Alert button
Picture for Jiao Sun

Jiao Sun

Alert button

Rich Human Feedback for Text-to-Image Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Youwei Liang, Junfeng He, Gang Li, Peizhao Li, Arseniy Klimovskiy, Nicholas Carolan, Jiao Sun, Jordi Pont-Tuset, Sarah Young, Feng Yang, Junjie Ke, Krishnamurthy Dj Dvijotham, Katie Collins, Yiwen Luo, Yang Li, Kai J Kohlhoff, Deepak Ramachandran, Vidhya Navalpakkam

Viaarxiv icon

DreamSync: Aligning Text-to-Image Generation with Image Understanding Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2023
Jiao Sun, Deqing Fu, Yushi Hu, Su Wang, Royi Rassin, Da-Cheng Juan, Dana Alon, Charles Herrmann, Sjoerd van Steenkiste, Ranjay Krishna, Cyrus Rashtchian

Viaarxiv icon

"Kelly is a Warm Person, Joseph is a Role Model": Gender Biases in LLM-Generated Reference Letters

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 28, 2023
Yixin Wan, George Pu, Jiao Sun, Aparna Garimella, Kai-Wei Chang, Nanyun Peng

Figure 1 for "Kelly is a Warm Person, Joseph is a Role Model": Gender Biases in LLM-Generated Reference Letters
Figure 2 for "Kelly is a Warm Person, Joseph is a Role Model": Gender Biases in LLM-Generated Reference Letters
Figure 3 for "Kelly is a Warm Person, Joseph is a Role Model": Gender Biases in LLM-Generated Reference Letters
Figure 4 for "Kelly is a Warm Person, Joseph is a Role Model": Gender Biases in LLM-Generated Reference Letters
Viaarxiv icon

Evaluating Large Language Models on Controlled Generation Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2023
Jiao Sun, Yufei Tian, Wangchunshu Zhou, Nan Xu, Qian Hu, Rahul Gupta, John Frederick Wieting, Nanyun Peng, Xuezhe Ma

Viaarxiv icon

LIMA: Less Is More for Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2023
Chunting Zhou, Pengfei Liu, Puxin Xu, Srini Iyer, Jiao Sun, Yuning Mao, Xuezhe Ma, Avia Efrat, Ping Yu, Lili Yu, Susan Zhang, Gargi Ghosh, Mike Lewis, Luke Zettlemoyer, Omer Levy

Figure 1 for LIMA: Less Is More for Alignment
Figure 2 for LIMA: Less Is More for Alignment
Figure 3 for LIMA: Less Is More for Alignment
Figure 4 for LIMA: Less Is More for Alignment
Viaarxiv icon

Towards Robust NLG Bias Evaluation with Syntactically-diverse Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 03, 2022
Arshiya Aggarwal, Jiao Sun, Nanyun Peng

Figure 1 for Towards Robust NLG Bias Evaluation with Syntactically-diverse Prompts
Figure 2 for Towards Robust NLG Bias Evaluation with Syntactically-diverse Prompts
Figure 3 for Towards Robust NLG Bias Evaluation with Syntactically-diverse Prompts
Figure 4 for Towards Robust NLG Bias Evaluation with Syntactically-diverse Prompts
Viaarxiv icon

A Moral- and Event- Centric Inspection of Gender Bias in Fairy Tales at A Large Scale

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 25, 2022
Zhixuan Zhou, Jiao Sun, Jiaxin Pei, Nanyun Peng, Jinjun Xiong

Figure 1 for A Moral- and Event- Centric Inspection of Gender Bias in Fairy Tales at A Large Scale
Figure 2 for A Moral- and Event- Centric Inspection of Gender Bias in Fairy Tales at A Large Scale
Figure 3 for A Moral- and Event- Centric Inspection of Gender Bias in Fairy Tales at A Large Scale
Figure 4 for A Moral- and Event- Centric Inspection of Gender Bias in Fairy Tales at A Large Scale
Viaarxiv icon

Dialect-robust Evaluation of Generated Text

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 02, 2022
Jiao Sun, Thibault Sellam, Elizabeth Clark, Tu Vu, Timothy Dozat, Dan Garrette, Aditya Siddhant, Jacob Eisenstein, Sebastian Gehrmann

Figure 1 for Dialect-robust Evaluation of Generated Text
Figure 2 for Dialect-robust Evaluation of Generated Text
Figure 3 for Dialect-robust Evaluation of Generated Text
Figure 4 for Dialect-robust Evaluation of Generated Text
Viaarxiv icon

Context-Situated Pun Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2022
Jiao Sun, Anjali Narayan-Chen, Shereen Oraby, Shuyang Gao, Tagyoung Chung, Jing Huang, Yang Liu, Nanyun Peng

Figure 1 for Context-Situated Pun Generation
Figure 2 for Context-Situated Pun Generation
Figure 3 for Context-Situated Pun Generation
Figure 4 for Context-Situated Pun Generation
Viaarxiv icon