiang, Lei Zhang

Viaarxiv icon

Interfacing Foundation Models' Embeddings

Dec 12, 2023
Xueyan Zou, Linjie Li, Jianfeng Wang, Jianwei Yang, Mingyu Ding, Zhengyuan Yang, Feng Li, Hao Zhang, Shilong Liu, Arul Aravinthan, Yong Jae Lee, Lijuan Wang

Viaarxiv icon

LLaVA-Grounding: Grounded Visual Chat with Large Multimodal Models

Dec 05, 2023
Hao Zhang, Hongyang Li, Feng Li, Tianhe Ren, Xueyan Zou, Shilong Liu, Shijia Huang, Jianfeng Gao, Lei Zhang, Chunyuan Li, Jianwei Yang

Viaarxiv icon

Visual In-Context Prompting

Nov 22, 2023
Feng Li, Qing Jiang, Hao Zhang, Tianhe Ren, Shilong Liu, Xueyan Zou, Huaizhe Xu, Hongyang Li, Chunyuan Li, Jianwei Yang, Lei Zhang, Jianfeng Gao

Viaarxiv icon

T-Rex: Counting by Visual Prompting

Nov 22, 2023
Qing Jiang, Feng Li, Tianhe Ren, Shilong Liu, Zhaoyang Zeng, Kent Yu, Lei Zhang

Viaarxiv icon

LLaVA-Plus: Learning to Use Tools for Creating Multimodal Agents

Nov 09, 2023
Shilong Liu, Hao Cheng, Haotian Liu, Hao Zhang, Feng Li, Tianhe Ren, Xueyan Zou, Jianwei Yang, Hang Su, Jun Zhu, Lei Zhang, Jianfeng Gao, Chunyuan Li

Viaarxiv icon

InstructPix2NeRF: Instructed 3D Portrait Editing from a Single Image

Nov 06, 2023
Jianhui Li, Shilong Liu, Zidong Liu, Yikai Wang, Kaiwen Zheng, Jinghui Xu, Jianmin Li, Jun Zhu

Viaarxiv icon

TOSS:High-quality Text-guided Novel View Synthesis from a Single Image

Oct 16, 2023
Yukai Shi, Jianan Wang, He Cao, Boshi Tang, Xianbiao Qi, Tianyu Yang, Yukun Huang, Shilong Liu, Lei Zhang, Heung-Yeung Shum

Viaarxiv icon

Neural Interactive Keypoint Detection

Aug 20, 2023
Jie Yang, Ailing Zeng, Feng Li, Shilong Liu, Ruimao Zhang, Lei Zhang

Figure 1 for Neural Interactive Keypoint Detection
Figure 2 for Neural Interactive Keypoint Detection
Figure 3 for Neural Interactive Keypoint Detection
Figure 4 for Neural Interactive Keypoint Detection
Viaarxiv icon

A Unified Interactive Model Evaluation for Classification, Object Detection, and Instance Segmentation in Computer Vision

Aug 09, 2023
Changjian Chen, Yukai Guo, Fengyuan Tian, Shilong Liu, Weikai Yang, Zhaowei Wang, Jing Wu, Hang Su, Hanspeter Pfister, Shixia Liu

Figure 1 for A Unified Interactive Model Evaluation for Classification, Object Detection, and Instance Segmentation in Computer Vision
Figure 2 for A Unified Interactive Model Evaluation for Classification, Object Detection, and Instance Segmentation in Computer Vision
Figure 3 for A Unified Interactive Model Evaluation for Classification, Object Detection, and Instance Segmentation in Computer Vision
Figure 4 for A Unified Interactive Model Evaluation for Classification, Object Detection, and Instance Segmentation in Computer Vision
Viaarxiv icon