Alert button
Picture for Xingjia Pan

Xingjia Pan

Alert button

SeqTR: A Simple yet Universal Network for Visual Grounding

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2022
Chaoyang Zhu, Yiyi Zhou, Yunhang Shen, Gen Luo, Xingjia Pan, Mingbao Lin, Chao Chen, Liujuan Cao, Xiaoshuai Sun, Rongrong Ji

Figure 1 for SeqTR: A Simple yet Universal Network for Visual Grounding
Figure 2 for SeqTR: A Simple yet Universal Network for Visual Grounding
Figure 3 for SeqTR: A Simple yet Universal Network for Visual Grounding
Figure 4 for SeqTR: A Simple yet Universal Network for Visual Grounding
Viaarxiv icon

SIOD: Single Instance Annotated Per Category Per Image for Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2022
Hanjun Li, Xingjia Pan, Ke Yan, Fan Tang, Wei-Shi Zheng

Figure 1 for SIOD: Single Instance Annotated Per Category Per Image for Object Detection
Figure 2 for SIOD: Single Instance Annotated Per Category Per Image for Object Detection
Figure 3 for SIOD: Single Instance Annotated Per Category Per Image for Object Detection
Figure 4 for SIOD: Single Instance Annotated Per Category Per Image for Object Detection
Viaarxiv icon

Expanding Low-Density Latent Regions for Open-Set Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2022
Jiaming Han, Yuqiang Ren, Jian Ding, Xingjia Pan, Ke Yan, Gui-Song Xia

Figure 1 for Expanding Low-Density Latent Regions for Open-Set Object Detection
Figure 2 for Expanding Low-Density Latent Regions for Open-Set Object Detection
Figure 3 for Expanding Low-Density Latent Regions for Open-Set Object Detection
Figure 4 for Expanding Low-Density Latent Regions for Open-Set Object Detection
Viaarxiv icon

Mitigating the Mutual Error Amplification for Semi-Supervised Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2022
Chengcheng Ma, Xingjia Pan, Qixiang Ye, Fan Tang, Yunhang Shen, Ke Yan, Changsheng Xu

Figure 1 for Mitigating the Mutual Error Amplification for Semi-Supervised Object Detection
Figure 2 for Mitigating the Mutual Error Amplification for Semi-Supervised Object Detection
Figure 3 for Mitigating the Mutual Error Amplification for Semi-Supervised Object Detection
Figure 4 for Mitigating the Mutual Error Amplification for Semi-Supervised Object Detection
Viaarxiv icon

Distributed Attention for Grounded Image Captioning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 22, 2021
Nenglun Chen, Xingjia Pan, Runnan Chen, Lei Yang, Zhiwen Lin, Yuqiang Ren, Haolei Yuan, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Wenping Wang

Figure 1 for Distributed Attention for Grounded Image Captioning
Figure 2 for Distributed Attention for Grounded Image Captioning
Figure 3 for Distributed Attention for Grounded Image Captioning
Figure 4 for Distributed Attention for Grounded Image Captioning
Viaarxiv icon

StyTr^2: Unbiased Image Style Transfer with Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 08, 2021
Yingying Deng, Fan Tang, Xingjia Pan, Weiming Dong, Chongyang Ma, Changsheng Xu

Figure 1 for StyTr^2: Unbiased Image Style Transfer with Transformers
Figure 2 for StyTr^2: Unbiased Image Style Transfer with Transformers
Figure 3 for StyTr^2: Unbiased Image Style Transfer with Transformers
Figure 4 for StyTr^2: Unbiased Image Style Transfer with Transformers
Viaarxiv icon

Unveiling the Potential of Structure Preserving for Weakly Supervised Object Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2021
Xingjia Pan, Yingguo Gao, Zhiwen Lin, Fan Tang, Weiming Dong, Haolei Yuan, Feiyue Huang, Changsheng Xu

Figure 1 for Unveiling the Potential of Structure Preserving for Weakly Supervised Object Localization
Figure 2 for Unveiling the Potential of Structure Preserving for Weakly Supervised Object Localization
Figure 3 for Unveiling the Potential of Structure Preserving for Weakly Supervised Object Localization
Figure 4 for Unveiling the Potential of Structure Preserving for Weakly Supervised Object Localization
Viaarxiv icon

TS-CAM: Token Semantic Coupled Attention Map for Weakly Supervised Object Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2021
Wei Gao, Fang Wan, Xingjia Pan, Zhiliang Peng, Qi Tian, Zhenjun Han, Bolei Zhou, Qixiang Ye

Figure 1 for TS-CAM: Token Semantic Coupled Attention Map for Weakly Supervised Object Localization
Figure 2 for TS-CAM: Token Semantic Coupled Attention Map for Weakly Supervised Object Localization
Figure 3 for TS-CAM: Token Semantic Coupled Attention Map for Weakly Supervised Object Localization
Figure 4 for TS-CAM: Token Semantic Coupled Attention Map for Weakly Supervised Object Localization
Viaarxiv icon