Alert button
Picture for Quan Chen

Quan Chen

Alert button

A Codesign of Scheduling and Parallelization for Large Model Training in Heterogeneous Clusters

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2024
Chunyu Xue, Weihao Cui, Han Zhao, Quan Chen, Shulai Zhang, Pengyu Yang, Jing Yang, Shaobo Li, Minyi Guo

Viaarxiv icon

Hierarchical Frequency-based Upsampling and Refining for Compressed Video Quality Enhancement

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Qianyu Zhang, Bolun Zheng, Xinying Chen, Quan Chen, Zhunjie Zhu, Canjin Wang, Zongpeng Li, Chengang Yan

Figure 1 for Hierarchical Frequency-based Upsampling and Refining for Compressed Video Quality Enhancement
Figure 2 for Hierarchical Frequency-based Upsampling and Refining for Compressed Video Quality Enhancement
Figure 3 for Hierarchical Frequency-based Upsampling and Refining for Compressed Video Quality Enhancement
Figure 4 for Hierarchical Frequency-based Upsampling and Refining for Compressed Video Quality Enhancement
Viaarxiv icon

Knowledge Condensation and Reasoning for Knowledge-based VQA

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Dongze Hao, Jian Jia, Longteng Guo, Qunbo Wang, Te Yang, Yan Li, Yanhua Cheng, Bo Wang, Quan Chen, Han Li, Jing Liu

Figure 1 for Knowledge Condensation and Reasoning for Knowledge-based VQA
Figure 2 for Knowledge Condensation and Reasoning for Knowledge-based VQA
Figure 3 for Knowledge Condensation and Reasoning for Knowledge-based VQA
Figure 4 for Knowledge Condensation and Reasoning for Knowledge-based VQA
Viaarxiv icon

SDPL: Shifting-Dense Partition Learning for UAV-View Geo-Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Quan Chen, Tingyu Wang, Zihao Yang, Haoran Li, Rongfeng Lu, Yaoqi Sun, Bolun Zheng, Chenggang Yan

Viaarxiv icon

EXACT-Net:EHR-guided lung tumor auto-segmentation for non-small cell lung cancer radiotherapy

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2024
Hamed Hooshangnejad, Xue Feng, Gaofeng Huang, Rui Zhang, Quan Chen, Kai Ding

Viaarxiv icon

Towards Efficient and Effective Text-to-Video Retrieval with Coarse-to-Fine Visual Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 01, 2024
Kaibin Tian, Yanhua Cheng, Yi Liu, Xinglin Hou, Quan Chen, Han Li

Viaarxiv icon

Mobility and Cost Aware Inference Accelerating Algorithm for Edge Intelligence

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 27, 2023
Xin Yuan, Ning Li, kang Wei, Wenchao Xu, Quan Chen, Hao Chen, Song Guo

Viaarxiv icon

High-resolution myelin-water fraction and quantitative relaxation mapping using 3D ViSTa-MR fingerprinting

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Congyu Liao, Xiaozhi Cao, Siddharth Srinivasan Iyer, Sophie Schauman, Zihan Zhou, Xiaoqian Yan, Quan Chen, Zhitao Li, Nan Wang, Ting Gong, Zhe Wu, Hongjian He, Jianhui Zhong, Yang Yang, Adam Kerr, Kalanit Grill-Spector, Kawin Setsompop

Viaarxiv icon

STAG: Enabling Low Latency and Low Staleness of GNN-based Services with Dynamic Graphs

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 27, 2023
Jiawen Wang, Quan Chen, Deze Zeng, Zhuo Song, Chen Chen, Minyi Guo

Figure 1 for STAG: Enabling Low Latency and Low Staleness of GNN-based Services with Dynamic Graphs
Figure 2 for STAG: Enabling Low Latency and Low Staleness of GNN-based Services with Dynamic Graphs
Figure 3 for STAG: Enabling Low Latency and Low Staleness of GNN-based Services with Dynamic Graphs
Figure 4 for STAG: Enabling Low Latency and Low Staleness of GNN-based Services with Dynamic Graphs
Viaarxiv icon

Cross-view Semantic Alignment for Livestreaming Product Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 19, 2023
Wenjie Yang, Yiyi Chen, Yan Li, Yanhua Cheng, Xudong Liu, Quan Chen, Han Li

Figure 1 for Cross-view Semantic Alignment for Livestreaming Product Recognition
Figure 2 for Cross-view Semantic Alignment for Livestreaming Product Recognition
Figure 3 for Cross-view Semantic Alignment for Livestreaming Product Recognition
Figure 4 for Cross-view Semantic Alignment for Livestreaming Product Recognition
Viaarxiv icon