Alert button
Picture for Qifang Zhao

Qifang Zhao

Alert button

GraphGPT: Graph Learning with Generative Pre-trained Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 31, 2023
Qifang Zhao, Weidong Ren, Tianyu Li, Xiaoxiao Xu, Hong Liu

Figure 1 for GraphGPT: Graph Learning with Generative Pre-trained Transformers
Figure 2 for GraphGPT: Graph Learning with Generative Pre-trained Transformers
Figure 3 for GraphGPT: Graph Learning with Generative Pre-trained Transformers
Figure 4 for GraphGPT: Graph Learning with Generative Pre-trained Transformers
Viaarxiv icon

UniMatch: A Unified User-Item Matching Framework for the Multi-purpose Merchant Marketing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 19, 2023
Qifang Zhao, Tianyu Li, Meng Du, Yu Jiang, Qinghui Sun, Zhongyao Wang, Hong Liu, Huan Xu

Figure 1 for UniMatch: A Unified User-Item Matching Framework for the Multi-purpose Merchant Marketing
Figure 2 for UniMatch: A Unified User-Item Matching Framework for the Multi-purpose Merchant Marketing
Figure 3 for UniMatch: A Unified User-Item Matching Framework for the Multi-purpose Merchant Marketing
Figure 4 for UniMatch: A Unified User-Item Matching Framework for the Multi-purpose Merchant Marketing
Viaarxiv icon

Learning to Profile: User Meta-Profile Network for Few-Shot Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2020
Hao Gong, Qifang Zhao, Tianyu Li, Derek Cho, DuyKhuong Nguyen

Figure 1 for Learning to Profile: User Meta-Profile Network for Few-Shot Learning
Figure 2 for Learning to Profile: User Meta-Profile Network for Few-Shot Learning
Figure 3 for Learning to Profile: User Meta-Profile Network for Few-Shot Learning
Figure 4 for Learning to Profile: User Meta-Profile Network for Few-Shot Learning
Viaarxiv icon

Learning Classifiers on Positive and Unlabeled Data with Policy Gradient

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 15, 2019
Tianyu Li, Chien-Chih Wang, Yukun Ma, Patricia Ortal, Qifang Zhao, Bjorn Stenger, Yu Hirate

Figure 1 for Learning Classifiers on Positive and Unlabeled Data with Policy Gradient
Figure 2 for Learning Classifiers on Positive and Unlabeled Data with Policy Gradient
Figure 3 for Learning Classifiers on Positive and Unlabeled Data with Policy Gradient
Figure 4 for Learning Classifiers on Positive and Unlabeled Data with Policy Gradient
Viaarxiv icon