Alert button
Picture for Xiaoxiao Xu

Xiaoxiao Xu

Alert button

GraphTranslator: Aligning Graph Model to Large Language Model for Open-ended Tasks

Feb 20, 2024
Mengmei Zhang, Mingwei Sun, Peng Wang, Shen Fan, Yanhu Mo, Xiaoxiao Xu, Hong Liu, Cheng Yang, Chuan Shi

Viaarxiv icon

GraphGPT: Graph Learning with Generative Pre-trained Transformers

Dec 31, 2023
Qifang Zhao, Weidong Ren, Tianyu Li, Xiaoxiao Xu, Hong Liu

Figure 1 for GraphGPT: Graph Learning with Generative Pre-trained Transformers
Figure 2 for GraphGPT: Graph Learning with Generative Pre-trained Transformers
Figure 3 for GraphGPT: Graph Learning with Generative Pre-trained Transformers
Figure 4 for GraphGPT: Graph Learning with Generative Pre-trained Transformers
Viaarxiv icon

Uniform Sequence Better: Time Interval Aware Data Augmentation for Sequential Recommendation

Dec 16, 2022
Yizhou Dang, Enneng Yang, Guibing Guo, Linying Jiang, Xingwei Wang, Xiaoxiao Xu, Qinghui Sun, Hong Liu

Figure 1 for Uniform Sequence Better: Time Interval Aware Data Augmentation for Sequential Recommendation
Figure 2 for Uniform Sequence Better: Time Interval Aware Data Augmentation for Sequential Recommendation
Figure 3 for Uniform Sequence Better: Time Interval Aware Data Augmentation for Sequential Recommendation
Figure 4 for Uniform Sequence Better: Time Interval Aware Data Augmentation for Sequential Recommendation
Viaarxiv icon

Gating-adapted Wavelet Multiresolution Analysis for Exposure Sequence Modeling in CTR prediction

Apr 29, 2022
Xiaoxiao Xu, Zhiwei Fang, Qian Yu, Ruoran Huang, \\Chaosheng Fan, Yong Li, Yang He, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for Gating-adapted Wavelet Multiresolution Analysis for Exposure Sequence Modeling in CTR prediction
Figure 2 for Gating-adapted Wavelet Multiresolution Analysis for Exposure Sequence Modeling in CTR prediction
Figure 3 for Gating-adapted Wavelet Multiresolution Analysis for Exposure Sequence Modeling in CTR prediction
Figure 4 for Gating-adapted Wavelet Multiresolution Analysis for Exposure Sequence Modeling in CTR prediction
Viaarxiv icon

Alleviating Cold-start Problem in CTR Prediction with A Variational Embedding Learning Framework

Jan 17, 2022
Xiaoxiao Xu, Chen Yang, Qian Yu, Zhiwei Fang, Jiaxing Wang, Chaosheng Fan, Yang He, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for Alleviating Cold-start Problem in CTR Prediction with A Variational Embedding Learning Framework
Figure 2 for Alleviating Cold-start Problem in CTR Prediction with A Variational Embedding Learning Framework
Figure 3 for Alleviating Cold-start Problem in CTR Prediction with A Variational Embedding Learning Framework
Figure 4 for Alleviating Cold-start Problem in CTR Prediction with A Variational Embedding Learning Framework
Viaarxiv icon

Learning Universal User Representations via Self-Supervised Lifelong Behaviors Modeling

Oct 25, 2021
Bei Yang, Ke Liu, Xiaoxiao Xu, Renjun Xu, Hong Liu, Huan Xu

Figure 1 for Learning Universal User Representations via Self-Supervised Lifelong Behaviors Modeling
Figure 2 for Learning Universal User Representations via Self-Supervised Lifelong Behaviors Modeling
Figure 3 for Learning Universal User Representations via Self-Supervised Lifelong Behaviors Modeling
Figure 4 for Learning Universal User Representations via Self-Supervised Lifelong Behaviors Modeling
Viaarxiv icon

Exploiting Behavioral Consistence for Universal User Representation

Dec 11, 2020
Jie Gu, Feng Wang, Qinghui Sun, Zhiquan Ye, Xiaoxiao Xu, Jingmin Chen, Jun Zhang

Figure 1 for Exploiting Behavioral Consistence for Universal User Representation
Figure 2 for Exploiting Behavioral Consistence for Universal User Representation
Figure 3 for Exploiting Behavioral Consistence for Universal User Representation
Figure 4 for Exploiting Behavioral Consistence for Universal User Representation
Viaarxiv icon