Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

DCCF: Deep Comprehensible Color Filter Learning Framework for High-Resolution Image Harmonization


Jul 13, 2022
Ben Xue, Shenghui Ran, Quan Chen, Rongfei Jia, Binqiang Zhao, Xing Tang

* ECCV 2022 (Oral) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SALO: An Efficient Spatial Accelerator Enabling Hybrid Sparse Attention Mechanisms for Long Sequences


Jun 29, 2022
Guan Shen, Jieru Zhao, Quan Chen, Jingwen Leng, Chao Li, Minyi Guo

* Accepted by 59th DAC 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multilayer Perceptron Based Stress Evolution Analysis under DC Current Stressing for Multi-segment Wires


May 17, 2022
Tianshu Hou, Peining Zhen, Ngai Wong, Quan Chen, Guoyong Shi, Shuqi Wang, Hai-Bao Chen

* The paper will be published in IEEE Transactions on COMPUTER-AIDED DESIGN of Integrated Circuits and Systems 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Space-Time Neural Network for Analysis of Stress Evolution under DC Current Stressing


Mar 29, 2022
Tianshu Hou, Ngai Wong, Quan Chen, Zhigang Ji, Hai-Bao Chen

* to be published in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Boosting Image Outpainting with Semantic Layout Prediction


Oct 18, 2021
Ye Ma, Jin Ma, Min Zhou, Quan Chen, Tiezheng Ge, Yuning Jiang, Tong Lin


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dubhe: Towards Data Unbiasedness with Homomorphic Encryption in Federated Learning Client Selection


Sep 08, 2021
Shulai Zhang, Zirui Li, Quan Chen, Wenli Zheng, Jingwen Leng, Minyi Guo

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FAT: Learning Low-Bitwidth Parametric Representation via Frequency-Aware Transformation


Feb 20, 2021
Chaofan Tao, Rui Lin, Quan Chen, Zhaoyang Zhang, Ping Luo, Ngai Wong


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Federated Learning on Non-IID Data Silos: An Experimental Study


Feb 04, 2021
Qinbin Li, Yiqun Diao, Quan Chen, Bingsheng He


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>