Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Revolutionizing Agrifood Systems with Artificial Intelligence: A Survey


May 03, 2023
Tao Chen, Liang Lv, Di Wang, Jing Zhang, Yue Yang, Zeyang Zhao, Chen Wang, Xiaowei Guo, Hao Chen, Qingye Wang, Yufei Xu, Qiming Zhang, Bo Du, Liangpei Zhang, Dacheng Tao

Add code

* Submitted to ACM 

   Access Paper or Ask Questions

Locate before Answering: Answer Guided Question Localization for Video Question Answering


Oct 05, 2022
Tianwen Qian, Ran Cui, Jingjing Chen, Pai Peng, Xiaowei Guo, Yu-Gang Jiang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Video Moment Retrieval from Text Queries via Single Frame Annotation


Apr 20, 2022
Ran Cui, Tianwen Qian, Pai Peng, Elena Daskalaki, Jingjing Chen, Xiaowei Guo, Huyang Sun, Yu-Gang Jiang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Transformer-based Dual Relation Graph for Multi-label Image Recognition


Oct 12, 2021
Jiawei Zhao, Ke Yan, Yifan Zhao, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Jia Li

Add code

* In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision 2021 (pp. 163-172) 
* 10 pages, 5 figures. Published in ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Distributed Attention for Grounded Image Captioning


Aug 22, 2021
Nenglun Chen, Xingjia Pan, Runnan Chen, Lei Yang, Zhiwen Lin, Yuqiang Ren, Haolei Yuan, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Wenping Wang

Add code

* mm21 

   Access Paper or Ask Questions

Discriminator-Free Generative Adversarial Attack


Jul 20, 2021
Shaohao Lu, Yuqiao Xian, Ke Yan, Yi Hu, Xing Sun, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Wei-Shi Zheng

Add code

* 9 pages, 6 figures, 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

DisCo: Remedy Self-supervised Learning on Lightweight Models with Distilled Contrastive Learning


Apr 19, 2021
Yuting Gao, Jia-Xin Zhuang, Ke Li, Hao Cheng, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Rongrong Ji, Xing Sun

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Part2Whole: Iteratively Enrich Detail for Cross-Modal Retrieval with Partial Query


Mar 02, 2021
Guanyu Cai, Xinyang Jiang, Jun Zhang, Yifei Gong, Lianghua He, Pai Peng, Xiaowei Guo, Xing Sun

Add code


   Access Paper or Ask Questions

On The Consistency Training for Open-Set Semi-Supervised Learning


Jan 19, 2021
Huixiang Luo, Hao Cheng, Yuting Gao, Ke Li, Mengdan Zhang, Fanxu Meng, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Xing Sun

Add code

* 8 pages, 2 figures 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>