Alert button
Picture for Pai Peng

Pai Peng

Alert button

MWSIS: Multimodal Weakly Supervised Instance Segmentation with 2D Box Annotations for Autonomous Driving

Dec 17, 2023
Guangfeng Jiang, Jun Liu, Yuzhi Wu, Wenlong Liao, Tao He, Pai Peng

Viaarxiv icon

FECANet: Boosting Few-Shot Semantic Segmentation with Feature-Enhanced Context-Aware Network

Jan 19, 2023
Huafeng Liu, Pai Peng, Tao Chen, Qiong Wang, Yazhou Yao, Xian-Sheng Hua

Figure 1 for FECANet: Boosting Few-Shot Semantic Segmentation with Feature-Enhanced Context-Aware Network
Figure 2 for FECANet: Boosting Few-Shot Semantic Segmentation with Feature-Enhanced Context-Aware Network
Figure 3 for FECANet: Boosting Few-Shot Semantic Segmentation with Feature-Enhanced Context-Aware Network
Figure 4 for FECANet: Boosting Few-Shot Semantic Segmentation with Feature-Enhanced Context-Aware Network
Viaarxiv icon

Locate before Answering: Answer Guided Question Localization for Video Question Answering

Oct 05, 2022
Tianwen Qian, Ran Cui, Jingjing Chen, Pai Peng, Xiaowei Guo, Yu-Gang Jiang

Figure 1 for Locate before Answering: Answer Guided Question Localization for Video Question Answering
Figure 2 for Locate before Answering: Answer Guided Question Localization for Video Question Answering
Figure 3 for Locate before Answering: Answer Guided Question Localization for Video Question Answering
Figure 4 for Locate before Answering: Answer Guided Question Localization for Video Question Answering
Viaarxiv icon

An Efficient End-to-End Transformer with Progressive Tri-modal Attention for Multi-modal Emotion Recognition

Sep 20, 2022
Yang Wu, Pai Peng, Zhenyu Zhang, Yanyan Zhao, Bing Qin

Figure 1 for An Efficient End-to-End Transformer with Progressive Tri-modal Attention for Multi-modal Emotion Recognition
Figure 2 for An Efficient End-to-End Transformer with Progressive Tri-modal Attention for Multi-modal Emotion Recognition
Figure 3 for An Efficient End-to-End Transformer with Progressive Tri-modal Attention for Multi-modal Emotion Recognition
Figure 4 for An Efficient End-to-End Transformer with Progressive Tri-modal Attention for Multi-modal Emotion Recognition
Viaarxiv icon

Video Moment Retrieval from Text Queries via Single Frame Annotation

Apr 26, 2022
Ran Cui, Tianwen Qian, Pai Peng, Elena Daskalaki, Jingjing Chen, De Wei, Huyang Sun, Yu-Gang Jiang

Figure 1 for Video Moment Retrieval from Text Queries via Single Frame Annotation
Figure 2 for Video Moment Retrieval from Text Queries via Single Frame Annotation
Figure 3 for Video Moment Retrieval from Text Queries via Single Frame Annotation
Figure 4 for Video Moment Retrieval from Text Queries via Single Frame Annotation
Viaarxiv icon

Reprint: a randomized extrapolation based on principal components for data augmentation

Apr 26, 2022
Jiale Wei, Qiyuan Chen, Pai Peng, Benjamin Guedj, Le Li

Figure 1 for Reprint: a randomized extrapolation based on principal components for data augmentation
Figure 2 for Reprint: a randomized extrapolation based on principal components for data augmentation
Figure 3 for Reprint: a randomized extrapolation based on principal components for data augmentation
Figure 4 for Reprint: a randomized extrapolation based on principal components for data augmentation
Viaarxiv icon

PR-Net: Preference Reasoning for Personalized Video Highlight Detection

Sep 04, 2021
Runnan Chen, Penghao Zhou, Wenzhe Wang, Nenglun Chen, Pai Peng, Xing Sun, Wenping Wang

Figure 1 for PR-Net: Preference Reasoning for Personalized Video Highlight Detection
Figure 2 for PR-Net: Preference Reasoning for Personalized Video Highlight Detection
Figure 3 for PR-Net: Preference Reasoning for Personalized Video Highlight Detection
Figure 4 for PR-Net: Preference Reasoning for Personalized Video Highlight Detection
Viaarxiv icon

Part2Whole: Iteratively Enrich Detail for Cross-Modal Retrieval with Partial Query

Mar 02, 2021
Guanyu Cai, Xinyang Jiang, Jun Zhang, Yifei Gong, Lianghua He, Pai Peng, Xiaowei Guo, Xing Sun

Figure 1 for Part2Whole: Iteratively Enrich Detail for Cross-Modal Retrieval with Partial Query
Figure 2 for Part2Whole: Iteratively Enrich Detail for Cross-Modal Retrieval with Partial Query
Figure 3 for Part2Whole: Iteratively Enrich Detail for Cross-Modal Retrieval with Partial Query
Figure 4 for Part2Whole: Iteratively Enrich Detail for Cross-Modal Retrieval with Partial Query
Viaarxiv icon

Contextual Non-Local Alignment over Full-Scale Representation for Text-Based Person Search

Jan 08, 2021
Chenyang Gao, Guanyu Cai, Xinyang Jiang, Feng Zheng, Jun Zhang, Yifei Gong, Pai Peng, Xiaowei Guo, Xing Sun

Figure 1 for Contextual Non-Local Alignment over Full-Scale Representation for Text-Based Person Search
Figure 2 for Contextual Non-Local Alignment over Full-Scale Representation for Text-Based Person Search
Figure 3 for Contextual Non-Local Alignment over Full-Scale Representation for Text-Based Person Search
Figure 4 for Contextual Non-Local Alignment over Full-Scale Representation for Text-Based Person Search
Viaarxiv icon