Alert button
Picture for Xiaosong Wang

Xiaosong Wang

Alert button

OpenMEDLab: An Open-source Platform for Multi-modality Foundation Models in Medicine

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Xiaosong Wang, Xiaofan Zhang, Guotai Wang, Junjun He, Zhongyu Li, Wentao Zhu, Yi Guo, Qi Dou, Xiaoxiao Li, Dequan Wang, Liang Hong, Qicheng Lao, Tong Ruan, Yukun Zhou, Yixue Li, Jie Zhao, Kang Li, Xin Sun, Lifeng Zhu, Shaoting Zhang

Figure 1 for OpenMEDLab: An Open-source Platform for Multi-modality Foundation Models in Medicine
Figure 2 for OpenMEDLab: An Open-source Platform for Multi-modality Foundation Models in Medicine
Figure 3 for OpenMEDLab: An Open-source Platform for Multi-modality Foundation Models in Medicine
Figure 4 for OpenMEDLab: An Open-source Platform for Multi-modality Foundation Models in Medicine
Viaarxiv icon

Learning A Multi-Task Transformer Via Unified And Customized Instruction Tuning For Chest Radiograph Interpretation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 02, 2023
Lijian Xu, Ziyu Ni, Xinglong Liu, Xiaosong Wang, Hongsheng Li, Shaoting Zhang

Viaarxiv icon

Boosting Dermatoscopic Lesion Segmentation via Diffusion Models with Visual and Textual Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 04, 2023
Shiyi Du, Xiaosong Wang, Yongyi Lu, Yuyin Zhou, Shaoting Zhang, Alan Yuille, Kang Li, Zongwei Zhou

Figure 1 for Boosting Dermatoscopic Lesion Segmentation via Diffusion Models with Visual and Textual Prompts
Figure 2 for Boosting Dermatoscopic Lesion Segmentation via Diffusion Models with Visual and Textual Prompts
Figure 3 for Boosting Dermatoscopic Lesion Segmentation via Diffusion Models with Visual and Textual Prompts
Figure 4 for Boosting Dermatoscopic Lesion Segmentation via Diffusion Models with Visual and Textual Prompts
Viaarxiv icon

Text-guided Foundation Model Adaptation for Pathological Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 27, 2023
Yunkun Zhang, Jin Gao, Mu Zhou, Xiaosong Wang, Yu Qiao, Shaoting Zhang, Dequan Wang

Figure 1 for Text-guided Foundation Model Adaptation for Pathological Image Classification
Figure 2 for Text-guided Foundation Model Adaptation for Pathological Image Classification
Figure 3 for Text-guided Foundation Model Adaptation for Pathological Image Classification
Figure 4 for Text-guided Foundation Model Adaptation for Pathological Image Classification
Viaarxiv icon

Exploring Data Redundancy in Real-world Image Classification through Data Selection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 25, 2023
Zhenyu Tang, Shaoting Zhang, Xiaosong Wang

Figure 1 for Exploring Data Redundancy in Real-world Image Classification through Data Selection
Figure 2 for Exploring Data Redundancy in Real-world Image Classification through Data Selection
Figure 3 for Exploring Data Redundancy in Real-world Image Classification through Data Selection
Figure 4 for Exploring Data Redundancy in Real-world Image Classification through Data Selection
Viaarxiv icon

MedFMC: A Real-world Dataset and Benchmark For Foundation Model Adaptation in Medical Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 16, 2023
Dequan Wang, Xiaosong Wang, Lilong Wang, Mengzhang Li, Qian Da, Xiaoqiang Liu, Xiangyu Gao, Jun Shen, Junjun He, Tian Shen, Qi Duan, Jie Zhao, Kang Li, Yu Qiao, Shaoting Zhang

Figure 1 for MedFMC: A Real-world Dataset and Benchmark For Foundation Model Adaptation in Medical Image Classification
Figure 2 for MedFMC: A Real-world Dataset and Benchmark For Foundation Model Adaptation in Medical Image Classification
Figure 3 for MedFMC: A Real-world Dataset and Benchmark For Foundation Model Adaptation in Medical Image Classification
Figure 4 for MedFMC: A Real-world Dataset and Benchmark For Foundation Model Adaptation in Medical Image Classification
Viaarxiv icon

T-AutoML: Automated Machine Learning for Lesion Segmentation using Transformers in 3D Medical Imaging

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2021
Dong Yang, Andriy Myronenko, Xiaosong Wang, Ziyue Xu, Holger R. Roth, Daguang Xu

Figure 1 for T-AutoML: Automated Machine Learning for Lesion Segmentation using Transformers in 3D Medical Imaging
Figure 2 for T-AutoML: Automated Machine Learning for Lesion Segmentation using Transformers in 3D Medical Imaging
Figure 3 for T-AutoML: Automated Machine Learning for Lesion Segmentation using Transformers in 3D Medical Imaging
Figure 4 for T-AutoML: Automated Machine Learning for Lesion Segmentation using Transformers in 3D Medical Imaging
Viaarxiv icon

Improving Pneumonia Localization via Cross-Attention on Medical Images and Reports

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 06, 2021
Riddhish Bhalodia, Ali Hatamizadeh, Leo Tam, Ziyue Xu, Xiaosong Wang, Evrim Turkbey, Daguang Xu

Figure 1 for Improving Pneumonia Localization via Cross-Attention on Medical Images and Reports
Figure 2 for Improving Pneumonia Localization via Cross-Attention on Medical Images and Reports
Figure 3 for Improving Pneumonia Localization via Cross-Attention on Medical Images and Reports
Figure 4 for Improving Pneumonia Localization via Cross-Attention on Medical Images and Reports
Viaarxiv icon

Federated Whole Prostate Segmentation in MRI with Personalized Neural Architectures

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 16, 2021
Holger R. Roth, Dong Yang, Wenqi Li, Andriy Myronenko, Wentao Zhu, Ziyue Xu, Xiaosong Wang, Daguang Xu

Figure 1 for Federated Whole Prostate Segmentation in MRI with Personalized Neural Architectures
Figure 2 for Federated Whole Prostate Segmentation in MRI with Personalized Neural Architectures
Figure 3 for Federated Whole Prostate Segmentation in MRI with Personalized Neural Architectures
Viaarxiv icon

Self-supervised Image-text Pre-training With Mixed Data In Chest X-rays

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2021
Xiaosong Wang, Ziyue Xu, Leo Tam, Dong Yang, Daguang Xu

Figure 1 for Self-supervised Image-text Pre-training With Mixed Data In Chest X-rays
Figure 2 for Self-supervised Image-text Pre-training With Mixed Data In Chest X-rays
Figure 3 for Self-supervised Image-text Pre-training With Mixed Data In Chest X-rays
Figure 4 for Self-supervised Image-text Pre-training With Mixed Data In Chest X-rays
Viaarxiv icon